Skip to content

S'Hort del Rei - Virtual Reward Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

L'Hort del Rei, o s'Hort del Rei, són uns jardins de Palma, situats entre el Palau de l'Almudaina i l'Avinguda d'Antoni Maura, prop del port vell. [CAT]

S’Hort del Rei son unos jardines de Palma, situados entre el Palacio de la Almudaina y la Avenida Antoni Maura, cerca del puerto viejo. [CAST]

Horario:
Hivern/Invierno/winter: 07.40 - 20.30h
Estiu/Verano/summer: 07.40 - 22.00 h

En tots els plànols anteriors a 1900 apareixen aquests jardins que formaven part del Palau Reial de l'Almudaina. Sembla que s'hi sembraven arbres fruiters, hortalisses, plantes medicinals i plantes ornamentals, per la qual cosa rebia el nom d'hort. Estava rodejat d'una alta tàpia i tancat per la part de la mar pel Quarter de Cavalleria, i per la part nord per la casa de l'hortolà.

El 1847 es projectà l'actual carrer del Conqueridor sobre l'enorme solar del convent de Sant Domingo, per la qual cosa l'ajuntament demanà al Rei l'extrem de s'Hort del Rei, la zona on hi havia la casa de l'hortolà, per poder comunicar aquesta via amb el carrer Marina, actual Avinguda d'Antoni Maura, i amb la Costa de la Seu, la qual cosa fou concedit. Poc abans, el 1834, la tàpia que envoltava l'hort havia sigut substituïda per una tanca de fusta, la qual, el 1882, fou canviada per una tanca de ferro. Al començament del segle XX, l'hort desapareix i, sobre el seu solar s'aixeca el teatre Líric (1902), l'hotel Alhambra (1918) un dels més importants de Palma on havia sigut cuiner Bartomeu Esteva, i el bar Riskal lloc de converses literàries freqüentades per Llorenç Villalonga, així com altres edificacions: barberia Corró, la tenda de fotografia de Can Truyol, la de bicicletes de Can Gomila, la seu del Auxilio Social o el consignatari de vaixells Schembri.

L'arquitecte Gabriel Alomar i Esteve proposà, en el seu pla de reforma de l'interior de la ciutat de Palma (Pla Alomar), recuperar aquests solars i construir-hi els actuals jardins. El 1966 s'inicia el projecte començant a enderrocar-se els edificis citats anteriorment (l'emblemàtic Teatre Líric s'enderrocà el maig del 1968), així com la caserna de Cavalleria. Gabriel Alomar l'havia dissenyat, quan era Comissari General del Patrimoni Artístic Nacional, inspirat-se en els jocs d'aigua i plantacions dels horts àrabs. Ni ell ni Francisco Prieto-Moreno, amb qui compartí la signatura del projecte, cobraren honoraris. El cost de l'obra fou de 25 000 000 de pessetes (150 000 €). L'objectiu era posar en valor el patrimoni arquitectònic de la Palma més antiga, amb l'Almudaina, l'arc de les drassanes reials i la Seu.

L'element més notable dels actuals jardins és l'arc de les drassanes que sobrevola l'estany dels cignes, ja que probablement sigui àrab i conduís des de la fortalesa fins al lloc on la nau esperava, ja que el mar entrava en aquesta zona i, barrejada amb la Riera, arribava, segons es creu, fins a l'actual Plaça del Mercat.

PER ENREGISTRAR EL CATXÉ HAS DE PENJAR UNA FOTO AL LOG A ALGUNS DELS ESPAIS DE L’HORT DEL REI QUE APAREIXEN AL LISTIN, ON SURTIS TU O EL TEU GPS.


En todos los planos anteriores a 1900 aparecen estos jardines que formaban parte del Palacio Real de la Almudaina. Parece que se sembraban árboles frutales, hortalizas, plantas medicinales y plantas ornamentales, por lo que recibía el nombre de huerto.Estaba rodeado de una alta tapia y cerrado por la parte del mar por el Cuartel de Caballería, y por la parte norte por la casa del hortelano.

En 1847 se proyectó la actual calle Conquistador sobre el enorme solar del convento de Santo Domingo, por lo que el ayuntamiento pidió al Rey el extremo de s'Hort del Rei, la zona donde estaba la casa del hortelano, para poder comunicar esta vía con la calle Marina, actual Avenida Antoni Maura, y con la Costa de la Sede,lo cual fue concedido. Poco antes, el 1834, la tapia que rodeaba el huerto había sido sustituida por una valla de madera, la cual, en 1882, fue cambiada por una valla de hierro. A comienzos del siglo XX, el huerto desaparece y, sobre su solar se levanta el teatro Lírico (1902), el hotel Alhambra (1918) uno de los más importantes de Palma donde había sido cocinero Bartomeu Esteva, y el bar Riskal lugar de conversaciones literarias frecuentadas por Llorenç Villalonga, así como otras edificaciones: barbería Rodillo, la tienda de fotografía de Can Truyol, la de bicicletas de Can Gomila, la sede del Auxilio Social o el consignatario de buques Schembri.

El arquitecto Gabriel Alomar Esteve propuso, en su plan de reforma del interior de la ciudad de Palma (Plan Alomar), recuperar estos solares y construir los actuales jardines. En 1966 se inicia el proyecto empezando a derrumbarse los edificios citados anteriormente (el emblemático Teatro Lírico derribó en mayo de 1968), así como el cuartel de Caballería. Gabriel Alomar la había diseñado, cuando era Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional, inspirado en los juegos de agua y plantaciones de los huertos árabes. Ni él ni Francisco Prieto-Moreno, con quien compartió la firma del proyecto, cobraron honorarios. El coste de la obra fue de 25 millones de pesetas (150 000 €). El objetivo era poner en valor el patrimonio arquitectónico de la Palma más antigua, con la Almudaina,el arco de los astilleros reales y la Catedral.

El elemento más notable de los actuales jardines es el arco de los astilleros que sobrevuela el lago de los cisnes, ya que probablemente sea árabe y condujera desde la fortaleza hasta el lugar donde la nave esperaba, ya que el mar entraba en esta zona y, mezclada con la Riera, llegaba, según se cree, hasta la actual Plaza del Mercado.

PARA REGISTRAR EL CACHÉ TIENES QUE COLGAR UNA FOTO EN TU LOG DE ALGUNO DE LOS LUGARES DE S'HORT DEL REI QUE APARECEN EN LAS IMÁGENES QUE HAY EN EL LISTING, DONDE APAREZCAS TÚ O TU GPS. AUNQUE BASTA UNO, TE ANIMAMOS A QUE INTENTES ENCONTRAR TODOS LOS RINCONES QUE APARECEN EN LAS IMÁGENES.

Coming soon....

How to claim this virtual reward: Please ensure that your log contains at least one photograph (including yourself and/or your GPS) from one of the locations depicted in the listing pictures. We encourage you to visit all the areas depicted in the listing as well, and you are free to add photographs from all the areas shown if you wish.

**Thanks to MANDMADEandMAN for the English text**Virtual Reward - 2017/2018 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)