Skip to content

<

Granitt/granite

A cache by Sveinivar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/23/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fokuset for denne earth cachen er å introdusere bergarten granitt til earth cache loggeren. The key earth science learning point for this earth cache is to introduce the rock granite to the geocacher. 


geologisk kart over området

Norsk flag

Geologien i Trøndelag og Trondhjemsnære området er et stort og omfattende tema. Den viktigste geologiske prosesser bak denne er den kaledonske fjellkjedefoldningen. Den skjedde for 450-400 millioner år siden ved at kontinentplaten som bestod av Amerika/Grønland kolliderte med den europeiske platen. Dermed ble en del bergarter presset langt ned i jordskorpen og ble utsatt for (relativt) høye trykk og temperaturer, slik at alt ble omformet og nye mineraler ble dannet dvs metamorfe (omdannede) bergarter. Granitt er en slik bergart og den finnes som vist på kartet over en rekke steder i regionen.

Granitt er en magmatisk bergart som består av mer enn 35 % alkalifeltspat (det hvite-rødlige), mer enn 20 % kvarts (det hvite-blanke), og mindre enn 35 % plagioklas (hvite). Andre bergartsdannende mineraler i granitt er glimmer (biotitt og muskovitt) og amfibol (alle mørke). I tillegg til hovedkomponentene kan granitt inneholde mindre mengder (0–5 %) av mineraler som magnetitt, ilmenitt, apatitt, pyritt, zirkon, allanitt og flere andre (også mørke). Granitt dannes kun i kontinentskorpen og ikke i havbunnskorpen - bergarten er således et tegn på at funnstedet var fast land da granitten ble dannet. Granitt er en massiv bergart (det vil si at den ikke har en systematisk fordeling av mineraler), som vanligvis er grovkornet, middelskornet eller porfyrisk. Fargen er vanligvis rødlig på grunn av det høye innholdet av alkalifeltspat. Krystallformen til alkalifeltspat er gjerne delvis til godt utviklet, plagioklas og kvarts har vanligvis noe dårligere utviklet krystallform.

Krystallisering er navnet på den prosessen der et stoff danner en fast ordnet repeterende gitterstruktur mellom flere molekyler, eller atomer. Dette skjer når et stoff går over fra gass eller væske til fast form. Vanligvis vil molekylene danne en ordnet gitterstruktur, men hvis avkjølingen skjer for raskt eller stoffet er i kontakt med et annet stoff som hindrer krystalliseringsprosessen, vil stoffet størkne uten at det er blitt dannet en indre krystallstruktur. For at krystallisasjon skal komme i stand, må konsentrasjonen av stoffet i løsning overskride løseligheten, dvs. løsningen må overmettes. Løseligheten av de fleste stoffene øker med temperaturen slik at krystallisering av mineraler opptrer i dypere lag. Selve krystalldannelsen foregår i to trinn, først kimdannelse, dernest kornvekst. Kornveksten foregår så lenge løsningen er overmettet og er avhengig av b.a. tid, trykk, temperatur. Krystallet vil vokse inntil metningen ikke lengre er overmettet eller at andre kimdannelser kommer til og starter t nytt krystall. Krystallstrukturen avgjøres av molekylet eller atomet egenskaper og vil variere i størrelse og form samt om de er regulære eller uregulære.

Granitt er en magmatiske bergart, og er en dypbergart. Dette betyr at den har krystallisert (størknet) sakte nede i jordskorpen, slik at krystallene har fått lang tid til å vokse. Dette gjør at bergarten er middels- til grovkornet. En smelte med granittisk sammensetning som kommer til overflaten under et vulkanutbrudd vil størkne raskt, og bli til dagbergarten ryolitt

Når en granitt blir utsatt for tektoniske krefter i jordskorpa, slik som for eksempel under fjellkjedefoldninger, blir den omdannet til en gneis.

Sølyen som Olav Trygvasøn statuen står på er laget av granitt. Gå til søylen slik at du kan studere granitten nærmere og besvare spørsmålene under.

