Skip to Content

<

Modry Abbe

A cache by Cabas01 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/11/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Josef Dobrovský
17.srpna 1753 Ďarmoty(dnes Balassagyarmat)-6.ledna 1829 Brno

Kněz, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích. Je považován za vzor kriticky důsledného, racionálního osvícenského vědce. Někdy bývá také považován za představitele tzv. 1. obrozenecké generace. Ačkoli nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka, bývá řazen do české literatury, protože se na záchraně českého jazyka svými filologickými pracemi výrazně podílel. Jako jeden z prvních evropských lingvistů rozpoznal existenci indoevropské jazykové rodiny a příslušnosti slovanských jazyků k ní, a dokumentoval ji pravidelnými podobnostmi.


Byl synem vojína Jakuba Doubravského (změnu jména způsobil chybný zápis v matrice). Jeho otec byl brzy přeložen do Klatov a rodina Dobrovského se usadila v převážně německy mluvícím Horšovském Týně. V jeho rodině se mluvilo německy, česky se naučil až na gymnáziu u augustiniánů v Havlíčkově Brodě (tehdy Německý Brod/Deutschbrod), kde studoval nižší třídy od roku 1763 do roku . V letech 1767–1769 studoval u jezuitů v Klatovech.


Roku 1769 odešel Dobrovský studovat filosofii na univerzitu do Prahy, ovládanou tehdy v humanitních vědách četnými jezuity. V roce 1772 se stal novicem jezuitského řádu a připravoval se na misionářskou cestu do Ándhrapradéše. Ta nebyla uskutečněna, protože roku 1773 byl zrušen celý jezuitský řád v českých zemích a Josef Dobrovský se rozhodl dokončit studium teologie a jazyků v Praze. Namísto řádového oděvu si oblíbil tmavomodrý plášť, v němž je vyobrazen na portrétu od Františka Tkadlíka], podle něj mu bylo přezdíváno Modrý abbé.


V roce 1787 Dobrovského vysvětil v Hradci Králové biskup Jan Leopold Hay na kněze.


V letech 1776–1787 působil jako učitel filozofie a matematiky dětí hraběte Františka Antonína Nostice v Praze a v Měšicích. V této době s hraběcí rodinou navštívil Polsko, Rusko, Dánsko a Švédsko.


Roku 1787 se stal vicerektorem a v roce 1789 rektorem generálního semináře v Hradisku u Olomouce. Po smrti císaře Josefa II. (1790), však došlo k zrušení seminářů a penzionovaný Dobrovský se vrátil do Prahy, kde dále žil jako uznávaný soukromý vědec ze státní penze, finančně také podporovaný hrabětem Nosticem. Právě v této době napsal množství pro slavistiku, filologii i historiografii zásadních prací. Již v 80. letech se Dobrovský živě účastnil vědeckého života v Praze, působil v Soukromé společnosti nauk. V roce 1784 pomáhal zakládat Českou (resp. Královskou) společnost nauk a v roce 1818 Národní muzeum. Dobrovský měl také vliv na mladou generaci osvícenců. Jeho žákem se stal František Palacký, ale např. filologii u něj studoval i Václav Hanka.


Dobrovský poprvé Chudenice navštívil roku 1817 jako host hraběte Eugena Černína. Hrabě Eugen Černín byl proslulý vzdělanec a Chudenice navštěvovali nejvýznamnější čeští vzdělanci té doby: historik František Palacký, archeolog Jan Erazim Vocel, již zmíněný botanik Ladislav Čelakovský i jeden ze zakladatelů národního muzea Kašpar Šternberk. Od roku 1820 tu pravidelně trávil léto. Obýval pokoj ve druhém patře v zámku Lázeň. Dobrovskému, který od roku 1795 trpěl záchvaty duševní choroby pobyt na venkově prospíval. Podnikal dlouhé procházky, léčil se studenou vodou a procházel se v ranní rose, což doporučoval i hraběcím manželům, které proto neváhal budit.Když Dobrovský poprvé přijel do Chudenic, lidé si mysleli, že je to sám císař Josef II. Utvrzovala je v tom nejen Dobrovského vzhled, ale i jeho dobrosrdečná povaha. Společným zájmem hraběte Černína a Josefa Dobrovského byla i archeologie. Však je Dobrovský někdy nazýván jako otec české archeologie. Dobrovský sbíral archeologické nálezy po celém kraji a s hrabětem roku 1822 dokonce provedli výzkum mohylníku u Košenic.


