Skip to content

Vedy o Zemi a environmentálne vedy Mystery Cache

Hidden : 04/14/2018
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vedy o Zemi (niekedy označované aj ako geovedy) je zastrešujúci pojem pre vedné disciplíny zaoberajúce sa vývojom, stavbou a zložením jednotlivých sfér Zeme. V určitom zmysle ich možno považovať aj za odnož planetológie s tým, že ide o jedinú známu planétu s výskytom života.

Vedy o Zemi používajú rovnaké metódy zisťovania poznatkov ako ostatné vedné disciplíny: pozorovanie prírodných fenoménov, získavanie dát a následné formulovanie a testovanie hypotéz. V geovedách hrajú dáta dôležitú rolu na overovanie hypotéz.


Ako ku keši?

Tak ako pri každej keši z tejto série, tak aj tu ťa čakajú 3 otázky pomocou ktorých sa dostaneš k premenným ktoré ti pomôžu nájsť finál.

Otázky:
 1. Čo je to Izobata?
  1. údolnica → A = 19
  2. chrbátnica→ A = 23
  3. čiara najväčšieho sklonu→ A = 27
  4. hĺbnica→ A = 31
 2. Pre presný výpočet plochy rovinného nepravidelného n-uholníka sa používa:
  1. metóda Monte Carlo → B = 3
  2. L'Huillierov vzorec → B = 5
  3. Pytagorova veta → B = 7
  4. metóda najmenších štvorcov → B = 9
 3. Aká je šírka poludníkového pásu (v stupňoch) ktoré sa používali v Gauss–Krügerovom zobrazení používanom na vojenských mapách mierky 1:50 000 v bývalom Československu. (C)

N48° 45.A×B+A×C+B×C+A-B×C+A-B×C' E019° 06.A×B×C'

Nezabudnite si odpísať bonusové číslo pre nájdenie keše Prírovné vedy.


Additional Hints (Decrypt)

ilfbxb anq uynibh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)