Skip to content

<

Större svartbagge - TTLB

A cache by Team Timrå Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/23/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Större svartbagge]

Större svartbagge

Större svartbagge (Upis ceramboides) är en art av skalbaggar som är Västerbottens landskapsinsekt. Den är en av många vedlevande insekter som gynnas av skogsbränder, och förekommer ofta i mängder under barken på brandskadade björkar, men kan ibland ses på andra lövträd som sälg och asp.

Larverna trivs bra i innerbark som är rik på mycel, och i splintved. De utvecklas till puppor under sommarhalvåret under barken, och de utvecklas under två-tre år. Våren därpå fortplantar de sig.

Den har under åren försvunnit från södra Sverige och finns numera bara lokalt i Norrlands kustland, i Västerbotten och Norrbotten. Anledningen till artens tillbakagång torde vara bristen på brandskadad skog och björkved, och det modermiserade skogsbruket. Större svartbagge är upptagen på rödlistan och räknas idag som "sårbar". I Vindelns kommun kallas den för "köksskörven", för att den förekommer inomhus när man eldar med björkved under vintern.

[Källa: Wikipedia]

[SWEREF 99 TM]

SWEREF 99 TM (SWEdish REference Frame 1999, Transverse Mercator) är ett projicerat koordinatsystem för att ange geografiska positioner i Sverige. Koordinatsystemet är baserat på det geodetiska datumet (eller referenssystemet) SWEREF 99 och använder samma kartprojektion som UTM zon 33N, men utvidgad till hela Sveriges bredd.

Under 2007 började Lantmäteriet ersätta RT 90 med SWEREF 99 TM i sin verksamhet. Koordinatsystemet på de allmänna kartorna är alltså numera SWEREF 99 TM, och även bladindelningen är förändrad. Om man fortfarande vill använda RT 90 är det antytt med kryss i kartan och gradering i marginalen, så att man med en lång linjal kan rita det koordinatnätet på kartan.

För detaljerade kartor i stor skala rekommenderas tolv regionala kartprojektioner, som också skall användas med SWEREF 99, men som har mindre projektionsfel i sin egen region.

[Källa: Wikipedia]

Du hittar Letterboxen vid följande koordinater (SWEREF 99 17 15): N 6933701 E 164764


Check your solution


Additional Hints (No hints available.)