Skip to content

PB - zdravotná starostlivosť Mystery Cache

Hidden : 02/18/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roku 1870 bolo v Považskej Bystrici postavené viacúčelové zariadenie,
zvané „špitál“. Bol to izolátor nákazlivo chorých, chudobinec, starobinec,
a táto prízemná budova (dnes parkovisko) sa nachádzala oproti budove,
kde je v súčastnosti Hlavná pošta.

Hneď po oslobodení, dňa 2. júla 1945 národný výbor prijíma uznesenie
o stavbe štátnej nemocnice a v roku 1947 MsNV zakupuje pozemky na Lánoch
pri osade Dedovec. 9. mája 1952 položený základný kameň novej okresnej
nemocnice s 300 posteľami a poliklinikou.
Nová nemocnica na Lánskej bola oficiálne otvorená 9. mája 1957.

Do realizácie projektu však bolo treba aspoň dočasne riešiť zabezpečenie
a zlepšenie zdravotníckej starostlivosti v meste, ktoré v tom čase
malo vyše 7 000 obyvateľov. Preto 1. februára 1948 začali adaptačné práce
na budove Materskej školy na Komenského ulici č. 4 a 21. októbra 1948
sa otvára nemocnica, v ktorej bolo všeobecné oddelenie so 40 posteľami
pre interných a chirurgických pacientov. V tom istom roku je v záhrade
nemocnice postavený 32 lôžkový prízemný pavilón pre interné oddelenie.
Jedinú sanitku v meste prevádzkoval Červený kríž.

V roku 1952 vzniká v Považskej Bystrici "Okresný ústav národného zdravia" (OÚNZ).
Do sociálneho domu na Hviezdoslavovej ulici bola umiestnená administratíva,
lôžkové služby boli v budovách Nemocnice na Komenského ulici
a do budovy lekárne v Strojárenskej štvrti boli umiestnené ambulantné
služby (ambulancie obvodných lekárov, pľúcna ambulancia, zubné oddelenie
a fyzikálna terapia). Ďalej odborné ambulancie - kožná, očná, a krčná,
do ktorých spočiatku dochádzali odborní lekári zo Žiliny.

ku keške:
 Súradnice získate, ak s UV svetlom navštívite dve iné kešky:
 "PB - OÚNZ" (GC7JG27) a "PS - ZÚNZ" (GC7JG1R)

Additional Hints (No hints available.)