Skip to Content

<

Skrivnostno pismo strica Samuela

A cache by Kinčoropi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/01/2018
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SLO

Skrivnostno pismo strica Samuela
 
Zgodba
Pred nekaj dnevi sem pospravljal podstrešje naše stare hiše in v stari skrinji med vso ropotijo našel tudi pismo. Pismo mi je takoj pritegnilo pozornost, saj znamka na ovojnici priča, da je pismo prispelo iz Amerike. Še bolj pa mi je bilo zanimivo to, da v celotnem pismu ni bilo niti ene same črke, samo pike in črtice. Spominjam se, da mi je pokojni stari oče nekoč pripovedoval, da je imel v Ameriki strica po imenu Samuel. Le ta je imel še dva brata in sestro, pa tudi nekaj polbratov in polsester, a o njih mi ni nikoli povedal nič. Baje se je tudi stričev oče imenoval Samuel, mama pa Sarah Elisabeth, če se dobro spomnim dedkovih pripovedovanj. No, od vseh teh ljudi mi je dedek pripovedoval zgolj o njegovem stricu Samuelu, ki je bil enkrat celo na počitnicah pri njem v Kopru. Baje sta se tisto poletje prav dobro zabavala.
Vrnimo se k pismu s katerim se je celotna zgodba pravzaprav začela. Kot zaprisežen enigmatik sem takoj posumil za kaj gre in mislim, da sem pravilno dešifriral sporočilo, ki ga je očitno stric Samuel poslal mojemu dedku Lenartu. V pismu govori o nekakšnem geo zakladu, ki ga je skril nekje v bližini mandrača, ko je bil pri njem na obisku. Preiskal sem celotno območje, ki ga stric Samuel omenja v svojem pismu, a sem našel samo majhen ključek, o zakladu pa ne duha ne sluha. Občutek imam, da sem vendarle nekaj spregledal.
Mi lahko pomagaš priti do zaklada, še preden ga bunkeljni dobijo v svoje roke? Kdo pravzaprav so bunkeljni, ki jih stric Samuel omenja v svojem pismu, in kje za vraga se skriva geo zaklad?
Pismo
-.. . .- .-. .-.. . -. .- .-. - --..-- .. ..-. -.-- --- ..- --. --- ..-. .-. --- -- ... .-. -.-. -... --- -. .. ..-. .. -.- .- ...-- ..--- ....- -- - --- - .... . .-- . ... - .- -. -.. .---- ..... -.... -- - --- - .... . ... --- ..- - .... -.-- --- ..- -.-. --- ..- .-.. -.. ..-. .. -. -.. - .... . -.- . -.-- --- ..-. - .... . --. . --- -.-. .- -.-. .... . .-- .... .. -.-. .... .. .... .. -.. .-.. .- ... - ... ..- -- -- . .-. ... --- -- . .-- .... . .-. . -. . .- .-. .... .- .-. -... --- .-. .-.-.- ..-. .. -. -.. .- .-.. ... --- - .... . --. . --- -.-. .- -.-. .... . --..-- ... .. --. -. - .... . .-.. --- --. -... --- --- -.- --..-- -.-. .... .- -. --. . ... --- -- . - .-. .- -.-. -.- .- -... .-.. . ... .- -. -.. .-. . .... .. -.. . - .... . -.- . -.-- . -..- .- -.-. - .-.. -.-- .- ... -.-- --- ..- ..-. --- ..- -. -.. .. - .-.-.- .- -. -.. .--. .-.. . .- ... . -... . -.-. .- .-. . ..-. ..- .-.. --..-- - .... . .-. . .- .-. . .- .-.. --- - --- ..-. -- ..- --. --. .-.. . ... .-.-.- -. .. -.-. . --. .-. . . - .. -. --. ... - --- -.-- --- ..- .- -. -.. .- .-.. .-.. -.-- --- ..- .-. ..-. .- -- .. .-.. -.-- --..-- -.-- --- ..- .-. ..- -. -.-. .-.. . ... .- -- ..- . .-..
Zaklad in njegova prvotna vsebina
Zaklad je 2,6l kovinska škatla s ključavnico in je ob postavitvi vseboval:
• vpisni dnevnik,
• pisalo,
• štampiljko,
• nekaj sledljivčkov,
• nekaj igračk za menjavo,
• nagrado za prvonajditelja: neaktiviran sledljivček MAGIC The Gathering - IXALAN.
Opozorilo
Na objavljenih koordinatah sredi krožišča ni ničesar in za rešitev uganke ni potrebno tja.
Vse internetne Found it vpise brez fizičnega vpisa v dnevnik bomo striktno brisali.
Štampiljka je del zaklada in ni namenjena menjavi, zato jo pustite v zakladu.
Zaklad ni terenska uganka.
Koordinate zaklada je potrebno pridobiti še pred odhodom na teren.

