Skip to Content

<

1. Poutni cesta

A cache by Zuj Zoarg, Krysa Obláčková Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/24/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jedná se o první kešku v rámci série Poutní cesta z Březnice na Svatou Horu

1. kaple – Stojí v Březnici. Donátor: Přibík Jeníšek z Oujezda, zakladatel koleje Tovaryšstva Ježíšova, nejvyšší písař Českého království r. 1623 kaple představovala obsah celého růžence, v obraze růžencové Panny Marie, po jejích stranách sv. Dominik a sv. Terezie (HOLAS, 1929). BERAN (2010) uvádí, že obraz na kapli byl rekonstruován (dle původní černobílé fotografie z roku 1946) a vysvěcen znovu v roce 2006. Výtvarné dílo je od akademické malířky Mgr. Jarmily Macháčkové (podílela se na restaurování některých nástěnných maleb v ambitech a kaplích na Svaté Hoře v Příbrami).

Z původních kapliček je dnes dochováno pouze osm. Série kešek umístěných po trase poutní cesty z Březnice na Svato Horu Vás k těmto dochovaným kapličkám dovede.

Proč tato série vznika?

V roce 2017 došlo ke konečným výrazným rekonstrukcím všech dochovaných kaplí, a proto si myslíme, že má být vytvořena série keší po trase poutní cesty z Březnice na Svatou Horu. Osobní navštívení jednotlivých dochovaných fragmentů poutní cesty a míst je cílem a smyslem hry Geocaching, tzn. navštívit zajímavá místa, která nejsou častokrát turisticky navštěvována.

Poutní cesta z Březnice na Svatou Horu

Ve starých encyklopediích (Malá československá encyklopedie 4, 1986, s. 49) je poutí označeno „hromadné putování, obvykle o výročních dnech, k památným či posvátným místům“. Původně byla poutí označována církevní slavnost na památku svatého, jemuž je zasvěcen určitý objekt, např. kostel, kaple. Čechy byly misijní zemí, ve které církev obnovila svoji pozici (razantní rekatolizace), a proto v 17. a 18. století lidé putovali na místa jako např. do Staré Boleslavi, do Tuřan na Moravě nebo na Svatou Horu. Cílem poutních cest byla obvykle výrazná stavba, postavená na významném místě v krajině. Postupně byly k těmto místům dobudovány cesty, vysázeny podél nich aleje (ochrana poutníků před nepřízní počasí), byly zbudovány drobné sakrální památky jako např. kapličky, pro poutníky vznikaly na místech odpočinku hostince, nebo poboční poutní místa (Malá Svatá Hora na Příbramsku). Pro církev měly poutě misijní význam a pro obyčejného člověka to byla chvíle odpočinku s duchovním prožitkem vidět něco krásného, vydat se za díly vytvořenými světoznámými barokními architekty (PRINZ, 2011/34)

První pouť z Březnice na Svatou Horu je v literatuře uváděna ta, která se konala 1. května 1649 (HOLAS, 1929). Cesta vedla od kostela svatého Františka Xaverského a svatého Ignáce z Loyoly v Březnici na Svatou Horu v Příbrami. Svatá Hora byla místem s duchovním významem, které bylo opředeno zázračným vyléčením r. 1634 slepého poustevníka Jana Procházky, který slíbil, že bude sloužit Matce Boží. Procházka pak s horlivostí a zbožností pečoval o Svatou Horu a pro žíznivé poutníky nalezl a vykopal pramen zdravé vody (r. 1634) – Mariánská kaple (HOLAS, 1929).  

Vznik poutní cesty z Březnice na Svatou Horu je spojován s působením jezuitského řádu na Březnicku. Jezuité přišli do Březnice v roce 1630, aby v tomto kraji upevnili katolickou víru. V rámci misie byla vybudována rezidence, později kolej. V roce 1647 získali do své správy jezuité Svatou Horu (Nadační fond pro Březnici, 2017).

V roce 1649 se začal zemí šířit mor, kdy nemoc nejprve zasáhla Prahu a následně byla zavlečena do ostatních míst. Jako zázrakem samotnou Příbram mor nezasáhl. Na Svatou Horu pak přicházeli poutníci z míst zasažených nemocí a prosili Pannu Marii o ochranu. Ani pak se nemoc do Příbramě nerozšířila a příbramští občané se vydávali na Svatou Horu poděkovat Madoně Svatohorské, že jich zlé nemoci ušetřila. Nápodobně se pak vydávalo procesí z širokého okolí na Svatou Horu, aby si u Marie Svatohorské vyprosili ochranu proti moru.  Také z Březnice se vydalo velké procesí 1. května 1649 a následně se zbožné cesty poutníků opakovaly (ROYT, 1999). 

Původně se hovoří o 16 dřevěných křížích vystavených podél lesnaté cesty z Březnice na Svatou Horu. Teprve později byly zbudovány výklenkové zděné kaple s výzdobou v protilehlých nikách. Na jedné straně byly vyobrazeny výjevy z růžence a na druhé straně, směre k cíli Svaté Hoře, byli vyobrazeni čeští patroni (HOLAS, 1929).

Keška se nenachází na kapličce ani v jejím bezprostředním okolí! Nerozebírejte kapličku ani její části!

Zdroje:

BERAN, Jiří. Pár řádků ... (z let 2005 – 2009), Plzeň 2010

BERAN,  Jiří. et al. Poutní cesta z Březnice na Svatou Horu. Nadační fond pro Březnici 2017

HOLAS, František X. Sto kapitolek z dějin Svaté Hory, Mariánského poutního místa u Příbramě. V Příbrami: Redemptoristé na Svaté hoře, 1947. 80 s.

HOLAS, František X. Dějiny poutního místa mariánského Svaté Hory u Příbramě. Příbram: Matice svatohorská, 1929. 765 s., obr. příl., tb., rejstř.

ROYT, Jan. Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Karolinum, Praha, 1999, s. 169. ISBN: 80-7184-662-7

SIBLÍK, Josef. Blatensko a Březnicko: Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných. Blatná : S.n., 1915. 487 s., fot., tb., příl.

SUDA, Stanislav, Březnické kostely, Praha 1935, s. 43

ŠTVERÁKOVÁ, Helena. Křížová cesta z Březnice na Svatou Horu, in: Podbrdsko, svazek XIII/2006, Příbram 2006

PRINZ, Jiří. Katolický týdeník. vydání 2011/34, článek Křesťan a baroko. 18.8.2011

Třebská farní matrika z 28.1.1936

Additional Hints (Decrypt)

I míqpr - uyrqrw ancerq bpvzn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

496 Logged Visits

Found it 468     Didn't find it 6     Write note 8     Publish Listing 1     Needs Maintenance 12     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 42 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.