Skip to content

<

Babina II: Formy erozyjne/ Erosionsformen

A cache by Sternenstaub29 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/16/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Thank you very much to Mosznir for the Polish translation!
Geoturystyczna ścieżka “Stara Kopalnia Babina” biegnie przez część dawnego obszaru górniczego. Eksploatowano tutaj węgiel brunatny oraz iły ceramiczne, zarówno metodą głębinową jak i odkrywkową. Przed wojną obiekt funkcjonował pod nazwą Kopalnia „Babina” (łuż. Babcia), po wojnie przyjął on nazwę „Przyjaźn narodów – szyb Babina”. Całkowita długość ścieżki wynosi 5 kilometrów. Ten Earthcache ma na celu pokazanie Wam najciekawszych geologicznie miejsc po drodze.

Wyrobisko odkrywkowe i hałdy w “Kopalni Stara Babina” zostały poddane naturalnej sukcesji. Z tego powodu brzegi hałdy tworzą często bardzo dziwaczne struktury erozyjne. Są one raczej wolne od roślinności z powodu zakwaszenia gleby, podlegają też ciągłym przeobrażeniom. Deszcze oraz wiatr tworzą ten unikalny krajobraz.Jak powstają te formy erozyjne?  • Rys. 1 Brzegowa część wyrobiska, wykształcona podczas eksploatacji złoża. Poniżej widoczna jest warstwa węgla.
  • Rys. 2 Powolna tworzenie się struktur erozyjnych na zboczu wyrobiska po zakończeniu eksploatacji złoża węgla brunatnego.
  • Rys. 3 Obecna ewolucja erozji zbocza wyrobiska. Płukanie i sedymentacja oraz pojawianie się roślinności prowadzi do dalszej transformacji brzegu wyrobiska.

Występujące na zboczach wyrobiska zwałowiska to utwory pylaste i piaszczysto-pylaste, w skład których wchodzi kwarc, pył węgla brunatnego, muskowit oraz domieszki minerałów ilastych. Materiał taki, jest bardzo silnie narażony na erozję, w której dominuje wypłukiwanie i wywiewanie materiału, co znacznie utrudniało powstawanie szaty roślinnej.

Różne oznaki erozji

Osobliwości

Znajdziecie je pod postacią fantazyjnie ukształtowanych baszt, słupów i łuków, występują one na skarpie zbiornika, w miejscach pozbawionej zwartej szaty roślinnej. Formy te tworzą niespotykany w naszej strefie klimatycznej krajobraz. Można poczuć się jak na pustyni.

Erozja na stoku zbiornika

Widoczna w miejscach gdzie większe bloki skał krystalicznych i głazów lodowcowych występują w obrębie pylastego materiału. Obiekty te jako bardzo odporne na działanie wód opadowych, „wpadają” pozostawiają po sobie widoczne na zdjęciu otwory.

Graniaki

Niektóre z występująych tu skał krystalicznych, maja gładko oszlifowana wręcz wypolerowaną powierzchnię. Charakterystyczne dla nich jest także występowanie jednej lub więcej krawędzi. Takie skały nazywane są graniakami, wytworzonymi w procesie korazji, czyli formowane przez niesione przez wiatr okruchy skalne.

Grzyby Skalne

To mikroformy bedące niewielkimi słupkami w kształcie grzyba, który zamiast kapelusza ma niewielki głazik. Występują one na krawędzi grzęd i są związane z odpornymi na wymywanie skałami krystalicznymi.

Żleby

Brzegi zbiornika tworzą atrakcyjny krajobraz, fantazyjnie uformowane rynny zbocza są doskonałym przykładem do obserwacji współczesnych procesów erozyjnych związanych z wypłukiwaniem materiału skalnego.

Pozostałości węgla brunatnego

Jeśli przyjrzysz się zboczu i brzegom zbiornika możesz dostrzec zmineralizowane fragmenty węgli brunatnych.

Stożki napływowe

Podczas gry procesy erozji występują na zboczu i górnej krawędzi stoku, u jego podstawy dominują zjawiska związane z osadzaniem wypłukiwanego materiału skalnego, kształtują się tam stożki napływowe. Spływające żlebami wody opadowe i roztopowe tworzą gęstą sieć małych cieków wodnych spływających po stożku do zbiornika. Dominują drobne osady piaszczysto-pylaste oraz pył węgla brunatnego.


Proszę udać się na wskazane przez współrzędne miejsce, a po odwiedzinach odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. Przyjrzyj się zboczom oraz brzegowi zbiornika, opisz z czego są zbudowane i jakie składniki je tworzą?
2. Jaka jest różnica w budowie zboczy zbiornika i jego brzegów?
3. Jaka będzie przyszłośc erodujących obszarów brzegowych?

Opcjonalne: Zrób zdjęcie siebie lub Twojego GPS na szlaku “Stara Kopalnia Babina” i dołącz do loga.

