Skip to content

<

Berggrunden i Kalmar län #1

A cache by Kulting62 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fyra exempel på berggrunder i länet


Det finns flera olika berggrunder i länet men den vanligaste är olika typer av graniter. De är magmatiska, bildades för 1650 till 1850 miljoner år sedan, skiftar från grått till rött och är finkorniga till starkt grovkorniga. Granit innehåller mycket kiselsyra och är därför en sur bergart som ger näringsfattiga jordarter. Stackars smålandsbönder...


Granit

Porfyren ligger kemiskt sett nära granit (också sur) men är några tiotals miljoner år äldre, färgen kan vara allt från rött till svart och den är en tät bergart där det ligger mineralkorn (strökorn) jämnt fördelat i grundmassan så att den ser ut som prickig korv! Strökornen är oftast ljusa och då är det fältspat eller kvarts som gett dem sin färg. Ju långsammare massan har svalnat ju längre tid har kristalliseringen kunnat pågå och bygga större korn, ofta upp till en centimeter eller mer i diameter. Porfyren är extremt hård och slitstark så du har förmodligen kört på porfyr på vägen hit eftersom den ofta ingår som kross-sten i asfalt. Man brukar också göra prydnadsföremål av porfyr tack vare dess jämnt färgade grundmassa och tydliga prickighet. Den går att polera till en ädelstensliknande glans!


Porfyr

Kvartsiten är länets äldsta bergart med 2 miljarder år på nacken. Den är metamorf, bildades av sand som utsattes för högt tryck och grundmassan har en jämn och ren struktur med korn som är så små och otydliga att de är svåra att se. Färgen kan variera. Innehåller den t ex järn blir den röd. Kvartsit används till t ex smältugnar och vägbeläggning.


Röd kvartsit

Diabas, som är den yngsta bergarten av de ovanstående, är intrusiv och magmatisk, dvs magma från jordens inre har trängt upp genom andra bergarter där den svalnat snabbt och blivit finkristallin. Diabas är ultrabasisk, vilket ger näringsrika vittringsprodukter, hård och tung (innehåller en hel del järn) med en tät struktur som gör att man kan polera den mörkt gråsvarta ytan oerhört fint så den blir glänsande svart. Formstabiliteten är hög och längdutvidgningen vid temperaturförändringar mycket låg. Därför tillverkas planskivor av just diabas och de används bl a vid precisionsmätning av t ex mekaniska komponenter inom verkstadsindustrin.


Diabas

I Kalmartrakten är den skandinaviska urbergsskölden hårt nedslipad, väldigt jämn och bildar en sänka där yngre, sedimentära bergarter täcker den. I kustbandet är det 600 miljoner år gammal sandsten från den kambriska tidsperioden som dominerar, men just här ute på Skäggenäshalvön bryts det mönstret på ett spännande sätt! Här finns nämligen exempel på vad man brukar kalla för restberg i form av äldre berggrund som sticker upp genom sandstenen. I vissa fall bröts restberget loss av inlandsisen och flyttades. Här vid koordinaterna finns exempel på just lossbruten äldre berggrund i form av två flyttblock, så nu har du chansen att studera den äldre underliggande berggrunden som annars är begravd under yngre sandsten!

Frågor


1. Gå fram till stenblocket som ligger längst österut och titta noga på den södra sidan. Vilken bergart är det och varför tror du det?

2. Jämför färgen på det östra blockets norra respektive södra sida. Ser du nån skillnad? Hur tror du att den södra sidan fått sin färg?

Skicka svaren till mig och lägg inte ut dem i loggen! Du kan logga direkt och behöver inte vänta på svar från mig. Jag hör av mig om något är oklart, så reder vi ut det tillsammans i efterhand.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.