Skip to content

Strasidlo na Karlstejne Virtual Cache

Hidden : 11/07/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


TOPlist

Pro uznání logu prokažte svou přítomnost přiloženou fotografií z místa souřadnic, z ochozu nad vchodem do Studniční věže. V záběru musí být alespoň část vašeho zjevení.

(Chápete-li tyto první dvě věty, pak už nemusíte nic dalšího v listingu studovat. ;-)

Fotografii pojmenujte shodně s názvem této keše. (nepovinné)

Místo je volně přístupné, ale pouze v otevírací době!

Příklady:

OK, perfecto, idealny, täiuslik, tökéletes, mükemmel, fajne:
Nad vchodem do Studniční věže.
Na tomto ochozu je nejhezčí výhled na hrad.

TOLERANCE, tolerancja, tolerantie, megértés, hata payı, môže byť:
Nad průchodem ke Studniční věži.
Průchod ke studniční věži může být někdy uzavřen, proto je zde tato tolerance.
Fotografie z jiných míst nelze uznat!

Na správné foto čekáme max. 3 dny po zalogování.
Fotku přilož ke svému logu. Neposílej nám jí.

To have your log recognized, you have to prove that you actually visited the location by attaching a photo from the coordinates above the entrance to the Studniční věž (Well Tower).
At least a part of your apparition must be in the shot.

The name of the photo should be the same as the name of this cache:
Strašidlo na Karlštejně (The Ghost of Karlštejn).
(optional)

The site is freely accessible, but only during opening hours!

Is Karlštejn haunted? (English version here...)

Straší na Karlštejně?

S touto originální otázkou běžte ideálně rovnou za kastelánem. On vám řekne že ano a vy se tomu budete nejspíš i originálně usmívat. Asi tak jako tisíce návštěvníků, kteří se ptali před vámi.

"Nesmáli byste se, kdybyste prožili na vlastní kůži to, co já..."

Kromě jiných záhadných jevů, které se na Karlštejně dějí, si pak od kastelána vyslechnete jak je to s tou negativní energií v přízemí Velké věže a o naléhavém klepání zevnitř stěn, které je tam možné slýchávat uprostřed noci. O hýbajících se klikách a otevírajících se dveří a že velkou záhadou je samovolné rozsvěcení v Kapli svatého Kříže. Okno, zářící uprostřed noci z jinak černého a už uzavřeného hradu ho už několikrát přimělo zkontrolovat, zda tam nejsou zloději a zda je v pořádku elektrická instalace.

Mají tyto záhadné jevy něco společného s historkou, která se zakládá na pravdě?

Krvavá Kateřina - vražedkyně z Karlštejna

V 16. století pobývala na hradě Kateřina z Komárova, provdaná Bechyňová z Lažan. Manželka Jana Bechyně z Lažan, která ohavným způsobem zamordovala čtrnáct osob.

Jan se stal purkrabím na Karlštejně, a tak se i tam Kateřina nejednou podívala. Povídá se, že několik svých oběti mučila právě za jeho zdmi.

Sadistická paní nejvíce týrala mladé služebné, avšak jejímu hněvu neunikli ani pacholci a zvířata. Své poddané Kateřina trestala za sebemenší prohřešky a počínala si přitom dost sadisticky. Mnozí její mučení nepřežili, další si odnesli doživotní následky.

Konec jejímu řádění učinil až nový karlštejnský děkan, jmenovaný do své funkce v roce 1527. Tento kněz a později i historicky známý český kronikář Václav Hájek z Libočan, se o zdejších poměrech dozvěděl možná díky tomu, že byl jedinou důvěryhodnou osobou na hradě. Zpočátku těmto řečem nechtěl mnoho věřit, ale když slyšel na vlastní uši křik z hradu
a nalezl znetvořené ostatky jedné ze služebnic v hradním příkopu, rozhodl se utrpení zdejších lidí ukončit a proti Kateřině vznesl obžalobu.

Díky dobovým soudním spisům se dochovaly popisy jejího bestiálního řádění. Z nich se dovídáme, že Kateřina řezala svým obětem maso
z těla, střídavě polévala ledovou
a vroucí vodou, jiným strhávala pruhy z kůže ze zad,

polévala vroucím tukem, bičovala a tloukla, dřela do krve železným kartáčem a do vzniklých ran sypala sůl. Podobně jako Alžběta Báthory
i ona se prý koupala v krvi mladých dívek kvůli omlazení kůže. Nutno dodat, že v té době bylo kruté nakládání s poddanými mezi šlechtou obvyklé, ale chování Kateřiny bylo tak brutální, že vybočovalo z řady.