Proszę wysłać nam odpowiedzi na powyższe pytania! Po wysłaniu nie musisz czekać na potwierdzenie od nas, możesz logować znalezienie, jeśli coś będzie nie tak z odpowiedziami sami się z Tobą skontaktujemy! Życzymy wam dobrej zabawy podczas tej geologicznej przygody!Źródła: Wikipedia, ulotki i broszury z Geoparku Łuk Mużakowa, tablice informacyjne na miejscu. Książka: „Wanderungen in die Erdgeschichte- Der Muskauer Faltenbogen”Der geotouristische Pfad "Alte Grube Babina" läuft über einen Teil des alten Bergbaugebietes, wo Braunkohle und Keramikton gewonnen wurde, und das vor dem Krieg zur Grube "Babina" und der Nachkriegsgrube "Freundschaft der Völker- Babina Schacht" gehörte. Die gesamte Länge des Pfades beträgt 5 km. Mit diesem Earthcache möchten wir euch einen weiteren der geologisch interessantesten Orte zeigen.

Die Tagebaurestlöcher und Abraumhalden in der Grube Babina wurden der natürlichen Sukzession überlassen. Die Ränder der Halden haben deshalb oft bizarre Erosionsstrukturen ausgebildet. Sie sind wegen der Bodenversauerung vegetationsfrei und verändern bzw. erneuern sich ständig. Regenwasser und Wind schufen eine in ganz Polen einmalige Landschaft.
Wie entstehen diese Erosionsformen?  • 1. Schema des Uferbereiches der Tagebaugrube, der während des Abbaus gebildet wurde. Unten ist ein einfallendes Flöz der Kohle zu sehen
  • 2. Langsame Entstehung der Erosionsstrukturen am Rande des Abbauraumes der Tagebaugrube nach dem Abschluss des Abbaus der Braunkohle
  • 3. Gegenwärtige Entwicklung der Erosion der Böschung. Ausspülung und Sedimentation des Materials und Bewuchs mit Pflanzen führen zu weiterer Umgestaltung des Ufers des alten Abbauraumes.

Die hier vorkommenden Kipphalden sind staubige Sandgebilde, welche aus Quarz, Staub und Bruchstücken der Braunkohle, miozänen Sanden, Muskovit und Tonmineralen aufgebaut sind. Ein Material dieser Art ist stark erosionsgefährdet, da es sich leicht ausspülen und wegwehen lässt, was die Entstehung einer schützenden Pflanzenschicht darauf schwer macht.

Verschiedene Zeichen der Erosion

bizarre Formen

Die abwechslungsreichen Sedimente bilden die Böschungen des Beckens, besonders an den Stellen, wo keine kompakte Pflanzenwelt wächst. Die Ufer der Becken sind phantasievoll mit Basteien, Pfeilern, Bögen und anderen interessanten Gebilden verziert.

Löcher erodierter Steine

Gesteine sind stark regenwasserbeständig. Fallen diese nach heftigen Regengüssen aus den Sandwänden heraus, hinterlassen sie solche charakteristischen Löcher.

Windkanter

Manche der hier an den Hängen zu findenden Gesteine haben glatt polierte Oberflächen und eine oder mehrere Kanten. Solche Gesteine nennt man Windkanter. Sie sind ein Ergebnis der Erosion der Quarzkörner, welche der Wind abgetragen hat.

Gesteinspilze

Das sind kleine Pfeiler, auf deren Spitze ein kleiner, einige cm großer, Stein liegt. Die so attraktiv aussehenden Formen sind Ergebnisse der Ausspülung des staubigen Materials um das Gestein herum.

Rinnen

Die eingeschnittenen Rinnen der Ufer sind nicht nur landschaftlich einzigartig, sondern bilden auch den perfekten Ort für die Beobachtung der gegenwärtig verlaufenden Prozesse, die die Böschungen formieren.

Fragmente der Braunkohle

An vielen Stellen findet man bei genauem Hinsehen in den Hängen und am Ufer unterschiedlich mineralisierte Fragmente der Braunkohle.

Abflussrinnen

Während an den Kanten der Böschungen die Erosionsprozesse dominieren, entwickeln sich an der Sohle bis zum Strand Geröllfächer. Regen- und Schmelzwässer lassen kleine Rinnsale entstehen, welche ein Netzwerk entwickeln. Feine sandige Sedimente und Kohlenstaub werden abgelagert.


Bitte beantwortet bei eurem Besuch an diesen außergewöhnlichen Erosionsformen folgende Fragen!

1. Schaut euch die Gebilde aus der Nähe an und beschreibt die Struktur! Welche einzelnen Bestandteile könnt ihr darin erkennen?
2. Welche Unterschiede bestehen im Aufbau der Hänge und im Uferbereich?
3. Wie sieht die Zukunft dieser erodierten Uferbereiche aus?

Freiwillig: Mache ein Foto von dir/deinem GPS in der Alten Grube Babina und füge es deinem Log bei!

Schickt eine Mail mit euren Antworten an uns! Nach dem Absenden der Antworten könnt ihr gleich loggen. Falls etwas nicht in Ordnung ist, melden wir uns. Ihr braucht nicht unsere Logfreigabe abwarten! Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser geologischen Entdeckungsreise!
Quellen: wikipedia, Flyer und Broschüren vom Geopark Muskauer Faltenbogen, Infotafeln vor Ort, Buch: Wanderungen in die Erdgeschichte- Der Muskauer FaltenbogenComing soon...

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.