Skip to content

SB04 Brezovica Traditional Geocache

Hidden : 10/03/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je zo série "Obce a mestá okresu Sabinov".


Obec Brezovica nad Torysou.

Obec Brezovica nad Torysou leží vo východnej časti Levočských vrchov v doline Torysy. Chotár je na vyššej pahorkatine a na masívnej hornatine tvorí centrálnokarpatský flyš. Brezovica je domovom pre vyše 1 700 obyvateľov. Tvorí prirodzené centrum pre okolité obce.

vitajte

 

Kraj: Prešovský

Okres: Sabinov

Prvá písomná zmienka: 1 274

Nadmorská výška: 455 m n.m.

Počet obyvateľov: 1 706 (údaj z 13.1.2014)

Výmer katastra: 1 823 ha

História obce Brezovica

Obec Brezovica sa vyvinula na mieste starej dediny. Patrí medzi tie dediny, v ktorých sa v minulosti sústredila výstavba kaštieľov a zemepanských kúrií. Najstaršia zmienka o obci pochádza zo sedemdesiatych rokov 13. storočia, konkrétne z roku 1274.

Cirkevnú obec založil gróf Rikolf, ktorý bol predchodcom rodín Berzeviczy a Tarkeö. V roku 1274 získal obec Brezovicu a v roku 1288 dostal od vtedajšieho kráľa udelené všetky pocty, ktoré patrili k hornotoryšsku. Od roku 1300 bola Brezovica už mestečkom. Následne od roku 1317 sa spomína obec ako súčasť panstva Torysa, pod vedením rodu Brerzeviczyovcov. Do roku 1327 bolo v Brezovici postavených už 58 domov s pozemkami.

Od 13. storočia do polovice 20. storočia bola známym trhoviskom, potom sa vyvinula v poddanské mestečko s jarmočným právom. Povolenie na organizovanie jarmokov dostala Brezovica od panovníka Rudolfa II., ktorý jej na požiadanie Berzeviczyovcov udelil právo zorganizovať až 6 jarmokov ročne, s právom vyberať si mýtne. Trhy sa konali vždy v predchádzajúcu  stredu pred sviatkami : sv. Valenta, Veľkej noci, Turíc, Bartolomeja, Všetkých svätých, Vianoc.

Brezovica nad Torysou, označovaná v stredoveku ako mesto, má bohaté aj hudobné tradície, ktoré siahajú až do 16. storočia, o čom svedčia aj dokumenty, ktoré sa nachádzajú v knižnici Mestského múzea v Sabinove a sú z roku 1828, napísané v nemeckom jazyku. V týchto dokumentoch sú zaznamenané nasledujúce poznatky o hudobnom živote v Brezovici:

  • koncom 16. storočia založili Berzeviczyovci vo svojom sídle latinskú magnátsku školu, s výbornou úrovňou vyučovania spevu. Jedným z jej rektorov bol aj Ján Matthaei, ktorý pred tým pôsobil v speváckom zbore Gabriela Bethlena
  • začiatkom 17. storočia sa tu narodil aj neskorší bardejovský organista a skladateľ Zachariáš Zarevutius, popredný predstaviteľ barokovej hudby na Slovensku
  • v 18. a 19. storočí sa hudba znovu zviditeľnila prostredníctvom školy, ako je to zaznamenané aj v dokumentoch v Štátnom archíve v Prešove. Vynikajúcim hudobníkom z tohto obdobia bol najmä Teodor Berzeviczy, ktorý zbieral texty šarišských ľudových piesní, pokúšal sa aj o preklad niektorých árií do šarištiny

V Brezovici sa taktiež okrem hudby ľudia zaoberali aj tesárstvom, kolárstvom, výrobou dreveného náradia. V 19. storočí založili dokonca aj teheľňu. Začiatkom 20. storočia sa k tomu pridala aj domáca výroba dreveného riadu, handričkových pokrovcov, domáceho ľanového plátna, šitie halien a iných častí odevov.

Spoločenská situácia

Život v Brezovici pokračoval aj v nasledujúcich obdobiach, ktorý poznačilo mnoho príjemných, ale aj menej príjemných udalostí. Príjemné boli samozrejme tie, ktoré povznášali život a obohacovali občanov, no a tie menej radostnejšie, tie sa vždy podpísali pod čiastočný úpadok už fungujúcej skupiny obyvateľstva. Neradostnou situáciu bola pre občanov povodeň v roku 1721, ktorá zničila veľkú časť domov v oblasti „Kamence“ obce Brezovica.

Potom nasledovala aj Urbárska regulácia Márie Terézie z roku 1767, ktorá upravovala vzťah medzi pánmi a poddanými. Obyvateľstvo sa vtedy delilo na poddané roľnícke obyvateľstvo, ďalej  tzv. večných poddaných a na poddaných s právom voľného sťahovania. To znamenalo pre brezovičanov postavenie večných poddaných, podľa ktorého nedostávali ani takú výmeru, akú napríklad na Dolnej zemi užíval jeden zámožnejší sedliak.

V roku 1831 vypuklo sedliacke povstanie, nazývané tiež „cholerovým“ na východnom Slovensku, kedy sa páni zbavovali poddaných tým, že im vnucovali veľké dávky liekov proti cholere, aby po ich odstránení mohli zabrať ich pôdu, no to sa podarilo v Šarišskej župe odvrátiť a nedošlo tak ku žiadnym katastrofám.

Pred druhou svetovou vojnou sa Brezovica postupne stala centrom pre celú okolicu, najmä: Tichý Potok, Blažov, Brezovička, Vysoká, Nižný Slavkov. Nachádzal sa tu notársky úrad, poštový úrad, ktorý mal len jednu poštárku a tá chodievala pravidelne 2 krát do týždňa do Prešova pre poštu peši, za každého počasia. Zobrala poštu z Brezovice do Prešova a naspať priniesla postu pre jednotlivé obce a občanov. Taktiež bola vybudovaná aj žandárska stanica, ktorú využívali všetky okolité dediny. Obec dopĺňali aj obchody s rôznymi tovarmi, ktoré si zakladali samotní občania. V tom čase však ešte nebolo áut, preto ak sa chceli ľudia dostať do niektorej inej dediny, museli ísť peši alebo povozom. Od roku 1947 bola spojazdnená aj štátna autobusová doprava, ktorá zabezpečuje spojenie medzi jednotlivými obcami a mestami.

Od roku 1950 sa začalo zakladať JRD. O desať rokov neskôr sa začala budovať aj elektrifikácia v Brezovici, ktorá opäť vylepšila život pre jej občanov. Od roku 1981 sa v Brezovici začal vydávať aj kultúrno – spoločenský spravodaj, vychádzal raz za pol roka v počte 50 kusov. Od roku 1983 začala fungovať v obci aj čistička odpadových vôd.

 

Erb obce – v modrom štíte zo zlatého, rovnako vysokými vrchmi tvoreného trojvršia vyrastá

strieborný listnatý strom. Breza, zobrazená na erbe sa vyvinula zo starých pečatí. V roku

1607 používala obec pečatidlo so siluetou košatej brezy a kolopisom Sigillum oppidi

Berzevicze.

Obraz na historickej pečati obce Brezovica je pomerne dobre čitateľný. V strede pečatného

poľa sa nachádza strom - breza.

Zdroj: www.brezovicanadtorysou.sk

Additional Hints (Decrypt)

zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)