Skip to Content

<

Honcova hurka

A cache by Algen.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/16/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hončova hůrka


Hončova hůrka je nenápadný vrchol, který se zvedá nad východním okrajem obce Skotnice v oblasti Podbeskydské pahorkatiny. U vrcholku je malý lesík a v něm můžeme vidět částečně odkryté skalní podloží kopce. První písemná zmínka o této lokalitě pochází z  roku 1859. Odkryta byla malým lomem na pikrit již před první světovou válkou. Ten byl však v letech 1966-1967 rozšířen za účelem těžby štěrku při budování komunikace Příbor-Mošnov-Ostrava. Rokem 1967 těžba skončila a lokalita začala zarůstat vegetací. Dnes se považuje lokalita za zaniklou.

Geologie Hončovi hůrky: Přestože se mnoho lidí domnívá, že Hončova hůrka je vrcholkem sopky, není tomu tak. Jedná se o těleso podmořské sopky a její žilný doprovod. Přítomnost podmořského výlevu dokazuje přítomnost tzv. polštářových láv. Ty můžeme také vidět v lokalitě Přírodní památky polštářové lávy ve Straníku. K samotnému výlevu láv ovšem nedošlo zde, nýbrž na jiných místech. Vulkanické aktivity probíhaly na dně oceánu Tethys v druhohorách v období spodní křídy. Z velmi hlubokých zlomů v zemské kůře pronikalo magma do mořských jílovců hradišťského souvrství.


Celou situaci názorně vysvětluje následující obrázek:

1 - polštářové lávy (lokalita Straník)

2 - těšínit (lokalita Bludovice)

3 - hydrotermální žíly v pikritu (lokalita Hončova hůrka)

4 - pikritový mandlovec (lokalita Kojetín)

5 - kontaktní rohovce (lokalita Hončova hůrka)

6 - pikrit (lokalita Hončova hůrka)A co se v lomu nachází? Povětšinou se jedná pikrity - horninu šedé až šedočerné barvy. Jde o pikrit s kontaktní zónou mocnou 0,3-0,5 m. Kontaktní hornina má charakter karbonatického rohovce. Jsou zde zastoupeny i sedimenty a to jílovec a prachovec. Mineralogicky je tato lokality velmi pestrá. Celkem zde bylo objeveno asi 30 minerálů. V geodách se nachází obecný křemen, křišťál, vzácněji také ametyst a velmi vzácně záhnědu. Ve větších geodách na křemen často nasedá kalcit, tvořící klence dosahující až 3 mm, nebo zcela vyplňuje zbytek dutiny. Typický minerál pro tuto lokalitu je vláknitý dolomit, jenž vytváří až 8 mm mocnou vystýlku dutin v šedožluté až špinavě zelenožluté barvě. V severních partiích lokality se také vyskytují minerály klinoptiolit a ferrierit, které jsou vázány na kalciové žilky do velikosti 1 cm, vyhojující pukliny. Nejhojnějším minerálem je zde chalcedon. Bývá různých tvarů dle charakteru dutiny ve které vznikl. Obvykle se nachází v geodách, jenž mají 3 až 8 cm v průměru. Vytváří strukturu velmi výrazných achátů s jemnou vrstevnatostí. 

Pro uznání logu musíte splnit tyto úkoly:

  1. Změřte nadmořskou výšku na úvodních souřadnicích a na vrcholu a spočtěte výšku Hončovy hůrky
  2. Přejděte na statge 1, kde se nachází skalka, která je postoupena žilami kalcitu. Změřte výšku této skalky.
  3. Přejděte na stage 2, kde se nachází druhá skalka. Na té najděte nejvýraznější kalcitovou žilku a změřte její šířku.
  4. Přejděte na stage 3, kde se nachází informační tabule. Hončova hůrka se proslavila výskytem červeného klinoptiolitu. Jaký je jiný název tohoto minerálu, který se usazoval do puklin, které byly následně vyplněny kalcitem?
  5. dobrovolný úkol: přiložte svou fotografii z lokality Hončova hůrka.

Odpovědi zasílejte přes profil. Nečekejte na odpověď a rovnou se logujte. V případě nejastností vás budu kontaktovat. Logy bez zaslaných odpovědí budou smazány.


For recognition of your log, you will need to accomplish the following tasks:

  1. Measure altitude at ground zero an top of hill. Then count height of Honcova hurka.
  2. On stage 1 you will find small rock with calcite veins. Measure height of this rock.
  3. On stage 2 you will find second rock. Find the biggest calcite vein and measure its width.
  4. On stage 3 you will find information board. In the past was found red mineral klinoptiolit on Honcova hurka. What is diferent name of this mineral?
  5. Optional voluntary task - attach a photo from Honcova hurka.

Answers send me by my GC profile. You can log immediately. In the case of doubt, I will contact you.


Vzorek klinoptiolitu (zdroj: web Láska k šutrům)


Literatura:

Břečková, J., Pelzl, J.: Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů. Minerál, 1995, roč. 3, č. 4, s. 247-249

Matýsek, D.: Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace. Časopis Slezského muzea v Opavě, řada A, 1988, roč. 37, s. 77 – 86.

Smutný, Z.: Hončova hůrka – stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995 – 1996. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1997, roč. 46, č. 2. s. 188 – 189

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

80 Logged Visits

Found it 78     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 91 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.