Skip to content

HÈRCULES.2 - EL FUNDADOR DE BARCELONA Virtual Cache

Hidden : 09/26/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Aquesta es l'historia mitologica de la fundació de Barcelona. This is the mythological history of the founding of Barcelona

HÈRCULES.2 – EL FUNDADOR DE BARCELONA

Segons la mitologia, Barcelona va ser fundada per Hèrcules, l’heroi roma, fill del déu Zeus i de la mortal Alcmena. S’estima que la va fundar al voltant del segle XIV a.c, uns 400 anys abans de la fundació de Roma.

Ho va fer amb la col·laboració del seu germanastre Hermes, deu del comerç, les arts, missatger dels deus i protector dels viatgers. Qui sap si va ser de casualitat que Hèrcules fundes Barcelona o perquè Hermes el va guiar fins aquí...

Tot va començar fa uns 3500 anys, quan Euristeo va usurpar el tron d’Hèrcules a l’Argólida i per mantenir-lo ben lluny li va encomanar dotze treballs, dels que confiava no sortís viu... Però al finalitzar el quart d’aquests treballs Hèrcules va ajornar-los per anar a ajudar al seu amic Jasón, que tenia un problema similar al seu. Dons Jason per recuperar el tron de Yolcos, tenia que provar el seu valor, trobant el Velló d’Or.

Per això Hèrcules es va unir a l’expedició dels argonautes que amb una esquadra formada per nou barques, van creuar el mediterrani buscant el Velló d’Or. Però quant eren a la vora de la costa catalana, una gran tempesta va dispersar la flota i una de les barques es va perdre.

Després d’un intensa recerca, Hercules va trobar les restes del naufragi de la "barca nona" (barca novena) als peus de la muntanya de Montjuic. El lloc li va semblar tan acollidor a Hèrcules que va decidir quedar-se i fundar una nova ciutat a la que donarien el nom de l’embarcació que els havia portat fins allà, Barcanona, que amb el temps passaria a dir-se Barcelona.

Des d’aquest mirador heu de trobar la representació de la “barca nona” que una dona sosté amb les mans a llom d’un cavall. Quan us acosteu podreu veure que Hermes lidera l'expedició, tirant del cavall per les brides. Es una obra de Frederic Mares realitzada en bronze al 1928 en el context de la Exposició Internacional de Barcelona.

El vostre objectiu es descobrir on es Hèrcules, que arriba pel SE, carregat amb la primera pedra per fundar la ciutat de “Barcanona” Es una magnifica figura de bronze realitzada pel català Antoni Parera al 1928

Com a prova heu de enviar un missatge personal al propietari (Quetalva) amb una Selfie amb Hèrcules. A la Sefie, no cal que sortiu vosaltres, es suficient un rètol amb el vostre nom. No la pengeu al registre del Virtual, si us plau

Si us agrada el tema i teniu temps podeu fer l’Adventure Lab “Hermes el Deu de Barcelona”   (Però no es fàcil pels turistes)

Que gaudiu de la recerca i bona sort ¡¡¡

Quetalva

HERCULES.2 – THE BARCELONA FOUNDER

According to mythology, Barcelona was founded by Hercules, the Roman hero, the son of the god Zeus and the deadly Alcmena. It is estimated that it was founded around the fourteenth century BC, about 400 years before the founding of Rome.

He did it with the help of his stepbrother Hermes, god of the trade, the arts and messenger of the gods. Who knows if it was by chance that Hercules founded Barcelona or  because Hermes guided him here ...

Everything started 3500 years ago, when Euristeo usurped the throne of Hercules in Argolida and to keep Hercules far away entrusted him with twelve works, of which he trusted did not leave alive... But at the end of the fourth of these works, Hercules to postpone them, to go help his friend Jasón, who had a similar problem to his. Because Jason to recover the Yolcos throne, had to prove his value, finding the Golden Fleece.

For this reason Hercules was united to the Argonauts expedition who with a fleet formed by nine boats, crossed the Mediterranean looking for Golden Fleece. But when they were near to the Catalan coast, a great storm dispersed the fleet and one of the boats was lost.

After an intense search, Hercules found the remains of the shipwreck of the "Barca nona" (boat ninth) at the foot of Montjuic mountain. The place seemed so welcoming to Hercules that he decided to stay and found a new city to which they would give the name of the boat that had brought them there, Barcanona, which would eventually be called Barcelona.

From this viewpoint you will find the representation of the "Barca nona" that a woman holds with her hands on the back of a horse. As you approach you will see Hermes leading the expedition, pulling the horse by the bridles. It is a work by Frederic Mares made of bronze in 1928 in the context of the Barcelona International Exhibition

Your goal is to discover where Hercules is, who arrives from the SE, loaded with the first stone to found the city of "Barcanona" It is a magnificent bronze figure made by the catalan Antoni Parera in 1928

As proof you must send a personal message to the ower (Quetalva) with a Selfie with Hercules. In the selfie you do not need to come out, a label with your name is enoug Please do not upload it to the Virtual registry

If you like the matter and have time, you can do the Adventure Lab "Hermes el Deu de Barcelona"   (But it's not easy for tourist)

Enjoy your research and good luck ¡¡¡

Quetalva

Virtual Reward - 2017/2018 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog. En html: Virtual Reward - 2017/2018 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (Decrypt)

Tbbtyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)