Skip to Content

<

Trollhätte kanal

A cache by jontegubben Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/03/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Trollhätte kanal är en 82 kilometer lång kanal genom Göta älv, varav 10 kilometer är grävd och sprängd kanal och resten är naturlig farled. Kanalen sträcker sig från Vänern till Kattegatt och nivåskillnaden från havet till Vänern är 43,8 meter som övervinns av 6 stycken slussar; Den första slussen finns i Lilla Edet och har en lyfthöjd på 6 meter, de följande 4 slussarna finns i Trollhättan och har en lyfthöjd på ungefär 32 meter. En grävd och sprängd kanal leder genom Trollhättan till den sista slussen som finns vid Brinkebergskulle som lyfter ytterligare cirka 6 meter, och leder slutligen fram till Vänern genom kanalen Karls grav och via den lilla sjön Vassbotten.

Varje år fraktas cirka 3,5 miljoner ton gods genom Trollhätte kanal och under sommarmånaderna passerar 3000 - 4000 stycken fritidsbåtar. Maximala dimensioner för fartyg som kan resa genom kanalen, kallad Vänermax, är följande:

  • Längd: 88 meter
  • Bredd: 13,20 meter
  • Masthöjd: 27 meter
  • Djup: 5,40 meter

Sedan den 18 november 2004 är kanalen och slussområdet ett statligt byggnadsminne. Enligt Riksantikvarieämbetet har området utpekats som en av de 12 viktigaste industrimiljöerna i Sverige, då det på olika sätt representerar väsentliga delar av den svenska industrihistorien.

Historia

Det fanns redan planer på 1500-talet att bygga slussar och därmed göra älven segelbar hela vägen mellan Västerhavet och Vänern. Den norske kungen Harald Hårdråde har, enligt historier, tagit sig upp för Göta älv med en krigsflotta på 60 fartyg redan sommaren 1604. Fallen vid Lilla Edet, Trollhättan och Vargön utgjorde naturliga hinder, varpå man fick dra fartygen på land förbi dessa.

Lilla Edets sluss stod klar redan 1607 och var en Sveriges första slussar. Under 1700-talet, efter uppdrag från Kung Karl XII, påbörjades arbetet med att bygga slussar i Trollhättan för att lättare kunna ta sig förbi de brusande fallen och slippa lasta om. År 1800 stod slussleden klar med totalt åtta slussar i två etapper, men bara några år efter att det första fartyget passerat genom slussarna stod Göta kanal klar och de gamla slusslederna förbi Trollhättan ansågs ha för låg kapacitet.

År 1838 bildades nya Trollhättekanalbolag som med Nils Ericson i täten påbörjade den slussled som kom att stå klar år 1844. Slussleden bestod av 3 etapper med totalt 11 slussar och kunde slussa fartyg med laster upp mot 300 ton. Slussleden var i bruk fram till 1916 då den nya, nuvarande kanalsträckningen, stod färdig med ytterligare förstorade slussar och leder för transporter av fartyg med en vikt på 4000 ton.

Loggningskrav

Vänligen ta ett foto vid minst en av de tre slussarna i Gamle Dal'n (Se Referenspunkter) där antingen Ni eller er GPS syns med i bilden/bilderna och ladda upp med loggen. Gruppfoton går bra så länge som alla deltagare refererar till loggen med gruppfotot.

Loggar som ej uppfyller kravet kommer att raderas utan förvarning.

Tack till

Extra tack till Tapetsocker som assisterade mig med idén, beskrivning och bilder.

 

 

Trollhätte canal is a 82 kilometre canal running through Göta älv river, 10 of which is overstretched and the rest is natural fairway. The canal stretches from Vänern to Kattegatt and has a height difference of 43.8 metres which is conquered by 6 locks; The first lock is located in Lilla Edet and have a height difference of 6 metres, the following 4 locks are located in Trollhättan and have a height difference of approximately 32 metres. An overstretched canal goes through Trollhättan to the final lock located at Brinkebergskulle with a height difference of 6 metres, and arrives at Vänern through Karls grav canal and the small lake Vassbotten.

Every year approxmately 3.5 million tonnes of goods travels through Trollhätte canal and during the summer around 3000 – 4000 smaller boats and crafts also travel through the canal. The maximum dimensions for boats and ships to be able to travel through the canal, called Vänermax, are:

  • Length: 88 metres
  • Width: 13,20 metres
  • Mast height: 27 metres
  • Depth: 5,40 metres

On november 18th 2004, Trollhätte canal and locks became a listed building in Sweden, the strongest legal cultural and historical protection available. According to Riksantikvarieämbetet it is one of the 12 most important industry environments in Sweden, since it represents crucial parts of the history behind Swedish industry.

History

There were already plans in the 16th century to build locks and thus make the river sailable all the way between the North Sea and Lake Vänern. The Norwegian king Harald Hårdråde has, according to stories, reached the Göta River with a 60-ship navy ship in the summer of 1604. The falls at Lilla Edet, Trollhättan and Vargön were natural obstacles, which forced them to overcome these by dragging the ships on land.

Lilla Edet's lock was ready in 1607 and was one of Sweden's first locks. During the 1700s, commissioned by King Charles XII, work began to build locks in Trollhättan to get past the falls easier and avoid reloading the ships. In the year 1800, the fairway was completed with a total of eight locks in two stages, but only a few years after the first ship passed through the locks, Göta canal was ready and the old locks in Trollhättan felt like it had too low capacity to keep up.

In 1838, new Trollhätte canal companies was formed which, with Nils Ericson, started the building of the locks that was completed in 1844. The locks consisted of 3 stages with a total of 11 locks and could slot ships with loads up to 300 tonnes. The locks was in use until 1916 when the current canal was completed with further enlarged locks and joints for shipments with loads up to 4000 tonnes.

Logging instructions

Please take a photograph next to at least one of the three locks in Gamle Dal'n (See Reference points) with You or your GPS visible in the picture/pictures and upload with your log. Group photos are allowed as long as all participants refer to the log with the group picture.

Logs that do not fulfill the requirement will be deleted without warning.

Thanks to

Special thanks to Tapetsocker for assisting me with the idea, description and pictures.

 

 

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

 

Denna Virtual släpptes tillsammans med eventet Första advent 2017 (GC7ENZA) 2017-12-03 kl. 12:00.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

252 Logged Visits

Found it 250     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 333 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.