UK flag

The geology in the Trondhjem area is complex. The most important geological processes is the Caledonian orogeny roughly 450-400 Ma. The Caledonian orogeny was a mountain building era recorded in the northern parts of Ireland and Britain, the Scandinavian Mountains, Svalbard, eastern Greenland and parts of north-central Europe. This explains the rich variety of igneous and metamorphic rocks, of which granite is one of them, in the Trondheim area and the rest of Norway.

Granite is a common type of felsic intrusive igneous rock that is granular and phaneritic (visible crystals) in texture. Granites can be predominantly white, pink, or gray in color, depending on their mineralogy. Strictly speaking, granite is an igneous rock with between 20% and 60% quartz (the white mineral) by volume, and at least 35% of the total feldspar (white-pinkish) consisting of alkali feldspar, although commonly the term "granite" is used to refer to a wider range of coarse grained igneous rocks containing quartz and feldspar.

The term "granitic" means granite-like and is applied to granite and a group of intrusive igneous rocks with similar textures and slight variations in composition and origin. These rocks mainly consist of feldspar (white pinkish), quartz (white), mica (dark), and amphibole (dark) minerals, which form an interlocking, somewhat equigranular matrix of feldspar and quartz with scattered darker biotite mica and amphibole (often hornblende) peppering the lighter color minerals.

The action of crystal growth yields a crystalline solid whose atoms or molecules are typically close packed, with fixed positions in space relative to each other. The crystallization process consists of two major events, nucleation and crystal growth. Nucleation is the step where the solute molecules dispersed in the solvent start to gather into clusters, that become stable under the current operating conditions (pressure, temperature, supersaturation etc). Note that "crystal structure" is a special term that refers to the relative arrangement of the atoms, not the macroscopic properties of the crystal (size and shape), although those are a result of the internal crystal structure. Crystal growth spreads outwards from the nucleating site. In this faster process, the elements which form the motif add to the growing crystal in a prearranged system, the crystal lattice, started in crystal nucleation. The crystallization process is governed by the ambient temperature, the degree of supersaturation (amount of material available) and the pressure. If the temperature is kept stable, there is ample time for crystallization growth and ample supply of the molecules, the crystals will become larger then otherwise.

The column of which the King Olav Trygvasøn is on is made of Granite. Walk to the columns and study the granite more closely. 

The Granite column – Granitt søylen

Please email me any suggestions for improvements, corrections or additions to the text of this cache.

Vennligst email meg forslag til korreksjoner og forbedringer til denne cachen.

Send the answers by e-mail via the cache owner's profile page on Geocaching.com. You can log immediately after you have emailed me your answers.

Send svarene på spørsmålene via min email. Du kan logge straks etter at du emailet meg svarene på spørsmålene.

Logs without answers emailed to CO or with pending questions from CO will be deleted without any further notice.

Logger uten at jeg har mottatt svar på spørsmålene blir sletter uten forvarsel.

Gå til GZ og besvar følgende spørsmål/Walk to GZ and answer the following questions:

Spørsmål/Questions:

Question 1. Gå til GZ og studer granitten. Kan du se krystaller ? Hva impliserer din observasjon mht hvor dypt granitten er formet ? Position you selves at GZ and study closely the granite. Can you see crystals ? What does your observation imply with respect to where the granite is formed (deep or shallow in the earth’s crust) ?

Question 2. Om du står sør relativt til granittsøylen kan du tydelig se ca 1.60m over bakken en åre av et annet mineral i granitten. Hvor bred er denne åre og hvilket mineral antar du denne er laget av? Position your selves South relative to the column and study the column approximately 1.60m above the ground. You can at this point observe an imperfection as a ore made of a mineral; which mineral do you assume this is and how thick is the ore ?

OPTIONAL. Ta et bilde av deg eller din GPS ved site uten å røpe svarene på spørsmålene over. Take a picture of your or your GPS at the site without revealing any of the answers to the questions above.

Sources: Wikipedia 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.