Skip to content

Cesky Krumlov Virtual Cache

Hidden : 08/29/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Město Český Krumlov

 

Město vznikalo ve dvou stavebních etapách. Jeho první část vznikala spontánně pod krumlovským hradem. Nazývala se Latrán a osídlili ji především lidé, jejichž existence byla spjata se zajišťováním hospodářského chodu hradu. Druhá část města byla typickým příkladem osídlení založeného na "zelené louce", tzn. v místech, kde dosud žádné sídliště nestálo. Tato část města byla jako obchodní osada poprvé zmíněna r. 1274. První písemné zmínky o skutečném městě pocházejí již z roku 1309 z listiny Jindřicha I. z Rožmberka. Město i hrad za vlády rodu Rožmberků zaznamenaly největší rozkvět. Rozvíjela se řemesla a obchod, stavěly se honosné měšťanské domy, město bylo nadáno nejrůznějšími právy, jako právem mílovým, várečným, trhovým. Byly vystavěny masné krámy, pivovary, dvakrát ročně se konal jarmark.

Ve 14. století za vlády Petr I. z Rožmberka byl zaznamenán značný rozmach rožmberského panství, dal městu tvářnost a stal se prvním mužem soudobé politiky a zároveň nejbohatším šlechticem země. V Krumlově založil kostel sv. Víta, špitál s kostelem sv. Jošta na Latránu, povolal do města klarisky a františkány a na hradě nechal vystavět kapli sv. Jiří. Dosáhl na žádost u krále Jana Lucemburského povolání Židů do města.

V 15. století za vlády Oldřicha II. z Rožmberka došlo k maximálnímu územnímu rozmachu panství. Začaly se konat pravidelné týdenní a výroční trhy a v Krumlově se datují počátky těžby stříbra, jež byla podporována vrchností i městskou správou.

Šestnácté století bylo dobou vlády posledních Rožmberků, kteří se nicméně maximální měrou podíleli na vytvoření dnešní tvářnosti města i jeho okolí. Renesanční kavalír Vilém z Rožmberka, nejvýraznější šlechtická osobnost soudobé politiky a kultury, byl především iniciátorem přestaveb městských domů i zámku do renesanční podoby. Dne 14. 8. 1555 spojil dosud samostatné městské části - Latrán a Staré město - v jeden celek.

V sedmnáctém století Jan Kristián I. z Eggenberku výrazněji ovlivnil vzhled města i zámku velkorysou stavební činností a bohatým kulturně společenským děním. Rod Eggenberků vymřel počátkem 18. století a roku 1719 nastupují na Krumlov jejich dědicové - Schwarzenberkové. Za vlády Josefa Adama ze Schwarzenberku Český Krumlov potřetí překročil pomyslné hranice provincionality a úrovní svého stavebního dění, kulturního a společenského života se zařadil na úroveň předních šlechtických sídel ve střední Evropě.

V 19. století ve městě působily dvě obecně vzdělávací školy, hudební škola a tzv. pracovní škola pro sirotky. Ve městě fungovaly dva pivovary (knížecí a městský), dvě papírny, tři mlýny, přádelna lnu a továrna na sukno. Byly zrušeny městské hradby, a až na jednu (Budějovickou), i všechny městské brány. Poblíž zámecké zahrady byly v závěru 19. století otevřeny tuhové doly.

V roce 1963 bylo historické centrum vyhlášeno městskou památkovou rezervací a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zdroj: cs.wikipedia.org

 

CZ
Pro uznání logu musí být splněna tato podmínka:

Dostaň se na vyhlídku obsazenou turisty (D 2,5*). Ke svému logu přidej fotografii sebe (nebo své GPS) na vyhlídce V. nádvoří zámku Český Krumlov. Vyhlídka je otevřena celoročně od 7 do 19 hodin.
Podmínku musí splnit každý, logy bez fotografie budou smazány.

 

EN
For the log recognition following condition must be fulfilled:

To get through the crowds of tourists on the prospect (D 2,5*). To your log add a photo of yourself (or your GPS) taken at the view terrase the 5th courtyard of Český Krumlov castle. The view terrase is open from 7 am till 7 pm troughout the year.
This condition must be fulfilled by everyone, logs without photo will be deleted.

 

Virtual Reward - 2017/2018
This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018.
Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache.

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

sbgbtensvr wr cbqzíaxbh // cubgb vf n pbaqvgvba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)