Skip to content

VARONĪGAJIEM TĒVZEMES DĒLIEM Traditional Geocache

Hidden : 12/03/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis veltīts 6. Rīgas pulka karavīriem, kas krita 1919. gada novembra kaujās pret bermotiešu karaspēku. 


  Lai atgādinātu nākamajām paaudzēm Neatkarības karā kritušo cīnītāju piemiņu, ar vietējo cilvēku iniciatīvu ierīkoja piemiņas vietas un uzstādīja pieminekļus. Pēc 1919.gada novembra kaujām, 16 kritušie 6. Rīgas kājnieku pulka kareivji tika apglabāti brāļu kapā pie Skuju skolas, jeb daudzi to atceras kā agrāko Skuju krogu. 1922. gadā tika uzstādīts koka piemineklis obeliska formā, kas jau 1930. gadu sākumā bija sliktā stāvoklī.

  1922. gadā par Skuju skolas pārzini sāka strādāt skolotājs Jānis Mednis un otra skolotāja bija viņa dzīvesbiedre Karlīna Medne. 1930.gadā pēc skolotāja Medņa iniciatīvas iestādīja Varoņu aleju, kur katra no 16 liepiņām bija veltīta brāļu kapā apglabātajiem latviešu karavīriem. 1933. gadā Skuju skolas pārzinis J. Mednis sāka organizēt jauna pieminekļa izgatavošanu, viņa vadībā izveidoja Ozolnieku apvienoto organizāciju pieminekļa komiteju. Jaunā pieminekļa uzstādīšanā dalību ņēma arī Ozolnieku pagasta aizsargu nodaļa, kuru vadīja Indriķis Skadiņš no „Buļļiem”. Ozolnieku aizsargi apzināja un izraka kaujās kritušo latviešu karavīru mirstīgās atliekas, kuras nebija apglabātas kapsētā vai brāļu kapā. 1937. gadā tās apbedīja Cenu kapos, tāpat tur pārapbedīja kareivjus no Skuju skolas brāļu kapa.

Tagadējais piemineklis pie brāļu kapa Cenu kapos uzstādīts 1989.gadā. Jaunā piemiņas vietas koncepcija paredzēja pieminēt visus 6. Rīgas kājnieku pulka karavīrus, kuri piedalījušies kaujās pret Bermonta karaspēku. Kā galvenais piemiņas vietas akcents bija paredzēts piemineklis. Literatūrā minēts, ka pieminekļa metu izgatavojis pazīstamais tēlnieks Kārlis Zāle, taču patiesībā pieminekļa autors ir viņa skolnieks un asistents Mārtiņš Šmalcs. Tēlnieks M. Šmalcs bija K. Zāles palīgs divu, iespējams, iespaidīgāko Latvijas tēlniecības monumentu – Rīgas Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu – skulptūru izgatavošanā. Iespējams, ka M. Šmalcs no K. Zāles saņēmis ieteikumus Skuju skolas pieminekļa izgatavošanā. Piemineklis izgatavots no Itālijas trarvertīna, kas daudz izmantots arī Brīvības piemineklī. Bareljefā, kur attēloti divi karavīri, kuri dodas kaujā, arī var saskatīt lielā meistara ietekmi. Piemineklī iegravēts kodolīgs vēstījums – Varonīgajiem Tēvzemes dēliem. 1919.

Svinīgā pieminekļa atklāšana notika 1937. gada 24.oktobrī. Pie Ozolnieku pagasta mājām bija izkārti Valsts karogi. Pieminekļa komitejas priekšsēdis, skolotājs J. Mednis atklāja pasākumu ar pateicību visiem pieminekļa izgatavošanas un tā apkārtnes labiekārtošanas atbalstītājiem. Atklāšanas ceremoniju pēc īsas uzrunas veica 6. Rīgas kājnieku pulka komandieris pulkvedis Jānis Liepiņš. Laikrakstā „Zemgales Balss” var lasīt: „Kad no jaunā pieminekļa noslīd baltais pārklājs, mierīga, maz liet skumja rudens saule it kā noglaudot atspīd divu jaunu akmenī veidotu cīnītāju sejas… uz brīdi iestājas klusums. Tad atskan lūgšana – Dievs, svētī Latviju!” Laikrakstā minēts, ka pieminekļa izgatavošanai izlietoti 8000 lati. Vēl pēc gada veica pieminekļa apkārtnes labiekārtošanas darbus. Varoņu aleja it kā savienoja pieminekli un skolu – pagātni un nākotni. Laikā, kad 50 gadus Latvijā valdīja padomju okupācijas vara, Brīvības cīņu pieminekļi bija neatkarīgās Latvijas simboli. Lielu daļu no tiem, kā, piemēram, Vareļu pieminekli Latvijas Kara skolas kritušajiem kadetiem, iznīcināja. Skuju skolas piemineklis netika iznīcināts, bet tam ļāva ieaugt krūmājos. Pieminekli saglabāja kā mākslas objektu ar kultūrvēsturisku nozīmi, bet sakopšanu vai restaurāciju neveica. Tas atradās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību un pētījumu mežsaimniecības apsaimniekojamā teritorijā.

Pārmaiņu laikā jau 1987. gadā mežsaimniecības galvenais mežzinis Luciāns Vuguls sāka organizēt pieminekļa restaurāciju. 1988. gada vasarā, izmantojot Latvijas PSR Dabas un pieminekļu biedrības piešķirtos 1000 rubļus, mežsaimniecības darbinieki sabiedriskā kārtā, bez atalgojuma, veica pieminekļa atjaunošanu. Restaurācijas darbus veica Mārtiņa Šmalca dēls Dzintars Šmalcs.

Pateicoties šiem vietējiem novada patriotiem, uzstādītais piemineklis, kas veltīts 6.Rīgas kājnieku pulka kritušajiem kareivjiem atmiņas par bermontiādes notikumiem glabā jau 80 gadu.

 

Ozolnieku Brīvības cīņu piemineklim pie Skuju skolas – 80 

2017/11/27, Ozolnieku Avīze, Aigars Stillers, Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs 

 

Additional Hints (Decrypt)

L cevrqr / L cvar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)