Skip to content

<

Žibritovský chodník

A cache by THS92 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/24/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dňa 11. novembra 2011 bol slávnostne otvorený Žibritovský náučný chodník. Štyri informačné tabule nachádzajúce sa na náučnom chodníku informujú návštevníkov o geologickej minulosti okolia obce. Chodník začína pri bývalej žibritovskej fare a pokračuje dolinkou potoka Bebrava až na Štangarígel.

Štangarígel

Nový náučný chodník, ktorý patrí do série náučných chodníkov Banskoštiavnického geoparku, má pomenovanie Žibritovský chodník. Geopark je formou sprístupnenia a zároveň ochrany tých miest na povrchu Zeme, ktoré sú kľúčovými svedkami jej histórie. Táto nová iniciatíva medzinárodnej organizácie UNESCO podnietila vznik geoparkov vo viacerých krajinách sveta a Slovensko sa k nej pripojilo v roku 2000. V súčasnom období sú na Slovensku zriadené tri geoparky: Banskobystrický geopark, Banskoštiavnický geopark a Novohradský geopark v okolí Fiľakova.

Žibritovský chodník na 4 zastávkach v dĺžke 3 kilometrov predstavuje veľmi zaujímavú geologická históriu Štiavnického stratovulkánu, najväčšej sopky nielen na Slovensku, ale v celom karpatskom oblúku (v čase aktívnej činnosti bola okolo 4000 m vysoká a 50 km široká), ktorej stopy vystupujú na povrch aj na okolí Žibritova.

Významným svedkom histórie Štiavnického stratovulkánu je prírodná pamiatka Krupinské bralce – Štangarígeľ (keš - Stangarigel - Krupinske bralce), ktorá je cieľom Žibritovského chodníka. Krupinské bralce boli vyhlásené za prírodnú pamiatku v roku 1975 na výmere 0,69 ha. Predstavujú unikátny príklad päťbokej odlučnosti andezitu, teda horniny, ktorá je stavebným materiálom Štiavnických vrchov. Predmetom ochrany je samotný vrchol s priľahlým suťovým lemom. Na jednom z hranolov sa nachádzajú dokonca zvyšky neznámych znakov, ktoré spomína aj Andrej Kmeť, katolícky farár z neďalekého Prenčova, ktorý bol zakladateľom Národného múzea Slovákov a v celej krajine uznávaný polyhistor. Už v roku 1900 vyzýva na zachovanie tejto lokality.

Práve tento náučný chodník predstavuje a približuje históriu vzniku prírodných výtvorov a reliéfu terénu v okolí Žibritova. Náučný chodník je v miernom teréne veľmi dobre vyznačený zelenou turistickou značkou, a tak každý návštevník pohodlne a aj bez mapy nájde Krupinské bralce. Trasa chodníka vedie nezvyčajným kaňonom potoka Bebrava popri bývalom žibritovskom mlyne cez zmiešané hrabovo dubové lesy. Chodník je vhodný pre všetky vekové kategórie a pomalou chôdzou sa prejde za 1 hodinu. Počas výstavby chodníka boli vybudované 4 náučné tabule, 3 mostíky cez potok Bebrava a aj drevené lavičky so stolíkmi, ktoré slúžia na oddych a zastavenie turistov počas výletu. Na samotnú propagáciu chodníka boli vytvorené a vytlačené informačné letáky o Žibritovskom chodníku, ktoré sú k dispozícii v Obecnom dome na Žibritove, v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine a v Turistickom informačnom centre v Krupine.

Podmienky uznania logu:

Povinné:

  1. Koľko typov odlučnosti je zastúpených v opustenom lome, ktorý sa nachádza na svahu doliny potoka Beblava južne od obce Žibritov? (info na 1. tabuli)
  2. Vlastnými slovami opíšte ako vzniká doskovitá odlučnosť v subhorizontálnom smere. (info na 2. tabuli)
  3. Koľko centimetrov má uhlopriečka 2. náučnej tabule?
  4. V ktorom roku bola vydaná pamätná minca Andreja Kmeťa? (info na 3. tabuli)
  5. Koľko percent hypersténu sa nachádza vo výrastliciach, ktoré tvorí plagioklas, augit a hyperstén? (info na 3. tabuli)

Nepovinné:

Do logu pripojte svoju fotku z miesta.

Odpovede posielajte na email geocache.GC7JQ4V@ths92.net

Po zaslaní odpovedí môžete kľudne logovať, ak bude niečo zle ozvem sa.

Additional Hints (No hints available.)