Skip to content

SB14 Jakovany Traditional Geocache

Hidden : 09/07/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je zo série "Obce a mestá okresu Sabinov".


Geografická poloha:

Kataster obce Jakovany sa rozprestiera na juhozápade Čergovského pohoria v nadmorskej výške 507 m nad morom. Obec spadá pod Prešovský samosprávny kraj v okrese Sabinov, nachádzajúca sa v Šarišskom regióne. Obcou preteká potok Jakovenka.

Katastrálna výmera:

488 ha

Demografia:

Počet obyvateľov k 31.12.2015 - 357 obyvateľov

Hustota obyvateľstva: 71,11 obyv./km2

Prvá písomná zmienka o obci Jakovany pochádza z roku 1314, kedy Henrich syn Rikolfa, odmenil svojich vazalov Jakuba a Peteja Rohovských darovaním dediny Jakovany, čo potvrdil kráľ Karol Róbert. Z obsahu listiny je zrejmé, že dedina jestvovala pred uvedeným rokom. V písomnostiach zo 14.-16. storočia sa vyskytuje pravidelne pod názvom Jakorese, zloženom z mena Jako a maďarského slova rész = časť. Je pravdepodobné, že inak neznámy Jako bol zemianskym vlastníkom dediny na prelome 13. a 14. storočia a nadobudol ju podobným spôsobom ako uvedení zemania v roku 1314. Z mena a vývoja vlastníckej príslušnosti dediny začiatkom 14. storočia možno usúdiť, že vznikla z iniciatívy zemana Jaka koncom 13., prípadne začiatkom 14. storočia. Čoskoro tu postavili kostol, ktorý v 30. rokoch 14. storočia už slúžil svojmu účelu. Jakovany patrili zemanom aj okolo roku 1335. Neskôr sa stali majetkom kráľov. Až roku 1438 ich kráľ Albert daroval zemanom zo Šarišských Michalian.V druhej polovici 15. a v 16. storočí patrili zemanom Rakacaiovcom, ale aj iným drobným zemanom, Hoci okolo roku 1535 sa ich snažilo nadobudnúť mesto Sabinov. Sedliacke domácnosti boli v roku 1427 zdanené od osemnástich port, takže Jakovany boli stredne veľkou dedinou. Neskôr postupne sedliaci strácali pozemky a upadli medzi želiarov. V rokoch 1543, 1567 a 1588 boli zdanení len od dvoch, troch, resp. dva a pol porty, pričom v roku 1567 hospodárilo len sedem domácností na polovičných usadlostiach. V uvedených rokoch boli dve, dvanásť a žiadna želiarska domácnost. V roku 1600 tu stálo osemnásť obývaných poddanských domov. Koncom 16. storočia zostali Jakovany stredne veľkou dedinou s poddanským obyvateľstvom. Ako vyvinutá obec sa spomína a je doložená z roku 1314 ako Jakorezy, neskôr ako Jakowjany (1773), Jakovany (1920), Jakoviany (1920), Jakovany (1927); maďarsky Jakoris, Jákórésze. V roku 1427 mala 18 port. Patrila panstvu hradu Šariš, od 16. – 20. storočia tu mali majetok Péchyovci. V roku 1787 mala obec 28 domov a 177 obyvateľov, v roku 1828 mala 35 domov a 281 obyvateľov. Boli roľníci, pracovali v lesoch. Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľstva nezmenilo. Pôdu obrábajú súkromne hospodáriaci roľníci, časť obyvateľstva pracovala v Sabinove a Košiciach.

Erb obce

Vlajka obce

Zdroj: www.jakovany.sk

Additional Hints (Decrypt)

qeriborgba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)