Skip to content

PM #57 Hrady, hradky a zriceniny Mystery Cache

Hidden : 04/01/2018
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


p>

Vítáme vás na sérii Pilsen_Matrix. Nápad na její vznik se zrodil v hlavě kačera zdehaje, který svou vytrvalostí a důsledností donutil nás ostatní, abychom mu ji založili. 😊 Ale teď vážně. Série začala vznikat od počátku roku 2017. Proběhlo několik pořadatelských eventů a vznikla závazná pravidla pro jednotlivé keše. Během následujících týdnů byly rozděleny jednotlivé D/T kombinace a mohlo se začít zakládat. Každý z ownerů dostal na starost tři keše, které luštěním odpovídají matrixovému D/T a zároveň mají svá vlastní témata. Přece jen se mezi námi ještě najdou tací, kteří si rádi přečtou pár řádek o místě, které navštívili. Takže se máte jistě na co těšit...

Všechny kešky v sérii mají některé společné vlastnosti. Jedná se o keše typu mystery a každá z nich má v listingu možnost ověření výsledku luštění. Výchozí souřadnice hledejte na řekách Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava a Berounka. Nebo si můžete stáhnout tento bookmark. Keše nejsou nahuštěny na jednom místě, ale jsou rozmístěny v širším okolí Plzně. Proto bude lepší si na odlov celé série vyhradit více dní. Podrobnější informace k odlovu jednotlivých keší najdete vždy na konci konkrétního listingu. A pokud si nebudete vědět rady s luštěním, nebojte se kontaktovat ownera.

Spoluautoři série:
2vkjmch, bobrlinek, Bobryne, cichalm, Dennyšák_a_Baty, DULÍK & VOJTÍK, Fille.n15, Honomichlojc, foxcpg, Hrádci11, Jan Rais, JPAgeo, Kaštani Plzeň, Kometa, leguan82, lukyhonzik, M13JP, Mi-Lu-Ji, Mira83, Parisee, Petr%S, redymount & Kožich, RicTEP, Ritchier, Subajan & Ateliv, Tholy & Eve, Tomasook, TSEARTH, V_clav11 CZ, vytrvalec, zdehaj

Přejeme příjemný lov a mnoho zážitků při návštěvě série Pilsen_Matrix.Hrady


Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel z latinského castellum) je opevněné feudální sídlo
vystavěné většinou v rozmezí jedenáctého až šestnáctého století. Ve spojení „raně středověký
hrad“ označuje raně středověká hradiště. Největším hradem v České republice a zároveň
jedním z největších hradů na světě je Pražský hrad.


Typy hradů podle dispozice

Česká literatura rozlišuje základní typy hradů rozdělené podle rozmístění a vzájemného
vztahu budov:
1. Hrad přechodného typu – skupina hradů na rozhraní mezi raně středověkými hradišti a
vrcholně středověkými hrady. Vznikaly obvykle v první polovině 13. století, kdy
představovaly dočasnou náhradu za plnohodnotné královské hrady. Charakteristické je pro ně
mísení prvků obou skupin (hradišť i hradů). Typické je pro ně valové opevnění, ale val je na
rozdíl od hradišť tvořen pouze náspem a čelní kamennou zdí. Příkladem jsou Tomášem
Durdíkem prozkoumané lokality Angerbach u Kožlan a Hlavačov u Rakovníka v

Přemyslovském loveckém hvozdu, Tachov, Týnec nad Sázavou. Některými historiky umění
je existence hradu přechodného typu zpochybňována.
2. Hrad s obvodovou zástavbou – rozměrný, obvykle vícedílný typ královského hradu
rozvíjený od 13. století. Hradní budovy tvořily některými svými stranami součást opevnění.

Hrady obvykle mívaly jednu nebo více věží bez schopnosti flankování.

Od poloviny 13. století se součástí hradu stává také donjon.

Do této skupiny patří např. Zvíkov, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Osek, Bezděz, Příběnice
(šlechtický) ad.
3. Hrad bergfritového typu – patří sem jednoduché stavby zejména šlechtických rodů jako
například hrad Zbiroh, u kterých stávala v čele hradu útočištná věž – bergfrit, která sloužila
jako poslední útočiště obránců hradu. Proto byla převážně přístupná pouze po můstku nebo
žebříku, který obránci mohli snadno odstranit. Je to základní typ šlechtického hradu 13. a 14.
století. Příklady: Hasištejn, Krašov (bergfrit nahrazen věžicí), Kokořín, Šelmberk, Skalka.

