Skip to Content

<

Kronika Sokola Vlkov (069)

A cache by RSTRST Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/09/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Keš vznikla ke 120. výročí založení
Tělocvičné jednoty Sokol ve Vlkově (2016)
a 100. výročí vzniku Československé republiky (2018)
Kronika Sokola Vlkov (069)


Tělocvičná jednota Sokol Vlkov, založená v říjnu roku 1896, vyvíjela od svého založení bohatou tělovýchovnou a kulturní činnost. Již na Silvestra v roce 1896 založila vlastní spolkovou knihovnu, hrálo se tady ochotnické divadlo, pořádaly se zábavy, šibřinky, samozřejmostí byla výchova charakteru, vlastenectví a národního uvědomění. Národnostní program sokolstva se nelíbil rakouské vládě
ve Vídni, a proto na začátku 1. světové války v roce 1914 Sokol zakázala. Přesto mělo sokolstvo jako celek obrovský vliv na uvědomění a vznik samostatného státu a vzniku Československé republiky
v roce 1918.
Už v prvním roce po válce, roku 1919, postavili vlkovští občané na obecním dvoře v čp. 18 první sokolovnu, která umožnila bohatou činnost. Pořádala se tady tři okrsková cvičení, jednota se účastnila všesokolských sletů v Praze i cvičení a sletu v Bělehradě.
Vlkovská Tělocvičná jednota Sokol pořídila a 29. července 1929 odhalila pomník padlým před školou
za součinnosti místního občanstva a Československé obce legionářské. Je dílem Jaroslava Samka
z Hradce Králové, vytesaný z tvrdého pískovce. Pořizovací cena byla 12 000 Kč. Je na něm jméno legionáře Gustava Duška a jména dalších 17 hrdinů - obětí první světové války z Vlkova.

V 30. letech se vlkovský Sokol dočkal velkého rozmachu především zásluhou hostinského Josefa Hájka, který byl hybnou silou celé jednoty. Cvičilo se, hrálo se divadlo (i loutkové), pořádaly se tělocvičné akademie, výlety.


Ke zrušení České obce sokolské došlo znovu i po začátku 2. světové války. Přesto i v nelehkých válečných letech byli vlkovští sokolové nositeli kultury v obci, hrálo se divadlo, přes zákaz se pořádaly taneční zábavy, tančila se Česká beseda, stavěly se máje. V závěru války sokolovnu zabrala německá armáda.
Naše jednota byla znovu obnovena v roce 1945 a 18. srpna 1946 jí při oslavách padesátiletého výročí založení jednoty v rámci oslav předal Místní národní výbor prapor, věnovaný občanstvem.
Vlkovští sokolové se účastnili i XI. všesokolského sletu v Praze v červnu 1948. Z jednoty na něm cvičili dorostenky, dorostenci, ženy i muži a mnoho občanů odjelo na slet jako diváci.

Sokolstvo bylo tehdy organizací, která měla přes milion členů s vlasteneckým smýšlením a smyslem pro svobodu a demokracii. Tento protikomunistický postoj urychlil, že znovu došlo ke zrušení Sokola
a k pronásledování jejich členů a činovníků. Přestože Sokol v době totality zanikl a vlkovská jednota byla začleněna v 70. letech 20. století do Československého svazu tělesné výchovy, slovo Sokol
ze svého názvu nikdy ve Vlkově nevymazali. V letech 1972 - 1978 byla zásluhou členů Sokola a občanů Vlkova
v akci "Z" postavena nová tělocvična, kterou se nám podařilo po roce 1990 získat znovu do vlastnictví obnovené sokolské jednoty a v roce 2007 společně s obcí dostavět a zrekonstruovat.
Vlkovský Sokol byl obnoven už 23. ledna 1990, kdy jednota přešla znovu pod Českou obec sokolskou.
V roce 1996 měla 79 členů, v současnosti se může Sokol v naší malé obci pochlubit téměř 160 členy.
Ve zrekonstruované sokolovně cvičíme každý den v týdnu. Každoročně pořádáme až 15 akcí pro členy
i širokou veřejnost (např. sokolské šibřinky, dětský karneval, vinobraní, sportovní turnaje, výlety, společné dovolené, přednášky…). V roce 2012 náš celek v počtu 16 členů cvičil na XV. všesokolském sletu v pražském Edenu skladbu „Ať žijí duchové“. Je dobře, že i o 120 letech dokážeme navázat
na odkaz našich předchůdců a nezbývá než si přát, aby nám dobrá nálada a chuť do sokolského života vydržely i nadále.
Velkou zkouškou prošel vlkovský Sokol koncem roku 2016, kdy se musel vypořádat s více než milionovou pokutou od Finančního ředitelství, kterou dostal za chybu, kterou udělal někdo jiný. Ani to zdejší sokoly nezlomilo, pokutu zaplatili z půjček a díky darům od členů, příznivců, Vlkovanů i sokolů
z celé republiky se se splácením zatím zdárně vypořádávají.

Jak ke keši:


Připravil jsem pro vás krabičku s luštěním. Ale nebojte se, nebude to nic složitého. Je to spíše taková multi keš s jednou stagí. Navíc, ač je to u mysterek méně obvyklé, vlastní schránka je tam, kde na mapě svítí modrý otazník. Protože je to ale velká keš, kterou není možno jen tak lehce schovat, je opatřena zámkem. A kód k němu zjistíte na stagi, kterou cestou k ní navštívíte.

Stage 1 : Sokolovna N 50°18.678', E 15°53.788'

Stojíte před budovou, která je zároveň sídlem Obecního úřadu Vlkov a také místní Tělocvičné jednoty Sokol Vlkov. Nad vchodem v levé části (vstup do sokolovny) je velká červená smaltovaná tabule a na ní naleznete datum, které je pro vás kódem k zámku na keši. To je vše, co musíte udělat. A nyní se můžete vydat na místo, kde svítí modrý otazníček a otevřít zámek.

Svoje geovozidla můžete zaparkovat u hřbitova (viz bod parking)

V kešce naleznete razítko a samolepky. Ty jsou potřebné pro hru, kterou Sokol v rámci projektu připravil. Zájemci si mohou vzít samolepku (1 kus na hráče) nebo si otisknou razítko do hrací karty. Jako ve všech keškách sokolské série, jsou i zde větší dřevěné placky, které si můžete brát bez výměny. Pro každého pochopitelně zase jenom jeden kus. Razítko prosím neberte, je součástí kešky. Dále jsou zde tematická CWG ke keši a k sokolskému projektu. Ta jsou určena k výměně kus za kus.

Pro “bednaře” je navíc připravena drobná odměna.

Prosím kačery o šetrné zacházení s keší. To, co naleznete v její horní části, je pevnou součástí keše. Věci rozhodně neslouží pro výměnu.

Poděkování:


- Sestře Heleně Rezkové za napsání listingu a za poskytnutí materiálů z kroniky jednoty
- Mému „dvornímu dodavateli keší“ , truhláři „Kolďákovi“ za vytvoření krásné schránky pro keš
- Tomovi Jelínkovi za přepis listingu do HTML

Sokolská hra je prodloužena do 28.10.2018

Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot. Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.

Additional Hints (Decrypt)

Yvcn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.