Skip to content

[N.O.P.E.] LP #8 Nieuwe Waterweg Mystery Cache

Hidden : 01/03/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Website Twitter Facebook Instagram
Deze cache maakt onderdeel uit van een serie van 9 caches met bonuscache over lost places in het Waterloopbos. De cache is als serie, maar natuurlijk ook apart, te loggen. Het gebied is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Van begin jaren ’50 tot midden jaren ’90 voerde het Waterloopkundig laboratorium vele onderzoeken uit m.b.v. schaalmodellen van waterwerken uit binnen- en buitenland. Toen de computer zijn intrede deed, werden de modellen overbodig. Ze raakten in verval, overwoekerden en werden ware lost places!

Nieuwe Waterweg

Het langste model dat in het Waterloopbos is aangelegd, is dat van de Nieuwe Waterweg. Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam gaven in 1954 opdracht voor de bouw ervan. Het model was ongeveer 600 meter lang en werd in drie delen opgesplitst. Niet alle kenmerken van de schaalmodellen zijn bewaard gebleven, aangezien gedeeltes diverse keren werden gebruikt voor verschillende onderzoeken.

In deel één bevonden zich waterwerken van de Nieuwe Maas tot aan de Maashaven. Op deze modelplaats werden zeker acht onderzoeken verricht, waarvan het eerste in 1956 plaatsvond. Er werd een model gebouwd waarin de oeververbindingen voor de aanleg van de Rotterdamse metrotunnel werden onderzocht. Dit schaalmodel is nog intact, maar werd later ook gebruikt voor onderzoek naar de krachten op de pijlers en brugopening van de Brienenoord. In 1970 vond het laatste onderzoek plaats voor de aanleg van de Willemstunnel. De tunnel bestaat uit een aantal tunnelelementen die afgezonken zouden worden. Er werd d.m.v. proeven gekeken naar de stroming van het water, zowel voor, tijdens als na de plaatsing van de betonnen delen.

Meer naar het zuiden toe lag deel twee van het Nieuwe Waterwegmodel, dat van de Waalhaven tot de havens van Maassluis en Hoek van Holland liep. In dit middengedeelte begon men midden jaren ‘50 met model 346. Deze proefopstelling besloeg de tweede petroleumhaven van Rotterdam. Op deze plek werden later twee onderzoeken gedaan voor de Botlekhaven, alsmede 2 onderzoeken voor havens bij Maassluis. Voor de Beneluxtunnel, die uit betonnen tunnelelementen bestond, onderzocht men hoe de gegraven geul in de bodem, waarin de elementen werden afgezonken, reageerde tijdens eb en vloed. Na onderzoek voor de industriehaven van Ossenisse (1968) werd dit model niet meer gebruikt.

Deel 3, het laatste gedeelte van dit lange model, bestaat uit een stroomgedeelte en een zeegedeelte. In 1960 werd, op een schaal van 1 op 250, het zogenaamde Europoortmodel gebouwd om stroombeelden in de vaargeul vast te leggen. Men wilde weten hoe de stroming bij vloed zou zijn, bij het aanleggen van de Maasvlakte. Via zes venturi-meetstuwen (die intact zijn) kon een vloedstroom worden ingesteld.
In het zeegedeelte werd van 1969 tot 1972 onderzoek gedaan voor een haven ruim 2500 km verwijderd van het schaalmodel, Marsa el Bregha in Libië. Eerst onderzocht men hoe ophoping van zeewier in de haven kon worden gereduceerd. Later werden m.b.v. golfmachines golven opgewekt. Er werd daarbij gekeken welke krachten er op schepen in de haven uitgeoefend werden, hoe de golfdoordringing was en hoe onrustig het water in de haven was.

De cache
De cache bevindt zich niet op bovenstaande coördinaten. Om de locatie van de cache te bepalen, los je onderstaande puzzel op. Daarvoor doe je het volgende:

  • Lees de tekst over de Nieuwe Waterweg door (de tekst met de geocachebeschrijving doet niet mee).
  • In de tekst kom je getallen tegen.
  • Noteer van elk getal de cijfers in de hokjesslang.
  • In één hokje komt één cijfer, begin linksboven.
  • Rangtelwoorden en 'een' als lidwoord tellen niet mee!
  • Als het goed gegaan is, zijn alle hokjes vol.
  • Daarna zijn de coördinaten van de cache te vormen.
  • Veel plezier!

Additional Hints (Decrypt)

Avrg bc qr ubrx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)