Skip to content

<

Steinkjerkonglomerater - D_Leslie_A #93

A cache by D_Leslie_A Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Innerst i Trondheimsfjorden og med grense i nord mot Namdalseid, Namsos og Overhalla, i nordøst og øst mot Snåsa, i sør mot Verdal, og i vest mot Inderøy og Verran finner mann Steinkjer. Her har vi flotte og tydelige funn av konglomerater.

Steinkjerkonglomeratene startet sannsynligvis som strand- eller elvegrus, men det kan også opprinnelig ha vært rasmasser i havet (turbiditter). Den kaledonske fjellkjedefoldingen presset bergarten slik at de opprinnelig runde steinene enkelte steder er valset helt flate. En geologisk provins fra den kaledonske fjellkjeden kollapset av sin egen vekt, og fra at den foldet seg sammen og ble erodert ned til rullestein, sand, grus og leire. Store rasvifter ble dannet og elver og vann tok med seg enorme mengder med stein, grus og sand da fjellkjeden kollapset for omlag 400 millioner år siden.

Selve byggingen av jernbanen her krevde mye muring i stein, og steinen ble brutt lokalt. Jernbaneundergangene, brukarene og forstøtningsmurene i Steinkjer består av Steinkjerkonglomerat. Blokkene med konglomerat er brutt ved Ølvisheim "fra brudd paa gaarden Hegges grund" (Avslutningsrapport, Kristiania 1913). Hele ryggen fra fjorden, under Egge kirke, langs toppen av Byafjellet og videre nordover består av et bånd med Steinkjer konglomarat.

Konglomerat er av bergarten sedimentær. Den består av blokk, stein, grus, og en blanding av sand, silt og/eller leire som er blitt forsteinet. Navnet er latinsk og har en betydning som mikstur, **matrix eller blanding. Det forstår vi hvis vi tenker oss en steinur eller rullesteinsstrand som blir forsteinet til konglomerat. *Bollene, (klastene) i konglomeratet er normalt avrundede, i motsetning til angulære som finnes i ***breksjer. Både konglomerater og breksjer karakteriseres av at de har steiner større en sand, altså størrelse større enn 2mm >2mm. For å klassifisere konglomerater avgjøres det ut fra forhold som tekstur, kornstørrelsen på klasene, avrundingingene eller bollene, rundingsgrad, og sortering.

*Boller: (rullesteiner og andre steiner som en gang ble avsatt)

**Matrix: (grunnmasse av sands, silt og leire mellom bollene). Polymikt konglomerat fører boller av forskjellige bergartstyper. Monomikt konglomerat fører kun en type boller.

***Breksje: er en bergart som består av kantete fragmenter av ulike mineraler eller bergarter i en matriks, som er av sementeringsmateriale. Dannelse kan variere fra sedimentær breksje, tektonisk breksje, vulkansk breksje, og hydrotermal breksje

. . .

Tekstur

. . .

1.)Parakonglomerater er matriks- (finmateriale) bårne bergarter som inneholder minst 15% sand eller mindre partikler.

2.)Orthokonglomerater er klast-bårne bergarter med mindre enn 15% matriks bestående av sand og finere partikler.

3.)Metamorfose endrer konglomerater til metakonglomerater som kan ha svært avlange og deformerte boller (klaster).

. . .

Konglomerater klassifiseres på grunnlag av klastenes litologi

. . .

1.)Monomikt – klaster fra en enkelt bergart

2.)Oligomikt – klaster bestående av kun to ulike bergarter

3.)Polymikt – Klaster fra tre eller flere bergarter

. . .

Kornstørrelsen på steinene

. . .

1.)Granulare konglomerater 2-4 mm.

2.)Småstein konglomerater 4-64mm

3.)Stein konklomerater 64-256 mm

4.)Kampestein konglomerater >256mm

. . .

Sedimentære miljø

. . .

Konglomerater avsettes i en rekke ulike sedimentære miljø som kan observeres på jorden i dag.

. . .

Dyp marint: Konglomerater kan avsettes dyp marint i forbindelse med massestrømmer.

Grunn marint: Transgressive konglomerater er typisk tynne, og representerer en betydelig endring i miljøet.

Fluviale: Konglomerater avsatt i elver og delta. Forgrenede elveløp vil ha en variasjon i strømingshastighet som vil kunne gi denne typen avsetninger.

Alluviale: Konglomerater avsatt i som viftedelta og alluviale sletter.

Glasiale: Morener kan, dersom de bevares, bli omdannet til konglomerater, kalt tillitt (forsteinet morene).

. . .


. . .

Logging av cachen.

. . .

For å kunne logge cachen må du ha vært innom koordinatene, og svart på spørsmålene som er knyttet til earthcachen.

Når svarene er samlet inn, sendes dem til CO for verifisering.
Du kan logge cachen straks du har sendt svarene på email. CO vil kontakte deg om det er spørsmål til svarene.

Logger uten svar mottatt på email eller uten svar på eventuelle oppfølgerspørsmål fra CO vil bli slettet uten varsel eller videre oppfølging.

Vennligst ikke legg svarene på oppgavene eller bilder som besvarer oppgavene i loggen.

. . .

Oppgaver:

. . .

1. Svar på spørsmålene under ved å besøke Koordinatene.

A. Studer Konglomeratene du ser ved GZ, og klassifiser på grunnlag av det du ser av klastenes litologi fra hva som står oppført i cacheteksten. Har vi klaster fra punkt 1), 2) eller 3) her ved GZ?

B. Beskriv formen på konglomeratene, har vi avrundet eller angulær stein på GZ?, Hva sedimentær miljø har de oppstått fra?

C. Hva farge går igjen i konglomeratene? Og hvordan vil du beskrive overflaten til konglomeratene? Hva er typisk diameter på steinenen i konglomeratene?

2. Ta et bilde av deg, dere eller av din GPS og legg ved I loggen. Uten å avsløre noen av svarene!

(Det er frivillig å legge bilde til I loggen)

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Haqretnatra, oehxnerar, sbefgøgavatfzhera

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.