Skip to content

PGT Virtual Reward - Valtiopäivätriptyykki 2009 Virtual Cache

Hidden : 10/01/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Porvoo GeoTour

Tämä kätkö on yksi Suomen ensimmäisen GeoTourin kätköistä. Porvoon GeoTourissa on kaikenkaikkiaan kolmetoista kätköä. Virtual Reward kätkö on lisätty syksyllä 2017. Porvoo GeoTour on myös osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.

PGT Virtual Reward - Valtiopäivätriptyykki 2009

Porvoon valtiopäivillä v. 1809 Suomi korotettiin ensimmäisen kerran kansakunnaksi kansakuntien joukkoon. Tämä Virtuaalikätkö johdattaa sinut aiheeseen ja vie sinut August Eklöfin puistoon, jonka keskelle on pystytetty v. 2009 Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhlan kunniaksi Valtiopäivätriptyykki.

Valtiopäivätripyykin ovat suunniteleet porvoolaiset taiteilijat Kirsi Kaulanen ja Ylva Holländer. Taideteoksen seinämistä pohjoisin kuvaa Suomea, läntisin Ruotsia ja itäisin Venäjää. Seinämiin on toteutettu laserleikkauksin rikasta ornamentiikkaa. Kuva-aiheet ja symbolit ovat peräisin kansantaiteesta ja heraldiikasta.

Tehtävä

Logataksesi tämän kätkön löydetyksi astu tripyykin sisälle ja ota kuva itsestäsi tai henkilökohtaisesta esineestäsi niin, että ainakin jokin osa triptyykistä näkyy kuvassa, voit käyttää kuvan toteutuksessa mielikuvitusta. Kasvojesi ei tarvitse kuvassa näkyä.


Borgå GeoTour

Den här cachen är en av cacherna i Finlands första GeoTour. Borgå GeoTour omfattar totalt tretton cacher, Virtual Reward-cachen togs med hösten 2017. Borgå GeoTour ingår i programmet för Finlands självständighets hundraårsjubileum.

PGT Virtual Reward: Lantdagstriptyk 2009

Under Borgå lantdag år 1809 upphöjdes Finland till en nation bland nationerna. Den här virtuella cachen bekantar dig med ämnet och för dig till August Eklöfs park. Mitt i parken restes år 2009 konstverket Lantdagstriptyk till minnet av att det gått 200 år sedan Borgå lantdag.

Lantdagstriptyken är planerad av Borgåkonstnärerna Kirsi Kaulanen och Ylva Holländer. Västra delen av triptyken återspeglar Sverige, östra delen Ryssland och norra delen Finland. Väggarna består av rik ornamentik och har skapats med laserskärning. Bildmotiven och symbolerna härstammar från bildkonsten och heraldiken.

Din uppgift

För att logga den här virtuella cachen ska du gå in i triptyken och ta en bild på dig själv eller din personligt föremål så att åtminstone en del av triptyken kommer med på bilden. Använd gärna din fantasi. Ditt ansiktet behöver inte synas.


Porvoo GeoTour

This is one of the caches of the first GeoTour in Finland. The Porvoo GeoTour consists of 13 caches. Virtual Reward cache was added to Geotour in the autumn of 2017. The GeoTour is also a part of the centennial celebrations of Finnish independence.

PGT Virtual Reward: The Diet of Porvoo Triptych 2009

In the Diet of Porvoo in 1809, Finland had been raised to the status of a nation among nations. This Virtual Reward cache will introduce you to the theme and take you to the August Eklöf Park, where in 2009 the Diet of Porvoo Triptych was erected in honor of the 200th Anniversary of the Porvoo Diet.

The Triptych is designed by the Porvoo artists Kirsi Kaulanen and Ylva Holländer. The northernmost picture of the wall of the artwork depicts Finland, the westernmost of Sweden and the easternmost of Russia. Rich ornamental designs have been made on the walls by laser cutting. Motifs and symbols come from folk art and heraldry.

Task

To log this cache as found, enter the triptych and take a picture of yourself or your personal item so that at least some of the triptych are shown in the picture, you can use your imagination. Your face does not need to be shown in the image.


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)