Skip to content

Uličné poklopy Traditional Geocache

Hidden : 03/01/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Všimli ste si niekedy, koľko je v chodníkoch a cestách všelijakých kanálov, poklopov a znakov? A napadlo vás, na čo slúžia a čo sa pod nimi skrýva? Teraz to môžete zistiť.

Vodovodné rady (teda rúrky, ktorými sa dostáva pitná voda z vodojemov až do domov) sú skryté pod zemou. Vedú aj pod chodnímky a cestami, kde sa k nim nedá len tak ľahko dostať. Môžete si to predstaviť ako takú veľú komplikovanú sieť, ktorá sa skrýva pod celým mestom. Bežný chodec si vôbec neuvedomuje, koľko kilometrov rúrok sa mu pod nohami skrýva.

Ale ako sa k tým rúrkam dostať, keď sú pod povrchom? Predsa nejde zakaždým rozkopať cestu, keď je potreba niekde vypnúť prívod vody! Z tohto dôvodu sú pri budovaní vodovodnej siete zriaďované šachty, v ktorých sú kohúty slúžiace na ovládanie vodovodných rozvodov. Šachty samozrejme nemôžu zostať otvorené a tak sú kryté rôznymi poklopy.

Rovnako je to aj s kanalizáciou. Tá sa tiež skrýva hlboko pod ulicami, ale pretože musí byť odvetrávaná a je nutné do nej vstupovať kvôli kontrole a údržbe, tak sú jej súčasťou vstupné šachty a uličné vpuste, ktoré sú tiež prikryté poklopom. Kanalizačná sieť je dokonca ešte dlhší ako vodovodná.

Ale aby to nebolo len tak poďme si nejaké poklopy teda ukázať:

Tieto poklopy si väčšina ľudí predstaví pod slovom kanál. V skutočnosti sú to "uličné vpuste", ktorými z povrchu ulice odteká dažďová voda.

Pod týmito poklopmy sa skrývajú vstupné šachty do kanalizácie. Tadiaľto sa vstupuje, ak je potreba v kanalizácii niečo opraviť alebo vyčistiť.

Pod týmto poklopom by ste našli vodomer.

Tieto malé poklopy sa správne nazývajú "povrchové znaky", ale medzi vodári sa im hovorí "hrnčeky".Našli by ste pod nimi ventily, ktorými sa ovláda uzatváranie prívodu vody.

Pre to, aby sa bolo možné k vode dostať aj na ulici, kde bežne nebýva vodovodný kohútik, slúžia hydranty. Väčšinou nájdete len poklop, pod ktorým je zariadenie, na ktoré sa dá hydrant pripojiť, niekde sú ale hydranty osadené nastálo.


Odlov keše uľahčí prečítanie celého listingu. Doneste si vlastné pero.
V zime môže byť keš ťažšie dostupná.


Listing: v1.2 , Cache: v1 , Logbook: v1

Additional Hints (Decrypt)

cbq cbxyvpxbh ueaprxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)