Skip to content

This cache has been archived.

Imrča: Tak po mé nedělní kontrole nenalezeno. Bohužel, už ani zde nemám sílu stále napravovat něčí ničení. Kešule letí do archivu. Díky všem za odlovy

More
<

Sv. Jan Nepomucky

A cache by Imrča Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/18/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jan Nepomucký je celosvětově nejznámnějším českým světcem. Je patronem mostů, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech řemesel, které mají co do činění s vodou.


Život Jana Nepomuckého

Svatý Jan Nepomucký se narodil někdy kolem r. 1345 v Pomuku (dnešní Nepomuk) jako syn soudce. Studoval na pražské univerzitě a poté působil 10 let jako notář arcibiskupské soudní kanceláře, nejvíce informací o jeho životě máme právě z jeho vlastního notářského podpisu. V roce 1380 byl vysvěcen na kněze a stal se farářem v kostele sv. Havla na pražském Starém Městě. Tehdy se jednalo o kostel velmi významný, protože uchovával sbírku významných církevních předmětů i ostatků světců. V letech 1382-1387 přenechal své církevní úřady v českých zemích svému zástupci a vydal se studovat práva na univerzitu v Padově. Po návratu ho jmenoval roku 1389 arcibiskup Jan z Jenštejna generálním vikářem pražské arcidiecéze.

Jan se stal významným úředníkem církve v době, kdy trpěla dlouholetým dvojpapežstvím a král Václav IV. se snažil využít jejího oslabení k tomu, aby si ji alespoň v Čechách (ale i v Německu, neboť byl současně římským králem) co nejvíce podřídil. Pečlivý úředník, důsledně hájící práva církve, mu tak nutně musel překážet.

K otevřenému střetu došlo v r. 1393. Václav IV. chtěl zřídit v Čechách další biskupství, v jehož čele by stanul jemu oddaný prelát. K financování biskupství chtěl využít bohatý benediktinský klášter v Kladrubech, jehož opat Racek byl již velmi vysokého věku. Když Racek zemřel, Václav IV. nebyl v Praze. Toho využili benediktini k okamžité volbě nového opata, jehož v nejkratší možné lhůtě generální vikář Jan z Pomuku z titulu svého úřadu potvrdil. Když se král vrátil do Prahy, bylo již pozdě cokoli měnit. Přesto král svolal jednání s představiteli arcidiecéze a během něj nechal všechny účastníky zatknout – unikl pouze arcibiskup. Ostatní zatčení byli vyslýcháni, Jan a jeden z jeho úředníků na mučidlech. Zatčení však nepodléhali králově jurisdikci,  ale jakožto duchovní spadali pod církevní soud. Král proto nechal všechny propustit – kromě Jana – toho nechal ještě téhož dne 20. března 1393 utopit ve Vltavě, legenda říká, že ještě před tím mu byl vyříznut jazyk. Janovo tělo bylo nalezeno v řece 17. dubna  1393.

Není jasné, proč král nenechal propustit i Jana – jeho vraždou si politicky velmi uškodil, v r. 1400 byl zbaven hodnosti a titulu krále římského, což kurfiřti mimo jiné zdůvodnili právě zmíněnou vraždou. Kronikář Václav Hájek z Libočan, jehož dílo proslulo řadou nepřesností (je též „viníkem“ přejmenování Jana z Pomuku na Jana Nepomuckého a mylně uvádí i datum jeho úmrtí jako 16. květen 1383), zdůvodňoval králův hněv jeho marným úsilím dozvědět se od Jana, z čeho se zpovídala Václavova manželka. Tyto nepřesnosti se pak dostaly i do kanonizační buly, kterou byl Jan Nepomucký prohlášen svatým dne 9. března 1729.

Úcta sv. Jana Nepomuckého se však šířila mnohem dříve; za zemského patrona byl považován již kolem r. 1600. Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se pak stala vzorem pro více než 30 000 soch, stojících na mostech téměř celé Evropy.

Během kanonizačního procesu byl úředně otevřen i jeho hrob v pražské katedrále a v lebce nalezen kus nezetlelé organické hmoty. Dobovou domněnku, že se jedná o Janův jazyk, který byl takto zázračně zachován na důkaz, že Jan byl umučen kvůli zpovědnímu tajemství, se nepodařilo ani v nedávné době potvrdit, ale ani vyvrátit. Nic to však nemění na tom, že Jan zemřel jako poctivý, věrný a pečlivý vykonavatel svých kněžských a úředních povinností, odporující hrubému nátlaku vládnoucí moci.

Jeho památka se připomíná 16. května, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích  světa.

Co říká legenda?

V noci 20. března 1393 svrhla skupina mužů z Karlova mostu do Vltavy bezvládné tělo. Bylo to tělo Jana Nepomuckého, který tehdy zastával vysoké funkce na pražském arcibiskupství. Kolem jeho života i smrti se za mnoho let vytvořili romantizující legendy – ta nejznámější říká, že Jan byl zpovědníkem královny Žofie, jejíž zpovědní tajemství nechtěl vyzradit, a proto spáchal sebevraždu. Ovšem realita byla jiná.

KE KEŠI

Jedná se o nano keš, magnetická, je potřeba, aby jste se chovali nenápadně a lovili jen tehdy, kdy to půjde. Když nebudete mít zrovna dobré podmínky pro odlov, raději nelovte a nechte odlov na jindy. Těším se na Vaší návštěvu :-)

Additional Hints (Decrypt)

Cerpgv fv vasbeznpr, cbq fgevfxbh mrmnqh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)