Skip to content

Hasici Citoliby Mystery Cache

Hidden : 12/18/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


     

     Tuto keš jsem umístil do míst, které  je pomyslným středobodem historických památek obce Cítoliby kam jen vaše oko dohlédne, místem pořádání některých sportovních akcí a v neposlední řadě  místem, kde pramení místní Cítolibský potok.

     Cítolibský potok je zvláštní v několika ohledech, například tím, že  pramení přímo v centru obce a dá se říci, že jeho pramen začíná v samotné požární nádrži – dříve pivovarském rybníku. Další zajímavostí je to, že samotný  pramen je  velmi vydatný a má stálou vyšší teplotu, což lze snadno poznat v zimních měsících tím, že v místech, kde vyvěrá do požární nádrže, nezamrzá voda.   Z rybníka následně vede výpustní štola vyúsťující na východní straně obce a je jedním ze zdrojů vody v rybníku v blízké Bažantnici,  která se stala vyhledávaným místem rybolovu a odpočinku a můžete zde odlovit keš Bažantnice CG2C8XE. Každoročně v květnových víkendech místní hasiči provádí čištění nádrže spojené s výlovem ryb a svérázným, takřka rodinným posezením u vody. Nebývalá atrakce je to i pro děti, kteří se mohou procházet po dně vypuštěné nádrže, chytat ryby a při opětovném napouštění se cákat v křišťálově čisté pramenité vodě. Více informací o Cítolibském potoku získáte v keši Cítolibský potok CG3YP8Q. Při návštěvě Cítolib můžete také odlovit keš Cítoliby-náměstí CG2C449 a dozvědět se tak něco více o místní historii a zajímavých památkách.
 

 

     A když už se bavíme o vodě a hasičích, TAK PRÁVĚ MÍSTNÍM SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A VLASTNĚ I VŠEM HASIČŮM JAK PROFESIONÁLNÍM, TAK DOBROVOLNÝM JE TATO KEŠ ZA JEJICH OBĚTAVOST A STATEČNOST SYMBOLICKY VĚNOVÁNA – oficiální vznik sboru dobrovolných hasičů Cítoliby se datuje k roku 1878 a v současné době se řadí mezi hasičské sbory s širokou členskou základnou, zkušenou výjezdovou jednotkou, dobrou vybaveností a mimo jiné se sbor může pyšnit také sportovními družstvy všech věkových kategorií (přípravka,  družstvo mladších a starších žáků, dorostenci, muži a ženy) a jejich minulými i současnými sportovními výkony, mnohdy na medailových pozicích. Koho požární sport a hasičina celkově  alespoň trochu zajímá, má možnost zpovzdálí či zblízka sledovat všední i nevšední tréninky a ruch u místní hasičské zbrojnice. Také máte možnost se zúčastnit některých hasičských závodů v podobě Memoriálu Zdeňka Havla v požárním útoku či branného závodu požární všestrannosti ať už jako divák či fanoušek.  Máte také možnost zúčastnit se kazdoročního bohatého kulturního programu, kteří místní hasiči nejen pro obyvatele Cítolib pořádají.

                                           

Na závěr pár zákulisních zajímavostí ze současného života hasičského sboru: 

-    výjezdová jednotka je složena z  mužů pocházejících z Cítolib, Líšťan, Zeměch a Loun,  zajímavé jsou i jejich různorodé profese (profesionální hasič, vězeňský dozorce, policista, strojař, řidič osobní a nákladní dopravy, kuchař, mechanizátor, dispečer),
-    v roce 2016 a 2017 družstvo dorostenců reprezentovalo Ústecký kraj na mistrovství republiky v požárním sportu,
-    v roce 2016 sbor pořádal Mezinárodní soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří a jeho družstvo tuto prestižní soutěž vyhrálo,
-    v roce 2016 a 2017 družstvo mladších žáků vyhrálo okresní kola hry Plamen,
-    v roce 2016 a 2017 se družsto starších žáků umístilo vždy na 4. místě okresního kola hry Plamen.

Vice zajímavostí a kalendář plánovanových akcí pak najdete přímo na stránkách sboru nebo městyse Cítoliby.

                     


K samotné keši:

    Keš naleznete dosazením číselných kódů z odpovědí malého kvízu do finálních souřadnic. Samozřejmě, že kvíz je zaměřen na hasičskou tématiku a odpovědi na „záludné“ otázky vám buď pomůže nalézt „pan google“ nebo se stačí začíst po požárních směrnic hry Plamen, které jsou základem většiny disciplín požárního sportu a branného závodu mladých hasičů.

A/ Zvukový signál sirény „požární poplach“ ke svolání výjezdové jednotky je
1/ nepřerušený tón sirény po dobu 140 sekund (A=1)
2/ kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund (A=2)
3/ 1x přerušovaný tón (25 sekund trvalý, 10 sekund přerušený, 25 sekund trvalý) po dobu 60 sekund (A=3)

B/ Při sportovním požárním útoku je velikost základy:
1/ 2x2 metry (B=4)
2/ 2x3 metry (B=5)
3/ 3x3 metry (B=6)

C/ Motorová vozidla, tuky, mazadla, asfalt, dehet je vhodné hasit hasícím přístrojem:
1/ práškovým (C=7)
2/ sněhovým (C=8)
3/ vodním (C=9)

D/ Elektrická zařízení pod napětím, potraviny, telefonní ústředny, jemná mechanika, počítače, apod. je vhodné hasit hasícím přístrojem:

1/ práškovým (D=7)
2/  
vodním (D=8)
3/
sněhovým (D=9)

E/ Optický signál pro povel „vodu vpřed“ hasič provede tak, že:
1/ vzpaží (E=4)
2/ nataženou paží provede několikrát čelný kruh před tělem (E=5)
3/ skrčenou ruku několikrát vztyčí vzhůru (E=6)

F/ Předpisový průměr hasičské hadice B a C je
1/ C – 52 mm, B – 75 mm (F=1)
2/  C – 50 mm, B – 70 mm (F=2)
3/  C – 46 mm, B – 69 mm (F=3)

N 50°19.(D)(C-E)(A+B+F)'   E 13°48.(C+F)(B-A)(D-C-F)'

Hasiči jdou tam, odkud jiní utíkají...

Additional Hints (Decrypt)

abun

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)