Skip to content

<

D-Bomb G #Järnmalm vid Skottvångs Gruva

A cache by D-Bomb Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/29/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


D-Bomb G #Järnmalm vid Skottvångs Gruva

Skottvångs Gruva

Skottvångs gruva är en före detta järnmalmsgruva, numera värdshus och turistsevärdhet, i Åkers bergslag, som är ett område i Gnesta och Strängnäs kommuner. Gruvan ligger mellan Mariefred och Gnesta och försörjde Åkers styckebruk med malm, mot slutet via egen järnväg. Idag ägs gruvan av Åkers Kronopark, ett dotterbolag till Åkers Sweden AB. Sörmlandsleden passerar Skottvångs gruva, som utgör en etappstation på leden. 

Järnmalmen vid Skottvång

Järnmalmen i Åkers bergslag består till största delen av magnetit - även kallad svartmalm. Det finns även inslag av hematit (blodstensmalm). Malmen ligger omsluten av gnejs och granit och har inslag av kvarts.

Malmkroppen i Skottvång går från markytan och snett ner i berget. Så här beskrivs malmkroppen i Skottvång 1865:

“Malmen uppträder i form av en körtelformig stock med längdutsträckning NW-SO och med en stupning i fält af omkring 45 grader. Malmen är hufvudsakligen magnetisk jernmalm blandad med qvarz, så att skiffring uppkommer.”

Erdman: Beskrivning av det geologiska kartbladet.

Under en senare mätning av malmkroppen så konstaterades det att arean var som störst på 110 meters djup, men den fortsätter ner i berget. När gruvan lades ner så hade brytningen gått ner till 245 meters djup.

Malmen från Skottvång innehåller cirka 50 procent järn. Malmen ansågs vara svårsmält och blandades därför med malm från andra gruvor som Norberg och Dannemora. De olika typerna av malm placerades på olika ställen i masugnen för att få fram rätt typ av järn.

Magnetit

Magnetit (av magnet), som sagt vanligt kallat svartmalm, är ett starkt magnetiskt mineral med sammansättningen Fe3O4. Det är ett vanligt mineral som särskilt förekommer i basiska magmatiska bergarter. Större koncentrationer av magnetit bildar järnmalm. Magnetit förekommer även som vaskförekomster (järnsand) i havsstrandmiljö. Mycket stora förekomster finns i Kiruna i Norrbottens län.

Järnmalm

Järnmalm är en bergart som innehåller så mycket järn att det är lönt att utvinna den. Järnmalm består främst av ett eller flera mineral som är rika på järn, till exempel magnetit och hematit. I bergarten finns också andra mineraler som kvarts och kalkspat. Vid Skottvång så består järnmalmen främst av magnetit, med inslag av hematit, och den är blandad med kvarts.

Rost

Rost är bruna korrosionsprodukter som i huvudsak består av hydratiserade järnoxider. Rost bildas genom korrosion av järn eller stål. S.k. främmande rost härrör inte från korrosion på det ställe där rosten avsatt sig utan har bildats av järnhaltiga ämnen som transporterats dit, t.ex. av rinnande vatten.

Skiffrighet 

Skiffrighet är en planparallell struktur hos skiffrar och grovkornigare bergarter som följd av att mineralkorn med platt- eller fjälliknande former orienterat sig parallellt. Även egenskapen hos en bergart att låta sig klyvas längs med varandra parallella plan benämns skiffrighet.

 

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Koordinaterna pekar på ett gruvhål, Porthålet. Du har en bra utsikt över den ena sidan av gruvhålet, men för åtminstone en av frågorna så kan det vara bra att titta från andra hållet och se den andra sidan.

Frågorna:

1. Titta runt på väggarna i gruvhålet. Hur kan du se att det finns järnmalm i berggrunden? 

2. Består järnmalmen i gruvhålet bara av järnförande mineral (magnetit och hematit)? Hur kan du se det?

3. Titta runt på väggarna i gruvhålet. Ser du någon skiffrighet som det står om i beskrivningen av malmkroppen? Ifall ja, vad tror du att den har uppkommit som ett resultat av?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.