Skip to content

C'est Banana! Mystery Cache

Hidden : 01/26/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV: Slēpnis neatrodas dotajās koordinātēs. Tas ir small izmēra ar viesu grāmatu, zīmuli un vietu ceļotājiem vai apmaiņas lietiņām. Nepiesaistiet lieku uzmanību un atstājiet slēpni tādu, kādu to atradāt! Paldies :) ps. slēpņa atvēršanai būs nepieciešams spēks vai kāds tūlis. esiet saudzīgi!

"Minioni" ir ABCD. gadā iznākusi animācijas filma, kas stāsta par mazām, dzeltenām radībām, kuras radušās vienlaikus ar pirmajiem vienšūnu organismiem. Tie vienmēr centušies atrast pašu stiprāko un ļaunāko saimnieku, kuram uzticīgi kalpot līdz (tā) nāvei! Aizvēsturiskas okeānu radības, dinozauri, akmens laikmeta cilvēki..tie visi reiz ir bijuši minionu saimnieki, līdz kādā brīdī to ceļi šķīrās..

Minioni paspēja paciemoties gan pie faraona senajā Ēģiptē, gan pie grāfa Drakulas(kur mīļi to apsveica EFG. dzimšanas dienā), līdz beidzot, pēc mazliet neveiklas šķiršanās no varenā Napoleona, tie attapās nomaļā ledus alā, kur tie jutās drošībā, bet, diemžēl, bez saimnieka, drīz vien zaudēja savu dzīvesprieku! Situāciju nolēma labot H minioni - Kevins, Stjuarts un Bobs, kas devās plašajā pasaulē, lai atrastu jaunu, ļaunu vadoni, kuram varētu kalpot pēc labākās sirdsapziņas!

Bezspēka un izsalkuma mocīti tie beidzot IJKL. gadā nonāca paradoksu un kultūras pilsētā Ņujorkā, kur pavisam nejauši uzzināja, ka attālajā Orlando drīzumā, jau MN reizi, notiks lielākais noziedzinieku forums "Ļaunekspo"..bet kā tur nokļūt??

Redzot, kā hipijs, otrā ceļa pusē, nostopē busiņu ar skaitļiem OPQR uz numurzīmes, tie ilgi nekavējas un jau pēc mirkļa bija ceļā uz Orlando kopā ar draudzīgu ļaundaru ģimenīti. Kamēr tā uz īsu brīdi piestāj, lai aplaupītu STUV. gadā dibināto banku, minioniem jau bija skaidrs, ka pavisam drīz tie satiks pasaulē pirmo superļaundari - Skārletu Nomušīto!

Trijotnes sapņi piepildās un Skārleta viņus pieņem darbā, kā pirmo uzdevumu dodot karalienes Elizabetes kroņa iegūšanu! Uzdevums nav no vieglajiem – veikli pārģēbjoties, tiem izdodas tikt Londonas Tauerā(samaksājot par W mārciņu vērtu pieaugušo ieejas biļeti daudz, daudz vairāk nekā prasīts), bet tur negaidītu pretestību izrāda vecais kroņa sargs un nu mazās dzeltenās radības ir spiestas dzīties pakaļ pašai karalienei Elizabetei cauri visai pilsētai..

Turpmākie notikumi attīstās strauji un neparedzami – mazais Bobs tiek kronēts par Anglijas karali, Skārleta par nodevību iesloga trijotni moku kambarī, un pati vienlaikus gatavojas kļūšanai par jauno Anglijas karalieni, minioniem izdodas izkļūt no moku kambara, un tie dodas pie Skārletas, lai atvainotos, bet kļūdas pēc izjauc kronēšanas ceremoniju. Skārleta uzrīda trijotnei uz ceremoniju atnākušos ļaundarus un tiem pēc pakaļdzīšanās izdodās noķert Stjuartu un Bobu. Tajā pat laikā ar Vestminsteres metro, kur uz perona gaida XY cilvēki, pilsētā ierodas pārējie minioni un neko nezinot par nesenajiem notikumiem ir gatavi satikt jauno bosu! Kamēr Skārleta gatavojas atriebties sagūstītajiem Stuartam un Bobam, Kevins nejaušas sakritības pēc iegūst milzu izmērus un nu dodas glābt savus draugus. Cīņa noslēdzas ar minionu uzvaru, karaliene Elizabete izsaka pateicību un apbalvo mazos varoņus, dāvinot Stjuartam – Z stīgu elektrisko ģitāru, Bobam – mazu kroni viņa lācēnam, bet Kevinu, par izrādīto centību un drosmi, ieceļot bruņinieku kārtā! Laimīgo brīdi pārtrauc Skārleta, kas ir atgriezusies, lai atkal nozagtu Elizabetes kroni..tas viņai izdodas, bet nekur tālu viņa netiek, jo viņu aptur un kroni sev savāc jaunais superļaundaris – mazais Gru, tā iegūstot minionus par saviem uzticīgajiem kalpiem..


