Skip to Content

<

Graf von Rittberg

A cache by LeoBach Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/14/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jest to skrytka multicache.

Współrzędne zaprowadzają Cię do okolicy kaplicy – kościoła wokół którego rosną wiekowe drzewa:

Policz (lub przeczytaj z tablicy przy schodach) ile pomników przyrody rośnie wokół kościoła:

A – ile dębów chronionych prawem (powyżej 400 cm obw.)

B – ile lip chronionych prawem (też podpowiedź: 9 – A)

Skrytka finałowa i logbook jest stąd kilkaset metrów. Podaję też wspóż. parkingu)

Drugi etap – finałowy:

N 53 49. (ABA)
E 016 16.(Ax2)16

Zapraszam na oglądanie zdjęć historycznych i spoiler.

W skrytce jest: logbook, ołówek, certyfikat FTF, znicze, zapalniczka i coś na wymianę.

Ułamek historii rodziny Rittberg. Historia niedokończona. Kości ojca „walają się” po lesie przy Białowąsie (nikt przez 70 lat nie zapalił mu lampki na grobie – a był sprawiedliwym i dobrym „Panem” i ojcem), a kości syna, pułkownika Wehrmachtu, zabitego przez „kolegów” z  gestapo, ludzie znaleźli w lesie w południowej Austrii– podobna historia jak w „Miłości niemożliwej”   GC7GKQ9.  Jestem geocachingiem – nie oceniam – patrzę na historię, zapalam znicz i myślę: jaka będzie moja przyszłość (karma) i oby moje kości nie „walały się po lasach” .                          

„Graf” - to tytuł szlachecki w dawnych Niemczech, „Rittberg” to nazwisko znanej i dużej niemieckiej rodziny.

Skrytka jest zrobiona blisko miejsca pochowania hrabiego Friedricha Wilhelma Graf von Rittberga.

Friedrich-Wilhelm Graf von Rittberg

Data urodzenia: 31 maja 1875
Śmierć: 10 kwietnia 1944 r. (68)

Najbliższa rodzina:
Syn Oswald Heinrich Richard Ludwig Oskar Hermann Hrabia Rittberg i Hedwig Luise Emma z Enckevort
Mąż dla Moniki Paula Maria Ella Erika von Moltke
Ojciec dla Karola Heinricha Oswalda Wilhelma Hrabia von Rittberg; Job Wilhelm Eduard Peter Hrabia von Rittberg i  i Monika Ella Hedwig Hrabina von Rittberg
Brat dla Georg Graf von Rittberg

Karl-Heinrich Graf von Rittberg pułkownik Wehrmacht - syn Friedricha Wilhelma urodzony 22.1.1914 r. w Balfanz / Białowąsie - rozstrzelany przez gestapo „latające kabiny Trybunału” ponieważ był współzałożycielem grupy oporu "Koło Kreisau", (lub w związku z wydarzeniami z 20 lipca 1944 - zamach Hitlera) -  w lesie koło St. Leonhard am Forst (Austria).

Karl-Heinrich pochodził z pruskiej rodziny szlacheckiej. Jego dzieciństwo i młodość były naznaczone chrześcijańską tradycją jego rodziców, co czyniło go opornym na narodowy socjalizm.

Rittenberg pozostawił żonę Karin z trójką dzieci, która po wojnie - osiadła w południowych Niemczech. Pomnik Karla-Heinricha został pobłogosławiony w ramach ekumenicznego święta 22 maja 2005 r. przez protestanckiego Pastora Mag Gunter Battenstein i r.-k. Pastora Mag. Franz Kraus. Współorganizatorami nabożeństwa żałobnego była miejscowa Kameradschaftsbund, Musikverein Melktal i biuro turystyczne St. Leonhard am Forst.