 


 

ENG

Uncle Samuel's secret letter
 
Story
Few days ago I was cleaning the loft of our old house. In the old chest I found a letter which immediately attracted me, as the poststamp on the envelope shows that the letter arrived from America. Even more interesting to me was the fact that in the whole letter wasn’t a single letter, only dots and dashes. I remember that my deceased grandfather once told me that he had an uncle named Samuel in America. He had two brothers and sister, as well as a few half-brothers and half-sisters, but he never told me anything about them. Even uncle’s father were named Samuel, and his mother were Sarah Elisabeth, if I remember my grandfather's story very well. Well, of all these people, my grandfather told me only about his uncle Samuel, who was visiting him in Koper once. They had really great fun that summer.
Well, let's go back to the letter with which the whole story actually started. As a sworn enigmatic, I immediately suspected what was going on and I think that I correctly deciphered the message which uncle Samuel sent to my grandfather Lenart. In the letter he writes about some kind of geo treasure, which he hid somewhere near small local harbor when he was visiting my grandfather. I searched the entire area mentioned by uncle Samuel in the letter, but I found only little key. The problem is that with the exception of the key, I didn't find any treasure. It seems that I overlooked something.
Can you help me get the geocache, before the muggles will? Who actually are the muggles that uncle Samuel mentions in his letter, and where the hell is this geocache hidden?
Letter
-.. . .- .-. .-.. . -. .- .-. - --..-- .. ..-. -.-- --- ..- --. --- ..-. .-. --- -- ... .-. -.-. -... --- -. .. ..-. .. -.- .- ...-- ..--- ....- -- - --- - .... . .-- . ... - .- -. -.. .---- ..... -.... -- - --- - .... . ... --- ..- - .... -.-- --- ..- -.-. --- ..- .-.. -.. ..-. .. -. -.. - .... . -.- . -.-- --- ..-. - .... . --. . --- -.-. .- -.-. .... . .-- .... .. -.-. .... .. .... .. -.. .-.. .- ... - ... ..- -- -- . .-. ... --- -- . .-- .... . .-. . -. . .- .-. .... .- .-. -... --- .-. .-.-.- ..-. .. -. -.. .- .-.. ... --- - .... . --. . --- -.-. .- -.-. .... . --..-- ... .. --. -. - .... . .-.. --- --. -... --- --- -.- --..-- -.-. .... .- -. --. . ... --- -- . - .-. .- -.-. -.- .- -... .-.. . ... .- -. -.. .-. . .... .. -.. . - .... . -.- . -.-- . -..- .- -.-. - .-.. -.-- .- ... -.-- --- ..- ..-. --- ..- -. -.. .. - .-.-.- .- -. -.. .--. .-.. . .- ... . -... . -.-. .- .-. . ..-. ..- .-.. --..-- - .... . .-. . .- .-. . .- .-.. --- - --- ..-. -- ..- --. --. .-.. . ... .-.-.- -. .. -.-. . --. .-. . . - .. -. --. ... - --- -.-- --- ..- .- -. -.. .- .-.. .-.. -.-- --- ..- .-. ..-. .- -- .. .-.. -.-- --..-- -.-- --- ..- .-. ..- -. -.-. .-.. . ... .- -- ..- . .-..
Geocache and it's initial content
The geocache is a 2,6l metal box with a lock and it's initial content was:
• logbook,
• pencil,
• stamp,
• some TBs,
• some toys for exchange,
• the FTF reward: unactivated MAGIC The Gathering - IXALAN.
Warning
The initial coordinates in the middle of roundabout are fictitious and it's no need to go there for solving the mystery.
All Found it logs without log in cache logbook will be strictly deleted.
The stamp is part of cache. It's not for trade so please leave it in the cache.
The cache is Not Field Puzzle.
The coordinates of the cache must be obtained before you go to the terrain.

 


 

FTF

FTF
romtim and timr07

STF
NiSEM

TTF
awesomeCouple, culto and dmrvos

Additional Hints (Decrypt)

FYB: Hcbšgrinw ngevohgr va bprab gržniabfgv.
RA: Hfr gur nggevohgrf naq qvssvphygl engvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

56 Logged Visits

Found it 50     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.