Skip to content

[N.O.P.E.] LP #2 Deltagoot Mystery Cache

Hidden : 01/03/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Website Twitter Facebook Instagram
Deze cache maakt onderdeel uit van een serie van 9 caches met bonuscache over lost places in het Waterloopbos. De cache is als serie, maar natuurlijk ook apart, te loggen. Het gebied is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Van begin jaren ’50 tot midden jaren ’90 voerde het Waterloopkundig laboratorium vele onderzoeken uit m.b.v. schaalmodellen van waterwerken uit binnen- en buitenland. Toen de computer zijn intrede deed, werden de modellen overbodig. Ze raakten in verval, overwoekerden en werden ware lost places!

De Deltagoot

Van 1978 tot 1980 werd op een groot perceel de Deltagoot gebouwd. Voor de betonnen bak van 240 meter lang, 7 meter diep en 5 meter breed werd 7000 kubieke meter beton gebruikt en er werd 1 miljoen kilo wapeningsstaal in verwerkt.
Aan de kant van het golfschot werd een aggregatengebouw neergezet dat vanuit het kantoor, in de Deltahal aan het andere uiteinde van de goot, bediend werd. In de controleruimte aldaar stond ook het meet- en verwerkingssysteem en kon de waterzuiveringsinstallatie bediend worden.
Op de rand van de goot werd een kraanbaan gesteld. Hierover kon een bokkraan rijden die d.m.v. een grijper de golfgoot kon vullen met zand, grind en/of stortsteen. De goot buiten de hal werd afgedekt met afneembare aluminium scheepsluiken.
De golfopwekkingsinstallatie bestond uit een golfschot van 18 ton en een 10 ton wegende wagen waar het schot aan vast zat. Er konden onregelmatige golven en regelmatige golven van 2,5 meter hoog gecreëerd worden. In de gootrand kon op diverse plaatsen een zogenaamd compartimenteringschot worden geplaatst. Zo hoefde niet de hele goot te worden leeggepompt als er meet- of opbouwwerkzaamheden in de goot plaatsvonden.
Tijdens het eerste modelonderzoek werd de kracht van het water op de pijlers van de stormvloedkering in de Oosterschelde berekend. Daarna volgden vele onderzoeken naar golfbrekers, duinafslag, dijkbekleding en kustbescherming. In 2015 werd in Delft een nieuwe golfgoot in gebruik genomen en werd de Deltagoot in het Waterloopbos overbodig. Natuurmonumenten gaat de golfgoot en het omliggende terrein ombouwen tot een speciaal Deltamonument.

De cache
De cache bevindt zich niet op bovenstaande coördinaten. Om de locatie van de cache te bepalen, los je onderstaande vragen op.

DELTA is niet alleen de naamgever van het model in het Waterloopbos, maar wordt ook gebruikt voor een heleboel andere benamingen.

Delta is de 4e letter in het Griekse alfabet. Maar welk teken wordt daar voor gebruikt?
ξ dan A = 4
δ dan A = 5
λ dan A = 6
φ dan A = 7

De sport waarbij de piloot in een harnas ligt dat bevestigd is onder een driehoekige vleugel wordt deltavliegen genoemd. Een deltavlieger is eigenlijk geen vlieger maar een goed bestuurbaar zweefvliegtuig. In bergachtige gebieden zijn de omstandigheden vaak ideaal voor het maken van lange en hoge vluchten. Wat is de benodigde relatieve snelheid om met een deltavlieger de lucht in te kunnen komen?
10 km/uur dan B = 3
15 km/uur dan B = 5
20 km/uur dan B = 7
25 km/uur dan B = 9

Nederland is wereldberoemd vanwege de Deltawerken. Het Deltaplan werd in 1953 opgesteld naar aanleiding van de Watersnoodramp, die vooral Zeeland trof, maar ook delen van België en Groot-Brittannië. Hoeveel mensen kwamen in totaal om bij de Watersnoodramp? Stapeltel het antwoord = C

Een tot voor kort bestaande verzekeringsmaatschappij was bekend onder de naam Delta Lloyd. Hoeveel procent van de Nederlandse verzekeringsmarkt had het bedrijf (volgens De vrije encyclopedie) in handen? Antwoord = D

Een rivierdelta ontstaat als een rivier uitmondt in zee of een groot meer. De veelal driehoekige riviermonding wordt gekenmerkt door een stelsel van vertakkingen. Welk van onderstaande delta’s is het grootst?
Mississippidelta dan E = 0
Nijldelta dan E = 4
Mekongdelta dan E = 8

Delta Air Lines is een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die werd opgericht in Monroe. Niet veel later verhuisde de maatschappij naar Atlanta. Delta heeft een groot aantal nationale en internationale bestemmingen. In welk jaar werd de luchtvaartmaatschappij opgericht? Het vierde cijfer uit het jaartal = F

De cache ligt op: N 52 º 40.ABC E005 º 54.DEF

Additional Hints (Decrypt)

Ibbe P: jvxvcrqvn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)