Skip to content

Brugge - The old Saint-John's Hospital Virtual Cache

Hidden : 03/26/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(NL) Sint-Janshospitaal.


Het Sint-Janshospitaal is een van de oudst bewaarde hospitaalgebouwen van Europa. In het museum kom je meer te weten over het vroegere hospitaalleven en hoe de ziekenzalen er toen uit zagen. Meubels, schilderijen, beelden, zilverwerk en tinnen voorwerpen zijn de stille getuigen van eeuwenlange zieken- en zielszorg in dit hospitaal. Uniek is ook het dakgebinte van het gebouw, dat tot de oudste en meest monumentale van Europa behoort. Vergeet zeker ook niet een bezoek te brengen aan de oude apotheek en de kruidentuinen. In de hospitaalkapel gaat alle aandacht naar de werken van de bekendste der Vlaamse Primitieven: Hans Memling. Deze schilder leefde en werkte in de 15de eeuw in Brugge en creëerde er zijn belangrijkste meesterwerken, zoals het beroemde Ursulaschrijn, voor het Sint-Janshospitaal.
Geschiedenis : in de oude ziekenzaal worden vanaf de 12e tot midden 19e eeuw zieken opgevangen. Aanvankelijk kan al wie voedsel of een bed nodig heeft er terecht. De medische kennis van de kloosterzusters is echter miniem en ze wijden zich vooral aan ‘zielzorg’. Geneesheiligen op schilderijen en sculpturen, reliekhouders en een sfeervolle kapel wijzen op levendige devotie. In de 19e eeuw verhuist het ziekenhuis naar een vlakbij gelegen neogotisch gebouw in felrode baksteen, waar zieken nog tot 1978 terecht kunnen.

De cache:


Zoek bij de aangegeven coordinaten naar de volgende tekens :
VII : jaar van overlijden ? -> dit is A
VIII: leeftijd bij overlijden ? -> dit is B
XI: maand van overlijden ? -> dit is C
XIV: maand van overlijden ? -> dit is D

Maak de volgende berekening : (A - B) / (C - D) = ???
Controleer en registreer uw bezoek via 'certitude', en log uw bezoek bij een juist antwoord !
Niet geregistreerde logs worden alsnog verwijderd...
SUCCES !! en vooral : geniet van je verblijf te Brugge !


U kan uw oplossing valideren met certitude.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

(EN) Saint-John's Hospital .


Saint-John's Hospital is one of the oldest preserved hospital buildings in Europe. In the museum, you can learn more about hospital life in the past and how the wards would have looked then. Furniture, paintings, sculptures, silverware, and pewterware are the silent witnesses of the care for bodies and souls that took place in this hospital through the centuries. The building’s supporting framework is also unique and is one of the oldest and largest in Europe. The old apothecary’s and herb garden is also well worth a visit. In the hospital chapel, the focus is all on the work of the most famous of the Flemish Primitives: Hans Memling. This painter lived and worked in Bruges in the 15th century and created his most important masterpieces here, including the famous Shrine of St Ursula, which was painted specifically for Sint-Janshospitaal.
History : The old infirmary took patients in from the 12th to the middle of the 19th century. Initially anyone in need of food or a bed could come here. The nuns, however, had limited medical knowledge and devoted themselves mainly to the care of the soul. Paintings and sculptures of healing saints, reliquaries, and an atmospheric chapel bear witness to a strong faith. In the 19th century the hospital moved to a nearby neo-gothic building of bright red brick, where patients could go until 1978.

The cache:


At the specified coordinates you have to look for the following signes :
VII : year of death ? -> gives you A
VIII: age at death ? -> gives you B
XI: month of death ? -> gives you C
XIV: month of death ? -> gives you D

Make the following calculation: (A - B) / (C - D) = ???
Check and register your visit with 'certitude', and log your visit ! Unregistered logs will be deleted...
SUCCES !! Enjoy your stay at Brugge !


U can check your solution with certitude.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Free counters!

Additional Hints (No hints available.)