Korunním svědkem obžaloby byl kožešník z Nového Města pražského Prokop, zvaný "Papež". „Toho jsem si vědom, že paní Kateřina k smrti utloukla na schodech pohrabáčem mou sestru Kateřinu z Právovic
z Dušník.“
Dorotu, dceru kováře z Pěčína, nechala zavěsit hlavou přes bidlo dolů, a k hlavě dala přivázat moždíře. Když bylo zřejmé, že Dorota mučení nepřežije, poslala ji k matce domů. Zde nešťastnice hodinu po příchodu skonala. Podobně zahynula v šestnácti letech jakási Hedvika, na jejíž smrti přiznala spoluvinu Manda Vaňková: "Paní byla s námi, kázala nám bíti pannu Hedviku, až zemřela." Manda přiznala i bití a usmrcení těhotné Kačky Matějkovy.

"Mne kázala paní pak synu bíti, i bil mne, a kdyby mne bil víc, snad by mne, starce, ubil,"
doplnil o sobě Prokop.

Také vrátného dceru Kateřinu léčili z ran, způsobených krutou vražednicí. Nebylo výjimkou, že Kateřina Bechyňová vláčela často některou ze služebných za vlasy po komnatě. Pacholka, který jí odporoval, že právě nemá čas, nechala bez provazu vhodit do hladomorny, a z kočky, která jí potrhala krajky, dala zaživa stáhnout kůži.

Komorní soud za předsednictví Vojtěcha z Pernštejna zasedal krátce od 16. ledna 1534 a rozsudek vynesl 23. ledna 1534. Kateřinu z Komárova odsoudili k (v Čechách krajně neobvyklému) trestu smrti hladem. Kateřina byla svržena do pražské věže Mihulky.


(Prašná věž Mihulka na Pražském hradě)

15. 3. 1534 po 14 dnech věznění byla Kateřina nalezena mrtvá. Její ruce prý byly na kost okousané. Jestli si na nich pochutnaly krysy nebo šlo
o zoufalý čin vyhladovělé odsouzené, se už nedozvíme.

Tím však záležitost zdaleka neskončila. Před svým trestem požádala Kateřina děkana Hájka, aby ji vyzpovídal přičemž jeho i svého soudce proklela. Václav Hájek z Libočan byl už 30. dubna 1534 zažalován ovdovělým Janem Bechyněm z Lažan pro krádež klenotů a zbaven děkanství na hradě. Čáslavský rytíř Václav Halaš z Radimovic zapsal, že "Hájka jako lotra přivezli podvázaného pod koněm z Karlštejna do Prahy". Později byl sice zproštěn viny, ale vyhoštění z Karlštejna mu trestem zůstalo.

Není známo, zda to byla odveta karlštejnského purkrabího, kterému Hájek procesem pošramotil rodinnou pověst, ale jisté zůstalo, že dva dny po smrti paní Kateřiny 17. března zemřel náhle nejvyšší hofmistr Českého království a tehdejší předseda komorního soudu pan Vojtěch z Pernštejna, kterého hned druhý den z Prahy odvezli do rodinné hrobky v Pardubicích. Proč byl navzdory tehdejším zvyklostem pohřben ve velkém spěchu? Někteří historikové se domnívají, že zemřel na chorobu, která mu zohyzdila obličej, například kožní tuberkulózu, a proto ho nenechali příbuzní vystavit. Jiní se domnívají, že šlechtic mohl být otráven. Kdo ho však otrávil a proč by nebylo podezřelé úmrtí vyšetřováno? Pomstil se Vojtěchovi za rozsudek rozzuřený Kateřinin manžel Jan Bechyně? Vyloučena prý není ani možnost, že se konkurenta zbavil Ferdinand I. Habsburský. O Vojtěchovi se totiž uvažovalo jako o možném kandidátovi na český trůn. Obával se habsburský panovník, že by vliv představitele mocného českého rodu mohl ohrozit jeho postavení českého krále,
a proto ho nechal odstranit?

Nebo byl snad poslední obětí kletby Kateřiny Bechyňové?

Zamordované dívky prý na Karlštejně dodnes straší jako Bílé paní.

zdroje:

Václav Hájek z Libočan

Hájkova Kronika Česká

Kateřina Bechyňová z Lažan

Vojtěch z Pernštejna

Ferdinand I. Habsburský

Alžběta Báthoryová - Čachtická paní

literatura:

Naďa Horáková - Bestie z Karlštejna

Richard Dostál - Čachtická paní z Karlštejna. Zločiny a politické intriky středověku.

František Lev - Krvavý Karlštejn

speciální dík:

Rico Reviewer za svatou trpělivost

Virtual Reward - 2017/2018

Tato virtuální keš je součástí omezené verze virtuálních keší vytvořených mezi 24.8.2017 a 24.8.2018. Pouze 4 000 ownerů dostalo příležitost založit virtuální keš. Další informace o Virtual Rewards najdete na Geocaching Blog.
Dále účinkovali:

TOPlist

Additional Hints (Decrypt)

Mwvfgv fv bgrivenpv qboh n pgv cbqzvaxl. Orm fceniar sbgbtensvr m zvfgn fbhenqavp arzn prah ybtbing. Anfyrqhwr QRYRGR!

Gur fvgr vf serryl npprffvoyr, ohg bayl qhevat bcravat ubhef!
Jvgubhg gur evtug cubgb = qryrgr lbhe ybt!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)