Skip to Content

<

Twente: 08 #Wat he'k noe dan an de fietse hang'n?

A cache by Twentschenoabers Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/12/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Twentse landschap


Het Twentse landschap is adembenemend mooi. Van uniek natuurgebied tot uitgestrekt veengebied. Terug in de tijd; ooit wandelden hier de mammoet, de wolharige neushoorn en het laatste reuzenhert. Sterker nog, ooit was dit gebied zee, getuige de walvis- en haaientanden die af en toe nog gevonden worden. Nu is het unieke Twentse land een bonte verzameling van bijzondere landschapselementen. Zin in bos, heide, weide, beekjes en bronnen? Twente heeft het allemaal!
The Twente landscape is breathtakingly beautiful. From unique nature reserve to extensive peat areas. Back in time; the mammoth, the woolly rhinoceros and the last giant deer even walked here. In fact, once this area was sea, witness the whale and shark teeth that are still found here today. Now the unique Twente country is a colorful collection of special landscape elements. Forest, heath, meadow, streams and springs. Twente has it all!

DE CACHE KAN NIET WORDEN GEVONDEN OP HET HIERBOVEN GENOEMDE COÖRDINAAT!
THE CACHE CAN NOT BE FOUND AT THE COORDINATE MENTIONED ABOVE!


Puzzel / Puzzle
Hieronder een aantal doordenk raadsels. Succes!

1) De Twentse kluis.
Een geocacher uut Twente wil graag een kluis openmaken, maar hij weet de 5-cijferige code niet.
Hij weet wel het volgende:
Het vijfde plus het derde getal is gelijk aan veertien.
Het vierde getal is een meer dan het tweede.
Het eerste getal is een minder dan twee keer het tweede getal.
Het tweede plus het derde getal is gelijk aan tien.
De som van alle getallen is gelijk aan dertig.
Wat is de code van de kluis, ofwel kraak de kluis?
Noem de gevonden code ABCDE (dus 1ste getal = A, 2de getal = B enz.)

2) Wattuh?
Wat was was voordat was was was?
Het antwoord bestaat uit 6 letters. Neem de woordwaarde = F

3) Help boer Harm
Een oude Twentse boer ligt op sterven en wil zijn erfenis verdelen onder zijn 3 zonen.
Onder zijn erfenis vallen 17 koeien.
Tim, de oudste zoon, krijgt de helft van de koeien.
Tom, de tweede zoon, krijgt een derde van de koeien.
Tot slot krijgt de jongste, Pim, een negende van de koeien.
De boer en zijn zonen proberen het bezit eerlijk te verdelen, maar ze kunnen niet tot een besluit komen omdat 17 niet deelbaar is door 2, 3 of 9. Het gevolg is een heftige discussie onder de broers omdat niemand een eerlijke verdeling kan bedenken. Op dat moment komt een vrachtwagenchauffeur voorbij geladen met één koe. De vrachtwagenchauffeur zegt: “Jongens, maak geen ruzie als jullie vader stervende is. Ik zal jullie helpen de 17 koeien te verdelen.”
Hoe verdeelt de vrachtwagenchauffeur de erfenis van 17 koeien over de drie broers naar de wens van de boer?
Hoeveel koeien krijgt Tim? = G
Hoeveel koeien krijgt Tom? = H
Hoeveel koeien krijgt Pim? = I

4) Huh?
Als er een gat in zit, zit er geen gat in. Als er geen gat in zit, dan zit er een gat in.
Wat is het? Neem de woordwaarde van dit 6 letterige woord = J

De cache kun je vinden op:
N52(B*C)-I.((F*E)+D+G+B+A)
E006(A*D).((C*H)+J+(I*F)-E) .Below are some thought through riddles. Success!

1) The Twente safe.
A geocacher from Twente would like to open a safe, but he does not know the 5-digit code.
He knows the following:
The fifth plus the third number is equal to fourteen.
The fourth number is more than the second.
The first number is less than twice the second number.
The second plus the third number is equal to ten.
The sum of all numbers is equal to thirty.
What is the code of the safe, or crack the safe?
Name the found code ABCDE (ie 1st number = A, 2nd number = B etc.)

2) Wattuh?
What was wax before wax wax was?
The answer consists of 6 letters. Take the word value = F

3) Help farmer Harm
An old Twente farmer is dying and wants to divide his inheritance among his 3 sons.
17 cows fall under his inheritance.
Tim, the eldest son, gets half of the cows.
Tom, the second son, gets a third of the cows.
Finally, the youngest, Pim, gets a ninth of the cows.
The farmer and his sons try to divide the property fairly, but they can not come to a decision because 17 are not is divisible by 2, 3 or 9. The result is a heated discussion among the brothers because nobody can achieve a fair division think. At that moment a truck driver passes by with one cow. The truck driver says: "Boys, do not argue if your father is dying. I will help you distribute the 17 cows."
How does the truck driver divide the legacy of 17 cows over the three brothers according to the farmer's wish?
How many cows does Tim get? = G
How many cows does Tom get? = H
How many cows does Pim get? = I

4) Huh?
If there is a hole in it, there is no hole in it. If there is no hole, there is a hole in it
What is it? Take the word value of this 6 letter word = J

The cache can be found at:
N52 (B * C) -I. ((F * E) + D + G + B + A)
E006 (A * D). ((C * H) + J + (I * F) -E) .
Deze cache is gelegd in aanloop naar het MEGA Cache Event Twente 2018 (GC78PHG).

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

395 Logged Visits

Found it 392     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.