Pułkownik Karl Heinrich Hrabia von Rittberg był związany z Helmuthem Jamesem Hrabstwem von Moltke (współzałożycielem grupy oporu "Koło Kreisau") należał do personelu niemieckiej grupy armii południe. Stacjonował w kwietniu 1945 r. w St. Leonhard am Forst. "Standgericht West" (a tak zwany latający trybunał) skazał Rittberga za "przygotowanie do dezercji", "Wehrkraftzersetzung" i "Defaitismus" 12 kwietnia 1945 r. Werdykt został wydany przez pluton egzekucyjny w Haidholz (gdzie wzniesiono kamień pamiątkowy). Ciało oficera Wehrmachtu odnaleziono w 1947. Rittberg został ekshumowany i pochowany na cmentarzu St. Leonhard. (zdjęcia pomników). 

W 1896 r. w Balfanz/Białowąsie Rittbergerowie wznieśli na miejscu wcześniejszego dworu neogotycki pałac. Pałac neogotycki wzniesiony na planie prostokąta, murowany z cegły i otynkowany, na kamiennej podmurówce, podpiwniczony. Jest to budynek piętrowy o urozmaiconej bryle, z dwoma ryzalitami na narożach, nakryty dachami cztero, i dwuspadowymi. Budowla posiada skromny detal architektoniczny, ostrołukowe okna oraz lizeny. W portalu nad wejściem znajduje się kartusz herbowy Rittbergów. Wnętrza pałacu są eklektyczne.

Do dziś w pobliżu pałacu zachował się szachulcowy dom ogrodnika z 1890 roku obok którego rośnie prastary 1200-letni dąb o obw. 8,2 m. – najlepiej oglądać od strony lasu (od strony cache). Według starego podania przez Białowąs przechodziła drużyna biskupa Ottona z Bambergu w 1124 roku, kierując się wzdłuż doliny Parsęty na południe. Pod tym właśnie dębem odpoczywał i nauczał miejscowych Słowian nowej wiary.

Ciekawy szczegół obyczajowy zaczerpnięty z kroniki dotyczy obchodów dożynek w XVII wieku, na które sprowadzano kapelę aż z odległego Kołobrzegu, stąd podróż wołami trwała w owych czasach blisko 14 dni. Uroczystości dożynkowe trwały 21 dni, zaś grajków wynagradzano dziesięcioma wozami zboża. 

Informacja do pierwszej części: 

Balfanz/Białowąs

Niemiecka nazwa tej miejscowości Balfanz wywodzi się bezpośrednio ze słowiańskiego określenia baly wons (biały wąs), o czym nawet wspominają kroniki starej rodziny pomorskiej Glasenappów. Białowąs do końca XIX wieku był ich własnością i dopiero później przeszedł w posiadanie rodziny niemieckiej – von Rittbergów. We wspomnianej kronice rodziny Glasenappów zachował się między innymi charakterystyczny opis złożenia hołdu Bolesławowi Krzywoustemu, kiedy ten wyprawił się na Pomorze w początkach XII wieku. Pierwsza wzmianka o Białowąsie pojawiła się w dokumentach w roku 1243. Trzy km stąd przez miejscowość Krosino przepływa rzeka Parsęta, z biegiem której mroźną zimą 1107 roku szli woje Krzywoustego na podbój Białogardu

Najstarszą budowlą na miejscu dawnych obrządków kultowych Słowian jest zabytkowy kościół parafialny bł. Teresy Ledóchowskiej. Wybudowany w 1689 roku według projektu Kasimira Ottona von Glasenappa, sędziego grodzkiego białogardzkiego - jako kaplica grobowa, którego szczątki do dziś spoczywają w kaplicznej krypcie. W krypcie pod nawą znajduje się 20 barokowych trumien ze zmumifikowanymi zwłokami Glasenappów (trumny z lat 1647-1710).

 

DE Dies ist ein Multicache-Cache.
Koordinaten führen Sie zur Kapelle - Kirche. Um die Kirche wachsen uralte Bäume:
Zähle (oder lies am Tisch neben der Treppe), wie viele Naturmonumente um die Kirche wachsen:
A - wie viele Eichen sind gesetzlich geschützt (über 400 cm)
B - wie viele Lippen durch Gesetz geschützt sind (auch Hinweis: 9 - A)
Der letzte Cache und das Logbuch sind von hier einige hundert Meter entfernt. Ich gebe auch Hilfe. Parkplatz)
Die zweite Stufe - Finale:

N 53 49. (ABA)
E 016 16. (Ax2) 16
Ich lade Sie ein, historische Fotos und Spoiler zu sehen.
Im Schließfach gibt es: Logbuch, Bleistift, FTF-Zertifikat, Kerzen, Feuerzeug und etwas zum Tausch.