4. Hrad donjonového typu je charakteristický pro první polovinu čtrnáctého století (Rabí,
Čejchanov). Typicky je tvořen čtverhrannou obytnou věží obehnanou hradbou, ale výjimečně
se může celý hrad skládat pouze z věže bez opevnění (Kunžvart).

V rozvinutější podobě může být věž doplněna dalšími stavbami (Kozí hrádek).

5. Hrad kastelového typu – hrad s pravidelným půdorysem (obvykle čtvercový nebo
obdélníkový), s větším počtem věží a obvodovou zástavbou. V Čechách rozlišujeme
importovaný francouzský kastel (Týřov, Konopiště) a domácí středoevropský kastel (Písek)

6. Hrad s plášťovou zdí – typ bezvěžového hradu, u něhož je hlavním obranným prvkem silná
plášťová zeď s průběžným ochozem, za níž jsou skryty budovy hradu.

Typickým příkladem jsou hrady Lanšperk a Košumberk.
7. Hrad s palácem jako hlavní obrannou i obytnou stavbou – úsporný typ šlechtického hradu,
jehož jádro tvoří palác s přihrazeným nádvořím. Typickými zástupci jsou hrady Řebřík, Nový
Žeberk, Tetín nebo Vlčtejn.
Hrad blokového typu (bloková dispozice) je tvořený donjonem, který přímo navazuje na další
palácová křídla. Ta ze tří stran nebo zcela obklopují obvykle malé nádvoří. Mezi nejstarší
ukázky tohoto hradního typu z první poloviny čtrnáctého století patří Děvín nebo Zlenice.
U rozsáhlejších staveb mohla být obytná věž zdvojena (Libštejn) nebo nebo zástavba hradního
jádra určitým způsobem rozvolněna (Okoř, Kost).

Jiná členění

Další možné členění hradů je podle stavebníka na hrady královské a šlechtické.
Dalšími typy hradů jsou hrady skalní nebo vodní, jejichž hradby byly obklopené příkopy
naplněnými vodou. Bývaly stavěny v rovinatém terénu. Příklady v Česku jsou Švihov, Blatná
a Okoř nebo Loevestein v Nizozemsku.
Vývoj hradů v zemích Koruny České
Jako prvotní fázi hradů na českém území můžeme definovat raně středověké hrady
označované nepřesně jako hradiště (hradiska).

Území opevněné pomocí zemního valu, který mohl mít rozdílnou konstrukci od prostého
sypaného přes roštovou až po komorovou (srubovou). Většinou byl osazen dřevěnou
palisádou. Přední strana mohla být zpevněna kamennou plentou (na sucho postavenou zdí).
Na vojensky exponovaných místech byl většinou před val předsazen příkop. Do prostoru
hradiště se vcházelo branou. Samotný prostor hradiště pak mohl být dále členěn na více
prostor, kde na nejchráněnějším místě se nacházela akropole se sídlem majitele nebo správce.
Podle způsobu osídlení se hradiště dělí na útočištná, která sloužila jako místo obrany v
případě nouze bez trvalého osídlení, a trvale osídlená.


Zdroj: Wikipedie hrady
- | --- | .... | .-.. | . ||| -. | . | -. | .. ||| -.. | --- | -... | .-. | .- ||| -.-. | . | ... | - | .- ||| - | .- | -.. | -.-- ||| ..-. | .. | -. | .- | .-.. | -. | .. ||| ... | --- | ..- | .-. | .- | -.. | -. | .. | -.-. | . ||| -. | . | -. | .- | .--- | -.. | . | ... ||| -... | ..- | -.. | . | ... ||| ... | . ||| -- | ..- | ... | . | - ||| .--. | --- | -.. | .. | ...- | .- | - ||| --.. | .--. | .- | - | -.- | -.-- ||| -.. | --- ||| .-.. | .. | ... | - | .. | -. | --. | ..- ||| .-. | .- | -.. | . | -.- ||| ... | . | -- ||| .-. | .- | -.. | . | -.- ||| - | .- | -- ||| -.-. | --- ||| ... ||| - | .. | -- ||| .- | .-.. | . ||| ..- | -.. | . | .-.. | .- | -- |Additional Hints (Decrypt)

arohq cevmrzav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)