Dobrovský vyrážel na dlouhé procházky, během nichž proraizoval celé Chudenicko a Klatovsko:"Neobyčejné kouzlo dějepisné tajemnosti skýtají Chudenice a jejich okolí. Nápadně sestavený pevnostní pruh pohraničních hradů (Rýzmberk, Herštýn, Netřeb, Kouřím, Pušperk, Klenová, Janovice, Švihov, Tuhošť atd.) i každé návrší hlásá svými stopami dávnověkého válečnictví, že se zde odehrávaly události, které utvářely historii české země. Mnohé nálezy starožitností i vykopávky z přečetných mohyl, temné pověsti v ústech lidu, zašlé dědiny a tvrze, to vše, mimo starý románský kostelíček sv. Víta v Srbicích, dvojkostelí v Ouboči a Poleni a samotný chuděnský kostel, hnalo Dobrovského ven, aby ukojil své historické a archeologické sklony novými určitějšími poznatky. Prošel krajinu křížem krážem, všude pátral, hledal, kopal. Zůstane zásluhou Dobrovského, že Chudenicko, ba celé Klatovsko patří k nejprozkoumanějším českým krajům v ohledu archeologickém. Prošel celé Klatovsko, Kdyňsko a Domažlicko, navštívil Zelenou Horu, Nepomuk, Lnáře, Blatnou, Horažďovice, Rábí i mnoho jiných míst, a člověk žasne nad tím, kde se v něm braly ty síly, ta nezlomná vůle poznat kraj dokonale a lid v něm, snad od prvopočátků. Byl to náš první vědecký český turista."


S Dobrovského pobyty na Chudenicku je spojena i historka o starosověnské mši, kterou sloužil 31. října 1828 v odsvěceném kostele sv. Wolfganga. Poleňský učitel Josef Behenský zvaný Pejrek pro ni s dětmi ve staročeštině nacvičil hymnus Hospodine pomiluj ny. Na protesty poleňského faráře Ignáce Hrbka, Dobrovský odpověděl, že Bůh přijal Abelovu oběť také pod širým nebem...


Traduje se, že Josef Dobrovský patřil k řádu svobodných zednářů. přispěla k tomu i oblíbená barva jeho pláště, pro niž mu bylo přezdíváno modrý abbé. Další indicií měl být i Dobrovského podpis – trojúhelník patřící k významným zednářským symbolům. V zájmu objektivity však musíme poznamenat, že Dobrovského členství v Řádu nebylo nikdy spolehlivě prokázáno.


17. prosince 1828 Dobrovský přicestoval z císařské audience ve Vídni ke studiu do Brna. Při cestě se nachladil a se zápalem plic byl hospitalizován v nemocnici Milosrdných bratří, kde 6. ledna 1829 zemřel. Pohřeb se konal 8. ledna 1829, pohřební obřad v klášterním kostele Milosrdných bratří u sv. Leopolda vykonal opat augustiniánů Cyril František Napp, který patřil k žákům Dobrovského. Ostatky byly uloženy na přilehlý hřbitov u sv. Václava na Starém Brně. Roku 1831 byl na hrobě vztyčen kamenný náhrobek v podobě kamenné pyramidy s dutinou pro litinový sarkofág (kanopu), který navrhl architekt Leo von Klenze. Financoval a litinové části ze svých železáren v Blansku dodal Dobrovského přítel, hrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt. Po zrušení starobrněnského hřbitova v roce 1883 byly ostatky exhumovány a s původním náhrobkem přeneseny na nově zřízený Ústřední hřbitov města Brna, kde je dosud. Hrob ve skupině 32 má číslo 4a.Keška

Nyní ke keši samotné. Tato keš je zahrnuta do série ''Krásy Chudenicka'' tak si nezapomeňte opsat číslo a písmeno z Logbooku. Prosím chovejte se ohleduplně k přírodě a státním či přírodním památkám. Pro odlov keše není potřeba nic rozebírat ani nikam lézt. Prosím buďte opatrní a pohybujte se v místě tak, aby se nestalo nic vám či někomu v okolí. Schránku prosím vracejte vždy na stejné místo a stejným způsobem.


Série

Nezapomeňte navštívit i ostatní keše této serie. V každé keši najdete písmeno a číšlo které budete potřebovat pro odlovení finální keše.


Chudenická Lípa
Kvapilova jezírka
Rybník Lotrov
Vyhlídka U křížku
Roubenka Lučice
Zámek Lázeň sv. Wolfganga
Chudenická bažantnice
Modrý Abbe
Kostel Sv. Jana Křtitele
Rozhledna Bolfánek
Krásy Chudenicka

Additional Hints (Decrypt)

Cbzaíx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.