Ein Bruchteil der Geschichte der Familie Rittberg. Geschichte unvollendet. Bones Vater „rot“ in den Wäldern bei Białowąsie (einem 70 Jahren Licht nicht seine Lampe auf dem Grab - und er war einfach und gut, „der Herr“ und der Vater) und die Gebeine seines Sohns, Oberst der Wehrmacht, getötet von „Kollegen“ von der Gestapo gefunden Wälder in Südösterreich - eine ähnliche Geschichte wie in "Impossible Love" GC7GKQ9. Ich geocachingiem - nicht Richter - Ich sehe die Geschichte, eine Kerze anzünden und denken: was meine Zukunft sein wird (Karma), und hoffentlich nicht meine Knochen „wurden in den Wäldern verstreut.“

"Graf" ist ein Adelstitel im ehemaligen Deutschland, "Rittberg" ist der Name einer bekannten und großen deutschen Familie.
Der Cache befindet sich in der Nähe der Grabstätte des Grafen Friedrich Wilhelm Graf von Rittberg.

Friedrich Wilhelm Graf von Rittberg
Geburtsdatum: 31. Mai 1875
Tod: 10. April 1944 (68)
Die nächste Familie:
Sohn von Oswald Heinrich Richard Ludwig Oskar Hermann Graf Rittberg und Hedwig Luise Emma aus Enckevort
Ehemann für Monika Paul Maria Ella Erik von Moltke
Vater für Karl Heinrich Oswald Wilhelm Graf von Rittberg; Job Wilhelm Eduard Peter Graf von Rittberg ich und Monika Ella Hedwig Gräfin von Rittberg
Bruder für Georg Graf von Rittberg
Rittberg (früher auch Retberg) ist der Name einer aus Westfalen stammenden Adelsfamilie. Seine Zweige existieren in gewissem Maße, später kam es nach Preußen, aber auch nach Polen und Mecklenburg. Die Familie kam zu Besitz und Ansehen (Stände und Ehren). 

In den 1930er Jahren besaß Friedrich Wilhelm Graf von Rittberg 1147 ha des Gutshofs Balfanz-Białow. Hier wurde moderne Landwirtschaft betrieben, die Felder durch künstliche Bewässerung bewässert. Das Anwesen war auch für die Zucht von Merino (Schaf) bekannt.
Im Pommerschen Warenverzeichnis von 1905 wurden folgende Informationen an das Herrenhaus Balfanz gegeben:
Industrieanlagen: Dampfbrennerei, Mühle, Mühle, Schneidmühle, Telefonanschluss.

Karl-Heinrich Graf von Rittberg Wehrmacht Oberst - der Sohn von Friedrich Wilhelm am 1914.01.22 geboren In Balfanz / Białowąsie -. Ein Schuss von der Gestapo „fliegendes Taxi Court“, weil er einer der Mitbegründer einer Gruppe von Widerstands „Kreisau Circle“ war (oder in Zusammenhang mit den Ereignissen vom 20. Juli 1944 - Hitlers Versuch) - im Wald in der Nähe von St. Leonhard am Forst (Österreich).
Karl-Heinrich stammte aus einer preußischen Adelsfamilie. Seine Kindheit und Jugend waren geprägt von der christlichen Tradition seiner Eltern, die ihn resistent gegen den Nationalsozialismus machten.
Rittenberg verließ Karins Frau mit drei Kindern, die sich nach dem Krieg in Süddeutschland niederließen.
Karl-Heinrich Denkmal wurde im Rahmen des ökumenischen Festes gesegnet am 22. Mai 2005. Mit dem protestantischen Pastor Mag Gunter Battenstein und r.-k. Pastora Mag. Franz Kraus. Mitorganisatoren der Trauerfeier waren der örtliche Kameradschaftsbund, Musikverein Melktal und Tourismusbüro Leonhard am Forst.

