Skip to Content

This cache has been archived.

ValenReviewer: Archivace listingu keše. Protože výzvy k obnově nebyly vyslyšeny, jsem nucen keš archivovat. Takto archivovanou keš již nelze odarchivovat, v případě zájmu o obnovu keše je nutné založit nový listing.

More
<

5.ZS FM

A cache by RostikT Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/10/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Toto je moje první, jednoduchá tradička věnovaná  5.ZŠ


Historie

Je slunný podzimní den – 3. říjen 1955. Svátečně oblečené děti vcházejí do nové školní budovy. Očekávání, zvědavé plamínky v očích. Jak se nám bude v nové škole líbit? Začíná se psát historie první školy postavené na území města po roce 1945.

Připomeňme si některé údaje: Při zahájení vyučování v roce 1955 nastoupilo do 20 tříd celkem 670 žáků, ve školním roce 1965/66 měla škola 32 tříd a navštěvovalo ji 972 žáků, pro srovnání ve školním roce 2000/2001 byla zahájena výuka v 25 třídách s celkem 583 žáky.

Zpočátku měla škola vybavené jen učebny, na kabinety, tělocvičnu, školní dílny přišla řada až později. Při stavbě školy a dalších jejích úpravách výrazně pomáhal podnik Válcovny plechu, který též převzal patronát nad novou školou. Pomáhali však i rodiče a žáci. Vedení školy dostalo pod správu ještě dvě třídy v budově na Nové Osadě, ty sloužily žákům již od roku 1945.

Léta plynula, mnoho cílevědomé práce bylo vykonáno. Žáci vyrůstali, odcházeli ze školy, ale za nějaký čas se do stejných školních lavic vracely jejich děti. Podobně i řada učitelů prožila svá školní léta na pětce. A tak generace rodičů, žáků i učitelů spojuje pocit sounáležitosti se životem školy, pocit návaznosti na léty utvořené tradice – tradice vzájemné tolerance a tvůrčí spolupráce mezi rodinou a školou.

Po roce 1975 se naše 5. ZŠ, která měla jako jediná městská škola velké pozemky a klidné prostředí, ocitla v jednom velkém staveništi. Z jedné strany se začalo stavět sídliště K Hájku, z druhé se připravovala výstavba nové školy – 9. ZŠ. Bylo to pro školu a děti velice obtížné období. Hluk, výkopové práce v bezprostřední blízkosti školy, velké nebezpečí úrazů a ztížené vyučovací podmínky.

Po dokončení sídliště nastal velký příliv nových žáků, takže jsme dlouhé roky (až do roku 1986) směnovali. Směnové vyučování postihovalo 6 – 8 tříd prvního stupně. V září 1980 byl zahájen provoz na 9. ZŠ a my jsme této škole předali celkem 203 žáků, 6 tříd 1. stupně i s vyučujícími učiteli. Trochu se nám ulevilo, ale dětí stále přibývalo. Po dokončení další školy – 10. ZŠ – jsme i tam předali dalších 99 dětí.

V tomto hektickém období jsme zápasili s nedostatkem prostorů, tříd, kabinetů. Brigádnicky, za pomocí rodičů, jsme stavebními úpravami získali nové kabinety a prostory ve vestibulu. Při 25. výročí školy jsme celou školu vybavili novým nábytkem, provedli řadu oprav a modernizací.

Po dokončení výstavby 9. ZŠ začaly další starosti s úpravami venkovních prostor, zničených výstavbou. Vybojovali jsme oplocení před školou a iniciativou rodičů, učitelů i správních zaměstnanců jsme tyto prostory upravili a osázeli keři a květinami, které školu zdobí až do dnešních dnů.

Zvlášť je třeba připomenout i mimoškolní činnost našich dětí. Darem jsme z našeho patronátního závodu Válcoven plechu dostali 30 stanů s podsadami, a tak nám bylo umožněno vyvíjet bohatou prázdninovou činnost. V roce 1982 jsme získali prázdnou malotřídní školu na Krásné. VP nám připravily plán rekonstrukce a opět za jejich pomoci, za obětavé práce dobrovolných brigádníků, byla provedena generální přestavba této školy tak, aby vyhovovala zájmové činnosti dětí. V praxi to znamenalo, že děti spolu se svými vedoucími zde trávili víkendy, přes prázdniny se pořádaly letní tábory a v zimě lyžařské kurzy. Pro městské děti a děti ze sídliště to byla ohromná výhoda.

Pro nedostatek prostorů pro zájmovou činnost jsme také dlouhé roky usilovali o přístavbu nového pavilonu. Tu jsme mohli uskutečnit až v roce 1986, kdy jsme v akci Z za velké pomoci VP, rodičů a výboru SRPŠ pavilon pro zájmovou a mimoškolní činnost dostavili a vybavili. Hodnota díla na tehdejší dobu byla 1 100 000,- Kč. Brigádnicky a zdarma bylo odpracováno 6 000 hodin. Tak jsme získali 265 m2 nových ploch. Celoškolní výbor byl za tuto akci i dlouholetou aktivitu a zájem o školu oceněn celostátním vyznamenáním, pedagogický sbor byl oceněn medailí J. A. Komenského.

Přes všechny potíže, které jsme museli překonat, jsme se trvale snažili o kvalitní a dobrou práci ve vyučování a měli jsme celou řadu výborných učitelů, kteří se přičinili o dobré jméno školy, nejen mezi rodiči, ale i mezi veřejností a jejichž práce byla oceněna řadou vyznamenání. Naši učitelé dali základy k tomu, aby z celé řady našich žáků vyrostli výborní sportovci, umělci, lékaři, inženýři, učitelé a další.

Měli jsme velkou výhodu ve spolupráci s patronátním závodem VP, měli jsme štěstí, že jsme našli obětavé a nadšené rodiče, kteří se školou spolupracovali a nezištně pomáhali, kde se dalo.

Současnost

Od 1. ledna 2012 jsou obě školy, tedy 5. ZŠ a 9. ZŠ sloučeny v jednu - 5.ZŠ (historicky starší). V budově 5. ZŠ je první stupeň,  v budově 9.ZŠ je druhý stupeň a družiny.

Školu dnes navštěvuje přibližně 800 žáků.

Součástí školy je i mateřská škola Na Lískovecké

 Přejeme žákům školy tvořivé a chápající učitele, učitelům pracovité žáky budující své zdravé sebevědomí na základě svědomité práce. Věříme, že se nám společné úsilí vrátí a na svou školu budeme všichni vzpomínat.

Additional Hints (Decrypt)

wruyvpana ir ilfv bpv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.