Skip to content

Suomi100-metsikkö-Lappeenranta Traditional Geocache

Hidden : 11/19/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kätkö sijaitsee Nuorisovuoden 1985 4H metsän takana. Parkkipaikka on Ravitien varrella urheilukentän takaparkissa.
Penttilän tien varressa on metsän edessä puinen laatta, josta selviää tietoa 4H metsästä. (ks. kuva)
Kätköön mahtuu kulkevaisia. Kerholaiset ovat olleet mukana kätköpurkin sisällön tekemisessä.

Keväällä 1985 noin 41 4H kerholaista ja kerhonohjaajaa sekä heidän vanhempiaan istuttivat yhdessä maataloustuottajien ja manttaalikunnan edustajien kanssa tämän metsän, visakoivun 257 tainta.
Metsä on kasvanut yli kolmessakymmenessä vuodessa metsiköksi, joka kaipaisi seuraavan polven edustajia kunnostamaan sen.
4H:ssa opitaan tekemällä. Sen toiminta on hyvin käytännönläheistä ja auttaa arjen taitojen oppimisessa ja yritteliääksi kehittymisessä.
4H toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, arjen taitoja, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioittamista. Keskeisiä toimintamuotoa ovat kerhot, kurssit, kilpailut, leirit, kansainvälisyystoiminta, työllistäminen sekä yrittäjyyskasvatus.

Sulje camo huolellisesti

Additional Hints (No hints available.)