Skip to content

Slana ljubezen/Salty love Virtual Cache

Hidden : 09/06/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Piran je očarljivo slovensko obmorsko mestece z beneško arhitekturo in srednjeveškim mestnim jedrom. Sprehodite se mimo Tartinijevega trga vse do piranske Punte.

Piran is a charming town on the Slovenian coast, known for its Venetian architecture and medieval town centre. Take a walk past the famous Tartini Square all the way to the Punta.


[SI]

Najlepše mesto slovenske obale je zraslo na soli. Piranske soline, nastale že v letu 804, kjer še danes po starih postopkih nastaja vrhunski solni cvet, so bile vir razcveta slikovitega mediteranskega mesta z obzidjem. Staro pristaniško mesto z ostanki srednjeveškega obzidja in ozkimi ulicami s tesno strnjenimi hišami je v celoti zavarovano kot kulturno-zgodovinski spomenik. Svetovljansko obmorsko mesto, ki se je razvijalo pod vplivom bližnjih Benetk, velja za eno najpristnejših in najbolj fotogeničnih mest na obali Jadranskega morja.

Virtualni zaklad je postavljen na piranski Punti ali rtu Madona, ki je najzahodnejša točka slovenske obale. Nedaleč od rta leži s -37,25 m najgloblja točka Tržaškega zaliva, popularno imenovana »podvodni Triglav«. Na skrajnem rtu Punte se nahaja Cerkev svete Marije Zdravja. Naslanja se na svetilnik in nekdanjo utrdbo, ki je varovala meščane pred sovražniki z morja in nevarnostjo velikih valov. Svetilnik, ki stoji na skrajnem robu rta, pa je že od nekdaj opozarjal ladje na nevarne čeri. Cerkev je bila omenjena že v 13. stoletju kot cerkev svetega Klementa, leta 1631 pa so jo zaradi epidemije kuge preimenovali v cerkev sv. Marije Zdravja.

Naloge za vpis:

1. Na utrdbi pred teboj poišči belo ploščo in prek centra za sporočila ali e-maila sporoči letnico, ki je zapisana na njej.
2. V zapis dodaj sliko tistega, v kar si se ob obisku piranske Punte zaljubil/a.


Virtualno priznanje - 2017/2018

Ta zaklad je eden od virtualnih zakladov, ki so bili v omejenem številu ustvarjeni med 24. avgustom 2017 in 24. avgustom 2018. Le 4.000 geolovcev je dobilo možnost postaviti svoj virtualni zaklad. Preberite Geocaching Blog za več informacij o virtualnih priznanjih.

[EN]

The most beautiful town on the Slovenian coast grew with the help of salt. The Piran salt pans, established in 804, where world-class fleur de sel is still produced today using age-old methods, were the reason why the picturesque Mediterranean walled town flourished. The old port town with remnants of a medieval wall and narrow streets with closely constructed houses is protected as a cultural and historical monument. This worldly coastal town, which developed under the influence of Venice, is considered to be one of the most authentic and photogenic towns on the Adriatic coast.

This Virtual cache is set on the Piran Punta or Cape Madona, which is the western-most point of the Slovenian coast. Close to the Punta lies the deepest part of the Bay of Trieste, measuring -37,25 m deep, which is popularly called the »underwater Triglav«. At the end of the cape the Our Lady of Health Church is located. It leans against a lighthouse and a former fortress that protected the townspeople from the enemy from the sea and the danger of high waves. The lighthouse, which stands on the far edge of the cape, has always warned ships of dangerous rocks. The church was mentioned as early as the 13th century as the church of St. Clement, and after a plague epidemic in 1631 it was renamed as the Church of Our Lady of Health.

Logging tasks:

1. On the fortified wall in front of you find a white plate and send the year written on it via the message center or e-mail.
2. Add a photo of something you loved on your visit to Cape Madona in your log.Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.


Additional Hints (No hints available.)