Skip to content

[N.O.P.E.] TIDT - Ondergemaal IJsvogel & De Kievit Traditional Geocache

This cache has been archived.

N.O.P.E.: Gearchiveerd, zie onderstaand bericht.

More
Hidden : 04/22/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Website Twitter Facebook Instagram

Het laagste deel van de Noordoostpolder bevindt zich in Tollebeek. Het dorp en zijn omgeving hebben een eigen bemalingssysteem dat zo’n 2600 hectare beslaat.
In het verleden liepen er in dit gebied beken en uitlopers van de Overijsselse Vecht. Die wateren groeiden dicht en de plantenresten zijn gaan verteren. Bij het droogvallen van de polder zat er een veenlaag in de bodem. Die zorgde ervoor dat de bodem rond Tollebeek verder daalde dan in de rest van de polder. Daardoor kwam het grondwaterpeil in dit gebied te hoog te staan. Door onderbemaling wordt de grondwaterstand een extra halve meter verlaagd.


Voorheen werd rondom het dorp Tollebeek het grondwaterpeil door drie ondergemalen op niveau gehouden. Het bemalingsgebied wordt tegenwoordig
door twee ondergemalen geregeld.

De elektrische gemalen “de Fuut” (1957) in de Steenbankdwarstocht en “de Rietgors” (1972) in de Steenbanktocht hadden beiden twee schroefpompen,
maar konden het wegpompen van het overtollige grondwater niet meer aan.
De gemalen werden in 2012 vervangen door “de IJsvogel”. Met drie vijzels kan 3000 liter water per seconde worden weggepompt.
Het gemaal ligt in de Steenbanktocht en loost het water in de hoger gelegen Urkervaart.

Gemaal “de Kievit” (1955) staat in de Vormtocht.
Twee elektrisch aangedreven schroefpompen kunnen
60.000 liter water per minuut lozen in de Urkervaart.
Samen met “de IJsvogel” zorgt gemaal “De Kievit” ervoor dat het waterpeil op 6,20 meter onder N.A.P. gehouden wordt. Het bemalingsgebied is ruim 1500 ha groot
IJsvogel

IJsvogel

Wanneer je deze cache bezoekt, vergeet dan niet de bonuscodes te noteren. Samen met de codes die je kan vinden bij 'Ondergemaal Steven Rippen' (GC7NK36) en 'Ondergemaal Piet Oberman' (GC7K78H) is het mogelijk om 'Eenmaal ondergemaal' (GC7NM16) te vinden.

Additional Hints (No hints available.)