Skip to content

<

Fältspat i Strängnäs

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/22/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fältspat i Strängnäs

Denna EarthCache handlar om ett par ådror av fältspat, kalifältspat om man ska vara mer specifik, som man finner på två berghällar vid Strängnäs domkyrka. Fältspaten är rödrosa och förekommer som ådror med någon eller några centimeters i bredd. På vissa ställen så kan man se vita kvartskorn i ådrorna.

Berggrunden i hällarna där fältspaten finns består av metamorfa bergarter, troligen omvandlade sedimentära bergarter (paragnejs), med en ålder på cirka 1,9 miljarder år. Bergarten har alltså från början bildats av sediment som har avlagras och som sedan har omvandlats efter att ha utsatts för högt tryck och höga temperaturer. Förutom fältspat så innehåller hällarna även mineralen kvarts och biotit.

Färgen på bergarterna på hällarna varierar. På vissa ställen så är färgen grå, förmodligen på grund av en högre kvartshalt, och på andra ställen så är färgen mörkgrå eller svart, troligtvis på grund av högre halter av biotit. Det är bland annat detta som gör den här platsen mer intressant än andra berghällar i Strängnäs. Här kan man se en stor variation på bergarterna trots att storleken på berghällen inte är så stor.

Den andra berghällen som du ska besöka är intressant eftersom att det finns så många ådror av fältspat. Jämfört med andra berghällar i området så finns det många fler ådror här. Ådrorna varierar också på det här stället, några ådror är flera centimeter breda men de flesta är endast någon centimeter bred.

Fältspat

Fältspat är ett av de mest förekommande mineralen på jorden, de upptar ungefär 58% av den kontinentala jordskorpan. Man delar in fältspat i två typer, kalifältspat och plagioklas. Den typen som du finner i berghällarna är kalifältspat. 

Kalifältspat är ljust röd till brunröd, men kan även vara grågul, vit eller grön. Det är ett vanligt bergartsbildande mineral och förekommer i en mängd olika bergarter. Bland annat i granit, granodiorit, gnejs och som stora kristaller i pegmatit.

Mineral

Mineral är ämnen som bygger upp bergarter. Bergarter är sammansatta av olika mineral, men de flesta mineral ingår inte i bergarter. Mineraler bygger upp jordskorpan och ingår i de lösa jordarterna. Varje mineral är ett kemiskt ämne med en bestämd sammansättning och en bestämd ordning mellan atomerna. Det mycket vanliga mineralet kvarts, till exempel, är en silikat med den kemiska formeln SiO2. Det betyder en kiselatom som är förenad med två syreatomer.

Alla mineral utom kvicksilver är fasta ämnen. Mineral delas upp i olika grupper beroende på sammansättningen. Vissa mineral är rena grundämnen, som guld, silver, kol och kvicksilver medan andra mineral är kemiska föreningar. En tredjedel av alla mineral är silikater som är en kemisk förening mellan kisel och syre. Silikater dominerar helt i jordskorpan. Man känner till cirka 4 500 olika mineral.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågorna:

1. Hur kan du se på ådrorna med fältspat att bergarten är en sedimentär bergart som har blivit metamorfoserad?

2. På vilken berghäll finner du ådror med procentuellt sett mest fältspat?

3. På vilken berghäll har ådrorna störst variation när det gäller färg och tjocklek? Varför tror du att det är så på det ena stället men inte det andra?

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.