Skip to content

<

Grønnskifer

A cache by Sveinivar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/23/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fokuset for denne earth cachen er å introdusere bergarten grønnskifer til earth cache loggeren. The key earth science learning point for this earth cache is to introduce the rock greenschist to the geocacher. 


geologisk kart over området

Geologien i Trøndelag og Trondhjemsnære området er et stort og omfattende tema. Den viktigste geologiske prosesser bak denne er den kaledonske fjellkjedefoldningen. Den skjedde for 450-400 millioner år siden ved at kontinentplaten som bestod av Amerika/Grønland kolliderte med den europeiske platen. Dermed ble en del bergarter presset langt ned i jordskorpen og ble utsatt for (relativt) høye trykk og temperaturer, slik at alt ble omformet og nye mineraler ble dannet.

Grønnskifer er en metamorfe skifer bergart som inneholder større mengder av de grønne mineraler kloritt, epidot, serpentitt og aktinolitt. Andre mineraler som kan opptre, er kvarts, feltspat, muskovitt (kråkesølv) samt eventuelt kalsitt og dolomitt. Grønnskifere er dannet ved relativt lave (sammenlignet med andre metamorfe bergarter) temperaturer (300–500 °C) og trykk (2-10 kbar) fra opprinnelige vulkanske bergarter (f.eks. havbunnsbasalter) og er meget utbredt i fjellkjedestrøk, også i Norge. Det temperatur- og trykkområde hvor grønnskifrer kan dannes, kalles grønnskiferfacies. Putelavaen på Kjerringberget N 63° 27.120 E 010° 26.212 like ved er eksempel på basalt som kan omdannes til grønnskifer.

Grønnskifer

Typisk egenskaper for grønnskifer er at den har

1.       en grønnlig metallisk glans (fra muskovitten),

2.       den er flakete ,

3.       lagdelte,

4.       små korn (men synlig for øyet) og

5.       har gode kløvegenskaper (milli- til centimeter tykke flak). 

Merk et interessant poeng som skiller grønnskifer fra andre skifer-bergarter. Grønnskifer er lagdelt pga krystallstrukturen til kloritt og ikke pga at den tidligere har vært en sedimentær bergart som blitt avsatt gradvis på havbunn som andre skifer-bergarter.

Grønnskifer med en åre av en lysere bergart

Please email me any suggestions for improvements, corrections or additions to the text of this cache.

Vennligst email meg forslag til korreksjoner og forbedringer til denne cachen.

Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com. You can log immediately after you have emailed me your answers.

Send svarene på spørsmålene via min email. Du kan logge straks etter at du emailet meg svarene på spørsmålene.

Logs without answers emailed to CO or with pending questions from CO will be deleted without any further notice.

Logger uten at jeg har mottatt svar på spørsmålene blir sletter uten forvarsel.

Gå til GZ og besvar følgende spørsmål/Walk to GZ and answer the following questions:

Spørsmål/Questions:

1. Gå helt inntil grønnskiferen studer nøye og ta på den: hvilken karakteristiske egenskaper kan du observere?

2. Ta og plukk på grønnskiferen med fingrene - er dette en hard eller myk bergart ? begrunn svaret.

Når vi er ferdig med å studere grønnskiferen kan vi ta med oss et interessant fenomen. Vi observerer ved GZ hvite-lyse intrusive gangen av en annen bergart. Dette er en bergart lik de større lyse rektangulære steinene på bakken nærmere trappen. Legg merke til at kornstørrelsen er mye mindre i gangbergarten enn i den hvite rektangulare steinen der mineralene var grovkornet og tydelige. Det er vanlig at tynne ganger av en bergart er finkornet og store kropper er grovkornet. Dette er fordi mineralkorn vokser sakte i en avkjølende smeltemasse.  En tynn gang avkjøles fortere enn en stor kropp, og dermed blir kornstørrelsen annerledes.

3. Hvor bred er den hvite intrusive bergarten som ligger in grønnskiferen ved GZ og hvilken bergart kan denne lyse prikkete bergarten være? Hint: den har samme navnet som byen du er i og slutter på 'itt'.

OPTIONAL. Ta et bilde av deg eller din GPS ved site uten å røpe svarene på spørsmålene over. Take a picture of your or your GPS at the site without revealing any of the answers to the questions above.

Sources: Wikipedia and http://folk.ntnu.no/krill/Korsvika.htm

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.