Skip to Content

<

[DGS]: Park Utrechtse Heuvelrug

A cache by TeamThoroCatchers & StormtrooperSven Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/24/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[NL]Dirtbag Geocaching Society

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug; Stameren en HoogMoersbergen

Onze voorouders wisten het al: de Utrechtse Heuvelrug is een oase van rust, natuur en landschappen die tot de verbeelding spreken. Niet voor niets bouwden welgestelde lieden uit het verleden hier hun buitenhuizen en kastelen. Nergens in Nederland vind je dan ook zo’n aangename afwisseling tussen cultuur en natuur. Tussen de vorstelijke landgoederen en hun pittoreske dorpjes, en eindeloze bossen en heidevelden. Maar ook sporen van de vroegste menselijke bewoning en het militaire verleden van Nederland vind je er. En tussen dit alles door hebben de ree, das, zandhagedis en zwarte specht er ook hun thuis gevonden. En met hen vele andere dieren - en plantensoorten.

landschap

Hoog Moersbergen en Stameren

Op één van de hoogste toppen van de Utrechtse Heuvelrug (boven de 48 meter), tussen de gemeenten Maarn en Doorn, ligt Stameren. Stameren bestaat uit een gevarieerd bos met kleine heideveldjes. Opvallend zijn de vele verwilderde rododendrons die er groeien. Stameren en Hoog Moersbergen kent een rijke flora en fauna. Verschillende soorten vogels worden er waargenomen, zoals groene specht, ransuil, raaf en geelgors worden. Ook reptielen zoals hazelworm en levendbarende hagedis laten zich af en toe zien. Verder zijn bijzondere zoogdieren zoals boommarter, das, dwergvleermuis en laatvlieger in het gebied aangetroffen. Interessant voorkomende soorten op de heideterreintjes zijn: stekelbrem, kruipbrem, klein warkruid en dwergviltkruid. Deze staan allemaal op de rode lijst.

park

Op het heideterreintje in de noordwesthoek van Stameren ligt een urnenveld met grafheuvels uit de ijzertijd. Het verhaal gaat dat hier een zonnetempel stond waar de Germanen hun goden vereerden.

Hoog Moersbergen werd in de tweede helft van de 19e eeuw door de bebouwing van Doorn gescheiden van Moersbergen. Het landhuis dat in 1900 werd gebouwd is in 1935 alweer afgebroken. Alleen het centraal gelegen acacia- en taxusbosje herinnert nog aan dit buiten. Verder bestaat Hoog Moersbergen uit natuurlijk, jong bos van eiken en berken. Ook in dit gebied liggen verscheidene grafheuvel.

National Park UH Ulandschap

De cache ligt hier met medewerking van Stichting Utrechts Landschap, Bunnikseweg 39, 3732 HV, De Bilt.

Je bent te gast bij Stichting Utrechts Landschap en het nationaal park Utrechtse Heuvelrug ter plaatse geldende regels dienen te allen tijde gerespecteerd te worden:

* Respecteer de Natuur, Er hoeft NIET gegraven worden.. * Alleen toegang van zonsopgang tot zonsondergang. * Honden welkom, mits aangelijnd.. * Blijf op de paden. Alleen voor de waypoints en de cache mag je een stukje van het pad (maar nooit verder dan 5 meter)

Deze cache is geplaatst met toestemming van stichting het utrechtslandschap, waarvoor onze hartelijk dank! (Voor meer informatie over Stichting het utrechts landschap ga je naar: http://www.utrechtslandschap.nl/)

Deze toestemming zal bij overlast en/of schade aan de natuur (in welke vorm dan ook) direct worden ingetrokken. Daarom deze wijze woorden van weleer die nu nog steeds van toepassing zijn: verniel uw eigen vreugde niet!

[En]National Park Utrechtse Heuvelrug; Stameren and HoogMoersbergen

Our ancestors already knew it: the Utrecht Ridge is an oasis of peace, nature and landscapes that appeal to the imagination. It is not for nothing that wealthy people from the past built their country houses and castles here. Nowhere in the Netherlands you will find such a pleasant change between culture and nature. Between the royal estates and their picturesque villages, and endless forests and moors. But you will also find traces of the earliest human habitation and the military past of the Netherlands. And between all this, the deer, badger, sand lizard and black woodpecker have also found their home. And with them many other animal and plant species.

Hoog Moersbergen and Stameren

Stameren is located on one of the highest peaks of the Utrechtse Heuvelrug (above 48 meters), between the municipalities of Maarn and Doorn. Stameren consists of a varied forest with small heather fields. Striking are the many wild rhododendrons that grow there. Stameren and Hoog Moersbergen has a rich flora and fauna. Different species of birds are observed, such as green woodpecker, long-eared owl, raven and yellowhammer. Also reptiles such as hazel worm and viviparous lizard can occasionally be seen. Furthermore, special mammals such as pine marten, badger, dwarf bat and late flyer have been found in the area. Interesting species on the heathlands are: brine, creeping broom, small weed and dwarf fleece. These are all on the red list.

On the heathland track in the northwest corner of Stameren is an urn field with burial mounds from the Iron Age. The story goes that here a sun temple stood where the Germans worshiped their gods.

Hoog Moersbergen was separated from Moersbergen by the buildings of Doorn in the second half of the 19th century. The country house that was built in 1900 was demolished in 1935. Only the centrally located acacia and yew trees remind us of this outside. Furthermore, Hoog Moersbergen consists of a natural, young forest of oaks and birch trees. There are also several burial mounds in this area.

The cache is here with the cooperation of Stichting Utrechts Landschap, Bunnikseweg 39, 3732 HV, De Bilt.

You are a guest at Stichting Utrechts Landschap and the national park Utrechtse Heuvelrug locally applicable rules must be respected at all times:

* Respect Nature, No need to dug .. * Only access from sunrise to sunset. * Dogs welcome, if kept on a leash .. * Stay on the paths. Only for the waypoints and the cache you can take a piece of the path (but never more than 5 meters)

This cache has been placed with the permission of the utrechts foundation, for which we thank you very much! (For more information about Stichting de utrechts landschap go to: http://www.utrechtslandschap.nl/)

This permission will be immediately withdrawn in case of nuisance and / or damage to nature (in any form whatsoever). Therefore, these wise words of old that still apply today: do not destroy your own joy!

Additional Hints (Decrypt)

Tebra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.