Skip to content

This cache has been archived.

de wildeman: Gezien er geen response is op de log waar aan de CO gevraagd werd om deze geocache na te zien, wordt deze geocache gearchiveerd.

Wanneer een cache door een reviewer gearchiveerd wordt vanwege gebrek aan onderhoud zal deze niet meer uit het archief gehaald worden.

Zie Help Center artikel 7.15. Archive or unarchive a geocache

More
<

#S1 - Aan de wal

A cache by Team_Ron Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/02/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Van hieruit kan er een tourtje Stokkem gedaan worden. De volledige wandeling is +-5km lang, hierop zijn diverse (types) caches te vinden. Caches zijn genummerd van #S1 tem #S12, tussendoor kan je ook nog GC37JJJ (millennium boom) doen. Gelieve steeds rekening te houden met iedere eigen listing en DNF's steeds te melden (dit zorgt ervoor dat de caches naar behoren onderhouden blijven.) Alvast bedankt! En veel cachegenot!

Vanaf 01/01/2019 zullen er verschillende caches in en om Stokkem gearchiveerd worden. Dit omdat deze caches steeds opnieuw verdwijnen/vernield worden.


Deze cache ligt kort bij de kleuterschool, hierdoor is er veel beweging op schooldagen tussen
08u00 - 08u30
12u00 - 12u30
15u00 - 15u30

Gelieve hier rekening mee te houden tijdens het cachen, zodat deze cache zeker niet betrapt wordt, want anders gaat hij vliegen..


Wallen van Stokkem

Gerestaureerde stadspoort van Stokkem De wallen van Stokkem zijn de verdedigingswerken van de stad Stokkem.

Geschiedenis

Stokkem was een grenspost van het Graafschap Loon die in 1244 van de graaf stadsrechten verkreeg. Vermoedelijk was de stad reeds in de 13e eeuw van werken voorzien die, naast de aanwezigheid van de burcht van Stokkem, voor de verdediging moesten zorgen. Vermoedelijk ging het om een aarden wal, voorzien van een palissade, en beschermd door een brede gracht. Zekerheid hieromtrent is niet te geven.
Pas uit de 15e en 16e eeuw zijn schriftelijke bronnen voorhanden die de verdedigingswerken beschrijven. Er is dan sprake van een vijfhoekige plattegrond met ronde torens op de hoeken. Drie stadspoorten verleenden toegang: De Steenkuilpoort, de Maaspoort en de Dilser- of Berchmanspoort.
In de 2e helft van de 16e eeuw werd nog het Aalspoortje toegevoegd. Dit alles was omringd door een tot 6 meter brede gracht, de Stadsgraaf, die door Maaswater werd gevoed. Met het zand uit de gracht werd een steile aarden wal opgetrokken, waarop zich de muur bevond. De muur werd in 1824 grotendeels gesloopt.
Van 1844-1845 werden ook de grachten gedempt. In 1891 werd ook de muur aan de zijde van de Oude Maas grotendeels afgebroken. Slechts enkele muurfragmenten bleven bewaard.
In 1971 werden opgravingen uitgevoerd die de fundering van de Dilserpoort blootlegden. Later werd een deel van de stadsmuren gerestaureerd.

Etymologie

De betekenis van het woord wal gaat terug op het Latijnse 'vallum', een langgerekte versterking (aarden verdedigingswal of palissade). 'Vallum' zelf gaat terug op 'vallus', wat enkel op een pallisadering doelde. Een wal bestond zodus uit opgeworpen grond en onderscheidde zich daardoor van een gemetselde muur ('murus'). Net als in het Engels werd de betekenis later verruimd tot 'gemetselde' muren (Engels: 'wall'): de huidige woorden stadswal of omwalling.

Evolutie

In de late Middeleeuwen werden aarden stadswallen meer en meer vervangen door stenen stadswallen of een combinatie van beiden. Wanneer met de komst van het buskruit de stadsmuur zijn verdedigende functie verloor, werd de stenen stadsmuur in sommige gevallen vervangen door aarden wallen. Dit betekende een korte herleving voor de aarden wallen. In de 18e en 19e eeuw werden in veel steden grote delen van stadsverdedigingen ontmanteld, omdat de mensen weinig belangstelling hadden voor oude bouwwerken, die destijds als nutteloos werden beschouwd. Hier werden nieuwe huizen of parken aangelegd. In Nederland zijn na invoering van de vestingwet uit 1874 de meeste stadswallen ontmanteld.

FTF: Hannah_VS
STF: Team-Nuth
TTF: Ombrerosse

Additional Hints (No hints available.)