Skip to content

<

Isräfflor och skärtråg vid Flyhovs hällristningar

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/21/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Obs! För att hällristningarna inte ska skadas så är det förbjudet att gå på hällarna! Du behöver inte gå på hällarna för att logga denna EarthCache.


Isräfflor och skärtråg vid Flyhovs hällristningar

Flyhov hällristningar

1889 så upptäckte några vallpojkar av misstag hällristningar i beteshagen vid Flyhov. Efter det så har man vid flera tillfällen upptäckt fler och fler hällristningar. Hällristningarna består av över 500 figurer och de bildar den största hällristningsplatsen i Västergötland. Dem är koncentrerade på en sträcka av ungefär 150 meter och uppskattas vara mellan 3 och 4 000 år gamla.

Isräfflor och skärtråg vid Flyhovs hällristningar

Hällristningarna vid Flyhov är huggna i en sandstenshäll. Trots att hällristningarna tros vara uppemot 4 000 år gamla så finns det äldre formationer på hällen. Det finns främst två naturliga, geomorfologiska, formationer på hällen: isräfflor och skärtråg.

Isräfflor är skåror i berget som bildas av att en glaciär har rört sig över berget. Grus och lösa stenar i botten av glaciären har skrapat och skapat märken i berget. I det här fallet så har inlandsisen rört sig över sandstenshällen och skapat märken. Isräfflor kan vara korta, långa, mindre än en millimeter djupa men kan också vara många decimeter djupa. Isräfflornas riktning visar i vilken riktning som glaciären har rört sig i. Här vid Flyhov så ligger dem i nästan nordsydlig riktning, vilket är den riktning som inlandsisen har rört sig i här.

Skärtråg på västkusten.

En annan formation i berget är de så kallade skärtrågen. Skärtrågen är de runda sänkorna som ligger på rak på hällen. Formationerna kan vara symmetriska och bågformade men kan också vara osymmetriska. Skärtråg kan ofta vara skålformade. I flera fall så finner man skärtråg i närheten av jättegrytor (dock är det inte så här). Det är inte så konstigt, skärtråg och jättegrytor bildas på väldigt lika sätt. Det som skiljer är att skärtråg tenderar att bildas vid planare ytor (dock kan båda bildas utifrån plana ytor). Men den största skillnaden är att smältvattnet som bildar jättegrytor tenderar att röra sig lodrätt, medan smältvattnet som bildar skärtrågen rör sig mer horisontellt.

Andra små glaciala erosionsformer i hård berggrund

Förutom isräfflor och skärtråg så finns det andra märken som en glaciär kan lämna efter sig i ett berg. Två vanligt förekommande är parabelriss och skärbrott. Båda dessa förekommer ofta i serier, och båda dessa bildas av friktion mellan hällen och blocken i glaciären. Båda bildas också tvärs isens rörelseriktning. Skillnaden är att parabelriss har sin konvexa sida vänd mot isens rörelseriktning (hörnen är riktade åt det håll som isen har rört sig i). Skärbrotten är riktade åt det andra hållet, hörnen är riktade bort från den riktning som isen har rört sig i.

Isräfflor (1), parabelriss (2), konvexa sidan vänd mot isens rörelseriktning, skärbrott (3) och spricka i berget som inte är en isräffla. Isen har rört sig från vänster till höger över rundhällen på bilden.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa kravs följs så kan din logg raderas av mig.

Frågorna:

1. Befinner sig alla isräfflor i samma riktning? Vad säger det dig om hur inlandsisen har rört sig över området?

2. Bildades isräfflorna eller skärtrågen först? Hur kan man se det?

3. Varför tror du att skärtrågen befinner sig i samma riktning? Hur tror du att de har bildats för att det ska bli så?

4. Kan du hitta parabelriss och/eller skärbrott? Om ja, befinner de sig i samma riktning som isräfflorna?

5. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga. 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.