Skip to Content

<

Lom Ve skale [CZ / EN]

A cache by VLab.Jan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/09/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lom Ve skále[CZ] Lom Ve skále (v minulosti nazývaný jako Panský lom), poskytl podle své dochované velikosti materiál na většinu kamenných staveb v Lysé a blízkém okolí.

Není přesně doloženo, kdy byl otevřen. V historických dokumentech je prokazatelně uváděn od počátku 18. století. Kámen se zde lámal nepřetržitě až do 70. let 20. století. Traduje se, že terénní prohlubeň na rozhraní anglické a francouzské části zámeckého parku (asi 100 m od kaple), je pozůstatkem původního lomu, z něhož byl postaven tehdy zdejší hrad.


Lom Ve skale


Ve stěně lomu Ve skále, vysoké až sedmnáct metrů, je obnaženo střídání uložení dvou typů svrchnokřídových sedimentů – písčitých slínovců a spongilitů (křemitých vápenců). Písčité slínovce jsou měkčí, tence odlučné a zčásti představovaly hlušinu. Hlavním předmětem těžby byly pevnější partie slínovců a především tmavošedé až lehce modrošedé, masivní, pevné spongility. Jde o horniny značně podobného složení jako slínovce, avšak silně zpevněné jehličkami křemenných hub (spongilií). Místní kameníci měli pro jednotlivé horniny vlastní svérázná označení – polohám spongilitů říkali dolní, střední a horní kvarc. Slínovcům říkali opuky.

Uvedené horniny jsou usazeninami moře, které ve svrchní křídě pokrývalo značnou část dnešní rozlohy Čech. Řadíme je k jizerskému souvrství, jehož většina vznikla v období zvaném Střední Turon.[EN] The quarry In the Rock - Lom Ve skále (formerly also called Manor quarry = Panský lom) has provided material to most of the stone buildings in Lysá nad Labem and to many buildings in its surrounding.

It is not exactly documented when the quarry was opened. In the historical documents, it has been proven that the mining began in the 18th century. The stone has been collected here continuously until the 1970s. It is rumored, that the place at the intersection of the English and the French part of the Chateau Park (about 100 m from the chapel) is a remnant field of the original quarry which stone was used to built the former castle in Lysá nad Labem.


Lom Ve skale

The wall of the quarry In the Rock, up to seventeen meters high, is exposing alternating positions of two types of Late Cretaceous sediments - Sandy marlites and spongilites (quartzite limestone). Sandy marlites are softer, thinner, and partly degraded. The main object of mining was the stronger part of the marlites and, above all more important, dark gray to light blue-gray, massive, solid spongilites. These are rocks of a similar composition to the marlites, but heavily reinforced with needles of quartz mushrooms (sponges). Local stonemasons had their own distinctive names for their rocks - the positions of the spongilites were called "horní, střední a dolní kvarc". The marlites were called "opuky".

The rocks are sea sediments, which in the Late Cretaceous covered a large part of today's area of ​​Bohemia. We group them into the Jizerské formation, the majority of which originated in the period known as the Central Turon.Otázky - Questions[CZ] Při sbírání informací není potřeba lézt na skálu, veškeré informace získáte hezky zespod.
[EN] The are is no need to climb up the quarry wall. All information is accessible from the down part of the quarry.


1) Stage 1 - N 50° 12.435 E 014° 50.147
[CZ] Polohám spongilitů kameníci říkali horní, střední nebo dolní kvarc, ale ještě i jiným výrazem, zjistěte kterým ?
[EN] The stonemasons called the positions of the spongilites as "horní, střední a dolní kvarc", but also with another expression ?


2) Stage 1 - N 50° 12.435 E 014° 50.147
[CZ] Slínovce kameníci nazývali opukami nebo ještě jiným výrazem, kterým ?
[EN] The marlites were called by the stonemasons "opuky", but also with another expression ?


3) Stage 2 - N 50° 12.443 E 014° 50.123
[CZ] Jak vysoká je stěna lomu v tomto místě (není sedmnáct metrů jak je psáno v listingu)? Výšku odhadněte.
[EN] Estimate the cliff height at this place in meters. It is not seventeen meters mentioned in the listing.


4) Stage 3 - N 50° 12.470 E 014° 50.198
[CZ] Na souřadnicích naleznete ve stěně velký kamenný kvádr. Nad dním v puklině je z jedné strany ukotvená železná skoba. Jaká je délka tohoto kvádru v centimetrech ? Odhadněte nebo změřte metrem. O jaký druh kamene se pravděpodobně jedná ? (foto dole)
[EN] At the given co-ordinates you can find a large stone block in the wall. There is an iron anchor on one side in the crack just above this stone. Your task is to estimate or measure the length of this block in centimeters ? Which stone type is it probably? (photo below)

Stage 3


5) Dobrovolný úkol - Voluntary task
[CZ] K logu můžete přidat nějakou pěknou fotografii lomu pořízenou během Vaší výpravy.
[EN] You can add a photo taken by you during your visit to the quarry In the Rock.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Ceb pgiegl hxby qbcbehphwv imvg f frobh fivabinpv zrge i qrypr arwzrar 3 zrgel. [EN] Sbe gnfx sbhe, vg vf erpbzzraqrq gb oevat jvgu lbh n gncryvar ng yrnfg 3 zrgref ybat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.