Skip to Content

<

Liberland Cache

A cache by ShippingIRL2017 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/01/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]
CO JE TO MIKRONÁROD?


Slyšeli jste někdy pojem mikrostát? Zeměpisní znalci již sice možná přikyvují a rychle přeskakují listing, aby se dostali k nápovědě, ale pro ty méně znalé jsem se rozhodl termín trochu osvětlit.

Možná, že když jste byli malí, hráli jste si se svými vrstevníky na království, pro které jste si vymysleli jméno, erb, či vlajku. V dospělosti by se zase člověku možná občas zachtělo zbavit se veškeré byrokracie, či daní a kdesi na tichomořském ostrově si založit státeček s čistým bílým pískem a klidně šumícím mořem. No, někteří lidé tento sen dotáhli k dokonalosti.

Mikronárodem můžeme označit území, většinou sporné, nebo žádným státem nenárokované, o němž nějaká skupina lidí (i když občas jde i  o jednotlivce!) tvrdí, že je svrchovaným nezávislým státem. Tyto povětšinou absurdní nároky však neuznává žádný z tradičních států, nebo mezinárodních společenstev, čehož si autoři většinou bývají předem jisti.

Proč se tedy vůbec snaží, když ví, že nemají šanci uspět? Je to asi tím, že mikronárody jsou z drtivé většiny zakládány s notnou dávkou nadsázky - jedná se o součást protestu nějakého hnutí, či o bláznivý výstřední vtípek nebo o jakýsi satirický kousek. Jsou zde však i tací, kteří mikronárody tvoří s myšlenkou rovné a svobodné, téměř až utopistické společnosti, a prosazují svůj předem k neúspěchu směřující projekt před úřady, mezinárodními organizacemi a - vlastně všemi kdo poslouchají. A teď již k mikrostátu o němž pojednává tato keš:

-----SVOBODNÁ REPUBLIKA LIBERLAND-----

Vlajka: 
Hlavní město: Liberland (země je městským státem)
Hlava státu: Vít Jedlička
Rozloha: 6.5 km2
Počet obyvatel: 0
Oficiální jazyky: angličtina

Mnozí z vás si jistě povšimli česky znějícího jména v kolonce "Hlava státu". Ano, naše země nezemě je výmyslem českého politika, Víta Jedličky. Tento třicet čtyři let starý magistr a rodák z Hradce Králové se rozhodl odpovědět si na otázku, která mu jistě dlouho hlodala v hlavě. Jaký by byl život ve státě, kde je občan zbavený veškeré odpovědnosti státní byrokracii a může si v míru a absolutní svobodě užívat života? 13. dubna 2015 vystoupil ze strany Svobodných a ten samý den byl prohlášen prezidentem své země zaslíbené. I když však Jedlička získal pro svůj boj o nezávislost mnoho stoupenců (o občanství zažádalo přes 400 000 lidí, což je zhruba shodné s obyvatelstvem Islandu!), a podporu mu vyjádřili mnohé politické strany a mikrostáty, uznání žádným svrchovaným státem nezískal, a nevypadá to, že by se mu to někdy mělo povést. Kde ten Liberland ale vlastně je?

Vznik Liberlandu byl umožněn územním sporem dvou slovanských jihoevropských zemí, Srbska a Chorvatska. Srbsko totiž za platné hranice považuje současné koryto Dunaje, Chorvatsko zase historické hranice, ty ale vznikly v době, kdy bylo koryto řeky značně odlišné - ti kteří se alespoň trochu vyznají v zeměpisu ví, že stanovit hranici podle řeky nikdy nevede k ničemu dobrému, neboť řeky se v průběhu času různě zakrucují a důsledkem pak bývají spory, nebo nesmyslné hranice, kde břeh, jinak celý náležící jedné zemi obsahuje malé "kousíčky" patřící zemi druhé. Takto se podél hranice vytvořil pás několika území, která si buď nárokují státy oba, nebo naopak žádný z nich.

 Umístění Liberlandu

Druhá ze zmíněných situací nastala na oficiálně srbském území, nazvaném "Gornja Siga", ze kterého se tak stalo tzv. "terra nullius" - "území nikoho". Vít Jedlička usoudil, že vytvoření mikrostátu na tomto území způsobí nejméně možných sporů. Tato česká stopa na Balkáně se nachází na jakémsi "poloostrůvku", jestli to tak můžeme nazvat, a pokryta je převážně lesy. K území tohoto "státu také náleží ostrůvek Siga, z větší části pokryt pískem. Kde by se tady tedy dalo bydlet? Nu, můžete zde mimo jiné najít polorozpadlý opuštěný dům, některými posměšně nazván "prezidentský palác". Jedním zajímavým faktem také je, že pokud by se z Liberlandu stal skutečný stát, rozlohou by překonal Vatikán a Monako. Jo a taky - na území tohoto mikrostátu se nachází jedna tradiční keš, takže alespoň máte plán na dovolenou.  