Graf Oberst Karl Heinrich von Rittberg mit Kreis von Helmuth James von Moltke verbunden war (Mitbegründer der Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“) gehörte zu den Mitarbeitern der deutschen Heeresgruppe Süd.
Er wurde im April 1945 in St. stationiert Leonhard am Forst. "Standgericht West" (a
die sogenannte fliegendes Gericht) Rittberga für „Vorbereitung für Deser“, „Wehrkraftzersetzung“ und „Defaitismus“ am 12. April verurteilt 1945. Das Urteil wurde von einem Erschießungskommando in Haidholz ausgegeben (wo ein Gedenkstein errichtet wurde). Die Leiche des Wehrmachtsoffiziers wurde 1947 gefunden. Rittberg wurde exhumiert und in der St. Leonhard. (Fotos von Denkmälern)

Im Jahr 1896 errichteten die Rittberger in Balfanz / Białowąsie an der Stelle des ehemaligen Hofes einen neugotischen Palast. Neugotischer Palast, auf einem rechteckigen Grundriss errichtet, aus Ziegeln und verputzt, auf einem Steinfundament, Keller. Es ist ein mehrstöckiges Gebäude mit einer abwechslungsreichen Form, mit zwei Brüchen an den Ecken, die mit Vier- und Doppelschrägen bedeckt sind. Das Gebäude hat ein bescheidenes architektonisches Detail, Spitzbogenfenster und Lisenen. Im Portal über dem Eingang befindet sich eine Rittberg-Wappenkartusche. Die Innenräume des Palastes sind vielseitig.
Bis heute ist ein Fachwerkhaus des Gärtners aus 1890, neben dem die uralte 1200 Jahre alte Eiche mit einem Umfang von 8,2 m erhalten ist, in der Nähe des Schlosses - am besten von der Waldseite (von der Cacheseite) zu sehen. Laut der alten Verwaltung von Białowąs ging das Team von Bischof Otto von Bamberg 1124 durch das Parset Tal nach Süden. Unter dieser Eiche ruhte er und lehrte den lokalen Slawen einen neuen Glauben.

Ein interessantes Detail der Manieren aus der Chronik betrifft die Feierlichkeiten des Erntedankfestes im 17. Jahrhundert, als die Band aus dem fernen Kolobrzeg hierher gebracht wurde, daher dauerte die Reise mit Ochsen damals fast 14 Tage. Erntefeste dauerten 21 Tage, und Musiker wurden mit zehn Karren Getreide belohnt.

Balfanz
Der deutsche Name des Dorfes Balfanz direkt aus dem slawischen bestimmen Baly Wons (weißer Schnurrbart), die auch erwähnt Chroniken stammt die alte pommerschen Familie Glasenappów. Białystok war bis Ende des 19. Jahrhunderts ihr Eigentum und erst später in den Besitz einer deutschen Familie - von Rittberg. In dieser Chronik der Familie Glasenappów unter anderem erhalten, Tribut an die charakteristische Beschreibung Boleslaw Krzywousty zu zahlen, wenn er im frühen zwölften Jahrhundert auf den Westen ging. Die erste Erwähnung von Białowąsie erschien in den Dokumenten im Jahr 1243. Drei Kilometer entfernt durch das Dorf fließt der Fluss Krosino Parsęta, über den frostigen Winter 1107 Jahre ging Krzywoustego Krieger Białogard zu erobern
Das älteste Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Anbetungsriten der Slawen ist die historische Pfarrkirche des Seligen Teresa Ledóchowska. Erbaut im Jahr 1689 und entworfen von Kasimir Otto von Glasenapp, Bialogard Richter - als Grabkapelle, deren Überreste liegen noch in der Krypta Kapliczna. In der Krypta unter dem Kirchenschiff befinden sich 20 barocke Särge mit mumifizierten Glasenapp-Leichen (Särge aus den Jahren 1647-1710).

 

 

 

 
 
 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

j zhemr, fcbvyre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

5 Logged Visits

Found it 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.