Skip to Content

<

Oģēnu mežs un dzirnakmens/Oģēni millstone

A cache by sarkangalvite Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/06/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Slēpnis ir PET sagatave, BYOP

No norādīta parkinga ieteicams virzīties ZA virzienā pāri laukam līdz aizauguša meža ceļa sākumam, pa viņu jau tālāk var aiziet līdz slēpnim. Ieteicams izmantot gadalaiku kad nav iesēta un aug labība.

Slēpnis novietots blakus dzirnakmens sagatavei Oģēnu meža jaunaudzē

Vaidavas pagasts, apm. 1,2 km uz A-DA no Zaķu kroga, bijušo Oģēnu māju mežā. Iespaidīgas akmeņu rindas un krāvumi (aptuveni 5 ha platībā) bijušo Oģēnu māju mežā tika atklāti 20. gs. 80./90.-to gadu mijā, kad virkne novadpētnieku un dabas draugu intensīvi apzināja Latvijas mežos līdz tam nezināmus cilvēka roku veidojumus - atsevišķus apdarinātus akmeņus, akmeņu krāvumus, rindas, salikumus. Akmeņu rindām un krāvumiem ir dažādi izmēri: platumā - no viena neliela 20 cm liela akmens līdz aptuveni 2m platam krāvumam; augstumā - no zemes līmeņa līdz 0,5-0,7 m. Rindu un krāvumu garumi - no pārdesmit metriem līdz vairākiem simtiem metru. Vietumis rindām un krāvumiem pieguļ atsevišķi lielāki laukakmeņi un to grupas. Divu meža stigu krustojumā atrodams krustakmens (17.gs).Turpat atrodama dzirnakmens sagatave.

Sākotnēji dzirnakmens tika skaidrots kā iespējamais svētakmens - viena no lielas sakrālās sistēmas sastāvdaļām. Tomēr visdrīzāk tā ir iesākta un pamesta dzirnakmens sagatave, bet tuvējie akmens krāvumi un rindas, pēc analoģijām Igaunijā, attiecināmi uz viduslaiku agrārajām sistēmām - senajiem tīrumiem.

Dzirnakmens sagataves datējums pēc vizuālājā apsekošanā iegūtās informācijas nav nosakāms. Domājams, akmens apstrādāts 19.gs. vai senāk. Akmens apdarināts, ar līdzenu, plānā apaļu virsmu, kuras centrā izkalta neliela bedrīte. Diametrs - 109 cm, augstums - 20-44cm. Precīzus izmērus nav iespējams noteikt, jo akmens daļēji ieaudzis zemē.

[ENG]The impressive stone rocks and stacks (about 5 ha) were discovered in the former Ogenu houses in the end of the 20th century. At the turn of the 80s/90s, when a some of local historians and natural friends inquired intensively about the unknown forms of human hands in Latvian forests - individual stonings, stones, rows, assemblies. The rocks and stacks of the rock have different sizes: in width - from one small 20 cm stone to a large 2-meter wide stack; in height - from ground level to 0,5-0,7 m. Rows and stack lengths - from a few meters to several hundred meters. Separate larger boulders and their groups adjoin the rows and stacks. At the intersection of two forest strata there is a crucifix (17th century). There is also a millstone bundle found here.

Originally, the millstone was explained as a possible sacred stone - one of the components of a great sacred system. However, it is likely to be the beginnings and abandonment of a millstone, but nearby stone crates and rows, by analogy in Estonia, are attributed to medieval agrarian systems - ancient lands.

The date of the millstone can not be ascertained after the visual inspection. Probably the stone was treated in the 19th century or earlier. The stone is finished with a flat, thin circular surface, in the center of which a small hole is poured out. Diameter - 109 cm, height - 20-44 cm. The precise size can not be determined, because the stone has partially grown underground.

Additional Hints (Decrypt)

Znmf oremf, mrzh/Fznyy ovepu, ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.