Skip to Content

<

Geologicka expozice u Jeskyni Na Pomezi

A cache by Tommy 23 + Rozarka82 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/27/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geologické poměry Rychlebských hor

Pro region Rychlebských hor je charakteristická velká složitost geologické stavby s pestrým zastoupením hornin, a to jak vyvřelých, usazených, tak i přeměněných. Nejvýrazněji se do geologické historie oblasti zapsala horotvorná etapa variská, která trvala asi 70 milionů let od svrchního devonu do spodního permu. Pochází z ní do značné míry dnešní geologická stavba pohoří, proběhla v ní metamorfóza a vrásnění a vznikla většina vyvřelých hornin. V období devonu probíhala v oblasti kromě mořské sedimentace také sopečná činnost. Na konci karbonu utuhly v zemské kůře žuly a jim příbuzné horniny, které na začátku permu před 310-250 mil. lety přispěly k prohřátí okolních hornin a jejich následné metamorfóze. Souvisle vystupují tyto žuly a jim podobné horniny v oblasti žulovské pahorkatiny, kde tvoří žulovský pluton rozkládající se na ploše asi 150 km/2.

 

Kromě žuly, která převládá, vyskytují se zde i granodiority, diority a tonality. Všechny tyto horniny se v kamenické praxi označují jako slezská žula - světlá a tmavá.V žule jsou na více místech “utopeny” větší či menší kry starších hornin, ruly a mramoru. Na styku mramoru se žhavým žulovým magmatem se vytvořily svérázné kontaktní jevy - horniny s granátem, epidotem, wollastonitem atd., vyhledávané sběrateli nerostů. V mladších prvohorách a téměř po celé druhohory byla oblast souší a probíhalo zde intenzivní usazování sedimentů. V mladších třetihorách dochází již k nesouvislým záplavám, které přinášejí usazeniny ve formě jílů, písků a štěrků. Nejvýznamnější jsou miocení usazeniny na Javornicku, v okolí Bernartic a Uhelné, kde kromě žáruvzdorných jílů tvořily i dnes vytěženou lignitovou sloj.

 

Nejdůležitější geologickou událostí čtvrtohor bylo pevninské zalednění. Ledovec s centrem ve Skandinávii zasáhl asi před 300-250 000 lety až na Jesenicko  a pokryl předpolí Rychlebských hor až do nadmořských výšek 400-540 m. Zanechal zde po sobě až 50 m mocné uloženiny, štěrkopísky z tavných vod a morény, tj. souvkové hlíny. V souvcích najdeme zvláště v okolí Javorníku, Vidnavy, Supíkovic a Písečné velmi pestré společenstvo hornin. Je mezi nimi mnoho skandinávsko-baltských žul, porfyrů, porfyritů, nejčastěji růžové, červeně až červenohnědě zbarvených, charakteristické jsou také šedé a černé pazourky s původem v oblasti Baltského moře.

 

Geologii Rychlebských hor Vám velmi pěkně přiblíží tato expozice s info tabulemi a velkým množstvím různých vystavených exponátu.

 

Zdroj informací: místopis Rychleby a encyklopedie geologie

Pro uznání logu musíte splnit tyto úkoly:

  1. Zjistěte, které dvě horniny jsou v této oblasti nejčastěji těženy a kde probíhá v současnosti jejich těžba.
  2. U exponátu č. 4 můžete pozorovat jednotlivá zrna horniny, o jaký exponát se jedná a jaké je jeho mineralogické složení.
  3. Které exponáty patří mezi bludné balvany? Zjistěte jejich čísla s názvem horniny  a jejich rozměry.
  4. Který z exponátů má páskovaný charakter? Zjistěte jeho číslo a název.
  5. Zjistěte název exponátu č. 5 a změřte výšku u obou vystavených hornin.
  6. Dobrovolný úkol: Přiložit fotografii s expozicí.

Odpovědi zasílejte na e-mail: 23tommy638@gmail.com s předmětem "EC – Geologicka expozice u Jeskyni Na Pomezi" a rovnou logujte, v případě nejasností budete kontaktováni.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

206 Logged Visits

Found it 204     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 123 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.