Lai tiktu līdz slēpnim, saskaiti ABCD + EFG + H + IJKL + MN + OPQR + STUV + W + XY + Z un iegūto vērtību abcde pārbaudi puzzle-checker!


Ja interesē citi mani slēpņi, skaties te

Liels paldies, slēpņotājiem P.Plostnieks un Kamelota par kļūdu izķeršanu uzdevumā!


EN: The cache is not at the given coordinates. It is a small size box with a guest book, pencil and some place for travelers or exchange items. Do not attract any extra attention and leave the cache as found! Thank you :) ps. you will need to use force or some tool to open the lid. please be gentle!

"Minions" is an animated comedy film released in ABCD and tells a story about small, yellow creatures that evolved at the same time as the first single-cell organisms. They always wanted to find the strongest and most evil master, whom they could serve to (its) death! Prehistoric ocean creatures, dinosaurs, cave mans. They were all once masters of the minions.

The minions saw the rise and fall of a Pharaoh in ancient Egypt, Count Dracula in Transylvania (where they congratulated him on his EFG birthday), until finally, after some unexpected end of the mighty Napoleon, they ended up in a creepy ice cave, where they felt safe, but unfortunately, without a master, soon lost their vitality! After some time H minions - Kevin, Stuart and Bob decided to correct this misfortune and went out to find a new, evil leader who could become their new master!

Powerless and hungry they end up in the city full of paradox and culture - New York/ It was the year IJKL. It was here, that they accidentally learned about "Villain-Con” - the biggest convention for super villains and criminals, that took place in Orlando for the MN time, but how to get there??

After watching how a human hitchhiked with a minivan (with numbers OPQR on its number plate) they know what to do and after a short time they are on their way to Orlando with some friendly family of criminals. While they make a brief stop in order to rob a bank (founded in STUV), the minions already know that very soon they will meet the world's most evil super villain Scarlet Overkill!

Their dream soon comes true and Scarlet recruited them, giving them their first assignment – to get the crown of Queen Elizabeth! The task is not easy - they are able to get into the Tower of London (paying much more than they should for the W pound adult entry ticket), but after some unexpected resistance by the old crown guard they are forced to chase Queen Elizabeth thru the whole city.

Future events evolve rapidly and are unpredictable. Little Bob is crowned the king of Great Britain. Scarlett feels betrayed by the minions and puts them in the torture chamber and wants to become the new Queen of Britain herself. At the same time the minions manage to escape from the torture chamber and come to Scarlet to apologize, but interrupt the coronation by accidentally dropping a chandelier on Scarlet, who orders their execution. Stuart and Bob are captured, but Kevin manages to escape. At the same time the rest of the minions arrive at the Westminster Underground station (where XY people are waiting on the platform). The are not aware of the recent events and are eager to meet the new boss! While Scarlett is about to take revenge on the captured Stuart and Bob, Kevin accidentally becomes huge and save his friends from Scarlett. Queen Elizabeth rewards the small heroes, giving Stuart a Z string electric guitar, Bob a little crown for his bear, and Kevin, as a result of his dedication and courage, becomes a knight! The happy moment is stopped by Scarlett who has returned to steal Elizabeth's crown. Once again she succeeds, but she doesn't get far and is stopped by the new super villain - the little Gru..who has become the new master of the minions.


To find the cache, count ABCD + EFG + H + IJKL +MN + OPQR + STUV + W + XY + Z = abcde and use the puzzle-checker to see if you got it right!


To see my other geocaches, see here

A big thank you to geocachers Lacknothing and b2nuts for making the translation more readable!

+++++++++++++++++++++++++

FTF: P.Plostnieks / Kamelota

STF: Sikspaarnis

TTF: Bindons / fbuzz / LeXer / Janchix

+++++++++++++++++++++++++


Check your solution

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

vmznagb/hfr chmmyr-purpxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)