Skip to content

Simetriskā un nesimetriskā pārmiju pārveda Traditional Geocache

Hidden : 03/18/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nelielas pastaigas laikā pa bijušo dzelzceļa līniju no Tukuma uz Jaunsātu grants karjeru (vai otrādi, pēc vēlēšanās), Tev ir iespēja baudīt dabu, nedaudz neierastus skatus un pārlasīt slēpņu aprakstus par dažādām ar dzelzceļu saistītām lietām. 

Slēpnis ir  paliela kaste un sākotnēji satur viesgrāmatu un rakstāmo.

Simetriskai pārmiju pārvedai abi ir sānu virzieni, kuri abi atzarojas zem vienādiem leņķiem un ar vienādiem rādiusiem no kopīga sākumpunkta. Uz simetrijas rēķina izdodas divas reizes palielināt pārvedlīknes rādiusu, izmantojot to pašu krusteņa marku salīdzinājumā ar vienkāršajām pārmiju pārvedām. Tomēr neizbēgamais sānu virziens prasa ātruma samazināšanu. Simetriskajām pārmiju pavedām ordinātas atliek no bisektrises, kura novilkta no sliežu platuma vidus pie rāmjsliežu salaidnes un tālāk caur krusteņa matemātisko centru. Tāpēc simetriskajām pārmiju pārvedām ordinātes ir dilstošas, atšķirībā no vienkāršajām pārmiju pārvedām, kurām ordinātes atliek no taisnās rāmjsliedes pret parvedlīknes ārējo sliežu pavedienu. Dubultais ordinātes izmērs ir attālums no viena virziena pārvedlīknes ārējā sliežu pavediena līdz pretējam.

Nesimetriskai pārmiju pārvedai abi ir sānu virzieni, kur katrs atzarojas zem atšķirīga leņķa un ar atšķirīgiem rādiusiem un ar diviem nobīdītiem pārmiju pārvedas matemātiskajiem centriem. Atšķirībā no vienkāršajām pārmiju pārvedām un simetriskajām pārmiju pārvedām nesimetriskajām var būt divi pārmiju pārvedas matemātiskie centri - katram atzarojumam savs centrs. Sānu virzienam ar lielāko rādiusu ekspluatācijas parametri būs labāki, ātrumu pieļaujamās robežās drīkst turēt lielāku. Nesimetriskajām pārmiju pārvedām ordinātu atlikšana būs krietni piņķerīgāka, jo katra virziena ārējam sliežu pavedienam būs jānostiepj aukla no asmens smailes pa pieskari. Tad ordinātas no auklas pret atbalstpavedienu būs pieaugošas, kā vienkāršajām pārmiju pārvedām.

Additional Hints (Decrypt)

Mrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)