Skip to content

Lagzdenes pilskalns Traditional Geocache

Hidden : 04/21/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Letonika.lv par pilskalnu.

 (Lagzdines pilskalns, Lazdenes pilskalns)

Lagzdienes pilskalns atrodas gleznainā vietā Ventas krastā, Zlēku- Piltenes ceļa malā. No pilskalna vienlaikus pārredzami trīs Ventas līkumi. Pilskalns apzināts un sakārtots 20.gs. 90.gados Piltenes vēsturnieka Gunāra Daudzes vadībā. Lagzdienes Pilskalna galā ir skatu laukums un labiekārtota atpūtas vieta.

Senatnē:

Līdz 1234.gadam šeit bijusi kuršu valdnieka Lamekina pils. Pilskalna apkārtnē ir Ventā ietekošā Pils upīte (tās ūdens agrāk izmantots acu ārstēšanai) un Zvaratkalna kapi, arī kuršu ugunskapi.

E.Brastiņš par pilskalnu.

Pie Lagzdines Tāšu mājām, Ventas labā pusē tur, kur mazs strautiņš, saukts par Pilsvalku, izgrauzdams krastu ietek Ventā, atrodas rokām samests kalns, par pilskalnu dēvēts.

Šis pilskalns ierīkots gandrīz līdzenā vietā, tikai dienvidus pusē kaut cik izmantojot Pilsvalka un Ventas lēzenos krastus. Kā tas šādos gadījumos parasts, pilskalna plakums ir veidots ar ieleju vidū, jo samērā līdzenā vieta pieļauj tikai šādu pilskalna veidu.

Iedobtais plakums izbeidzas ar diezgan stāvām kalnmalām, kuras uzpildītas caurmērā 4 m. augstu. Tikai plakuma austruma gala malu augstums sasniedz 6 m. Vērojams, ka gar šo augstāko vietu gājusi senā pils ieeja. Jaunākos laikos radies braucams ceļš plakuma ziemeļpusē, kur šim nolūkam pārrakts uzbērums un aizbērts lēzenais grāvis. Pilskalna plakumā ir iekopta druva un ceļš bijis vajadzīgs lauku darbiem. Plakuma zemākā vieta, kas atrodas gandrīz pilskalna vidū, stāv 7 m. zemāk par savu augstāko malu. Mitņu slānis pāri par pusmetru biezs un satur pelnus un ogles.

Tāds pats mitņu slānis redzams apkārtējos laukos. Ziemeļos pilskalnam sākas nepārtraukts mežs. Vispār sakāms, ka apvidus, kurā novietots pilskalns, ir mežains un smilšainu zemi. No šejienes sākot Venta sāk tecēt pa neauglīgu, zemu un slapju apvidu, kas dažu desmit kilometru platā joslā apņem visu Kurzemes jūrmalu. Lagzdines pilskalns ir pēdējā apcietinātā vieta uz ērta ūdens ceļa, kāds ir Venta. Šai rajonā viņš ir par Ventu valdošs, jo no pilskalna atklājas plašas izredzes uz Ventas ūdeņiem augšup un lejup. Teika stāsta, ka Lagzdines pilskalnā senāk stāvējusi Piltene, kas tagad atrodas 8 kilometrus ziemeļrietumos. Kurzemes dalīšanas dokumentos Piltene nav minēta, bet Lagzdini varētu attiecināt uz Vindas apgabalā minēto Lesseden 1253. g. Vēlākos dokumentos no 1280. g. šī pate vieta uzrakstīta: Laxdienen.

Lagzdines pilskalna tuvumā, Zīkļu māju laukos ir senkapi, kas satur bronzas rotas lietas. Daži atrasto lietu eksemplāri nodoti Etnogrāfiskam muzejam Rīgā.

Additional Hints (Decrypt)

abyhmvf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)