Jaká tedy čeká tento smělý nápad budoucnost? Stane se z Liberlandu skutečně ona utopická společnost, ona "Svobodná republika"? Dočká se uznání většiny států OSN? Na to vám odpoví jen čas. Nebo každý průměrný politolog.

 

//////////////////////////////////////////////////////
 

[EN]
WHAT IS A MICRONATION?


Have you ever heard the term "microstate"? Those who are knowledgable in the field of geography are probably nodding their heads right now and skipping the listing in search of more hints, but for the rest of you, I have decided to explain the term anyway.

Chances are that during your childhood, you and your friends created your own imaginary kingdom and gave it a name, a flag, a coat of arms, etc. Even as adults, some people dream of just forgetting all the bureaucracy and creating their own little state on an island in the Pacific, lying on a shore of clean white sand and listening to the calming sound of the waves. But imagine this: some people had been able to turn this idea into a reality.

A micronation is a territory, usually disputable or unclaimed, that is considered to be an independent state by a group of people (or sometimes an individual!). These usually absurd claims are never acknowledged by existing nations or international organizations, as the creators of these micronations usually expect...

Why do they even try despite having no chance of suceeding? Probably due to the fact that most micronations aren't founded seriously - usually they are just a part of some political movement's protest, an eccentric joke or mabye a satirical project. However, there are people who create micronations with the intention of forming an equal, free or even utopian society and despite having no chance of succeeding, they present their ideas to government institutions, international organizations and really anyone who would listen. Let's move on to the microstate this listing is about:

-----THE FREE REPUBLIC OF LIBERLAND-----

Flag: 
Capital City: Liberland (the country is a city-state)
Head of State: Vít Jedlička
Area: 6.5 km2
Population: 0
Official Languages: English

You might have noticed the Czech sounding name in the "Head of State" field. Sure enough, our pseudocountry is in fact a creation of Czech politician Vít Jedlička. This 34 year old master of economics from the city of Hradec Králové had decided to find the answer to a question that must have been on his mind for a long time. What would it be like to live in a state where citizens don't have to deal with any bureaucracy and just enjoy their life in complete peace and freedom? On the 13th of April, 2015, Jedlička had left the "Svobodní" political party and the same day, he became the president of his new land. But even though Jedlička has the support of many people (over 400 000 people have applied for a citizenship - this is roughly the population of Iceland!), several political organizations and microstates, Liberland has never been acknowledged by an official state and it doesn't seem like it ever will be. But where is this Liberland?

The creation of Liberland was possible thanks to a conflict between two southern Slavic states, Serbia and Croatia. Serbia considers the Danube river to be the border, meanwhile Croatia uses a historical border which had been created at a time when the Danube river was in a different position. Those with a knowledge of geography know that declaring a border according to a river's position is not a good idea because over time, rivers change their shape and cause conflicts where a shore belonging to one state contains segments of land belonging to the other state. This creates several territories which are claimed by either both states or none of the states.

 Liberland's location

The second of these situations happened in an officially Serbian territory called "Gornja Siga", which has turned into so called "terra nullius" - no man's land. Vít Jedlička had assumed that creating a microstate in this area would cause minimal conflicts. This Czech part of the Balkan area is located on a small peninsula and is mostly covered in forests. The little island of Siga is also a part of this "state" and is mostly covered in sand. Where could someone live here? Well there is an abandoned, old, damaged house, which is mockingly nicknamed "The Presidential Palace" by some. An interestimg fact also is that if Liberland became a legitimate state, it would be larger than Monaco or Vatican City. And one more thing - there is a traditional cache located in this microstate, so you can go ahead and plan a trip.

What is the future of this brave idea? Will Liberland really become a true state, a true "Free Republic"? Will it be acknowledged by a majority of the United Nations? Only time or any decent politologist will tell...

 

[CZ]/[EN]
O KEŠI / ABOUT THIS CACHE


Keš je standardní malá krabička s logbookem, ořezávátkem a čtyřmi tužkami. Pro pár prvních kačerů je v ní pár podomácku vyrobených vlaječek. Byl bych rád, kdyby byl swag v keši nějak spojený se zeměpisem (věci jako vlaječky, mapky, odznáčky, atd.).

Ke keši můžete přijít z vlakové stanice "Praha - Holyně". Následující cesta může být zabahněná, ale je celkem dobře vyznačená. Umístění keše je možná s vozíkem špatně přístupné. A taky je tam spousta trnu a docela ostrých, tak dávejte pozor. 

 

//////////////////////////////////////////////////////

 

The cache is a classic small box with a logbook, a sharpener and four pencils. The first few catchers can enjoy some homemade flags. If possible, I would like the swag in the cache to be connected to geography somehow (things like little flags, maps, pins etc.).

You can go to the cache from the "Praha - Holyně" station. The road ahead might be muddy, but it's well marked. Cache location is difficult to access with a wheelchair. And there's a lot of quite sharp thorns, so be careful.

 

Additional Hints (Decrypt)

Oliny gb cnerm/Jung'f yrsg bs n gerr fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.