Skip to content

Muzeum Wodociągów - Hala Pomp Letterbox Hybrid

Hidden : 07/04/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy prezentuje historię i działalność wodociągów w Polsce oraz sprzęt i akcesoria wodociągowo-kanalizacyjne. Muzeum mieści się w dwóch obiektach: 45-metrowej wieży ciśnień położonej w parku Henryka Dąbrowskiego oraz w zabytkowej hali pomp w Lesie Gdańskim przy ul.Gdańskiej.

W dawnej hali pomp w Lesie Gdańskim znajduje się ścieżka edukacyjna, na której prowadzone są m.in. pokazowe lekcje dla dzieci i młodzieży. Eksponowane są tu zabytkowe urządzenia wodociągowe: hydranty i zdroje uliczne, pompy, zasuwy, zawory, itp. Jednym z elementów ścieżki jest 15-metrowa replika kanału wodno-ściekowego z końca XIX wieku. Znajduje się tutaj także rurmus czyli urządzenie służące w dawnych wieka do podnoszenia wody z rzeki ponad murami miejskimi.

 

Skrytka geocache zlokalizowana jest w niewielkim pomieszczeniu, tuż za główną salą wystawową w hali pomp (wg trasy na załączonym zdjęciu). Kesz jest zamknięty na kłódkę z kodem (ABCD). W celu zdobycia cyfr potrzebnych do otwarcia kłódki należy postępować według poniższych instrukcji.

 

Spacer zaczynasz przy głównej bramie wejściowej do Muzuem Wodociągów. Po przekroczeniu bramy udaj się na Waypoint 1. Znajduje się tam tablica informacyjna o pewnym obiekcie z Poznania. Liczba liter w nazwie tego obiektu to Twoje A. Następnie udaj się na Waypoint 2, na którym stoi pompa ręczna do wody napędzana dwoma zespolonymi kołami zamachowymi. Liczba czerwonych kwiatów dekoracyjnych w dolnej części tej pompy to Twoje B. Przy południowo-wschodnim narożniku hali pomp (Waypoint 3) znajduje się czerwona głowica hydrantu oznaczonego nr 50. Liczba liter w nazwie miasta, z którego pochodzi ta głowica hydrantu to Twoje C. Następnie udaj się na miejsce oznaczone jako Waypoint 4. Poszukaj tam czarnej pompy ręcznej, na której widnieje napis "Margorabowa". Liczba liter w nazwie miasta, z którego pochodzi ta pompa to Twoje D. Teraz możesz skierować się do skrytki geocachingowej, która zlokalizowana jest przy kasie biletowej. Użyj kodu ABCD do otwarcia kłódki. Powodzenia!

 

SKRYTKA: Pojemnik zawiera logbook, pieczątkę, tuszownicę, zapasowy atrament i karteczki. Zamiast wpisywać się do logbooka, przystaw w nim swoją pieczątkę. Jeśli nie posiadasz własnej pieczątki, po prostu narysuj coś. Nie zabieraj ze skrytki żadnych przedmiotów (z wyjątkiem fantów). Drewniaczki oraz travel bugi są tylko i wyłącznie na wymianę (!), zamknij dokładnie kłódkę (!)

 

WEJŚCIE: Zwiedzanie Muzeum Wodociągów jest możliwe w dni powszednie (z wyjątkiem piątku) w godz. 11-16 oraz w soboty i niedziele w godzinach 13-17. Szczegółowe i aktualne informacje można znaleźć tutaj
Aby wejść do Muzeum Wodociągów należy nacisnąć na domofonie przy bramie głównej "1" lub „Ochrona” i poinformować, że przyszliście zwiedzać muzeum. Zadania możesz wykonać po drodze do kasy biletowej. Zakupiony bilet do muzeum upoważnia Was do zwiedzania muzeum z przewodnikiem, ale można także wybrać wersję tylko „geocachingową” (poinformujcie o tym osobę sprzedającą bilet). Warto jednak zapoznać się ze zbiorami muzeum. Nie zwiedzaj muzeum bez przewodnika (!)

 

W nagrodę możesz wkleić pamiątkę wirtualną na swoim profilu: (PAMIĄTKA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA)
<center><a href="https://www.geocaching.com/geocache/GC7T4D4_muzeum-wodociagow" target=_blank><img src="http://i65.tinypic.com/2zswta9.jpg"></a></center>

 

[EN]

Water Supply Museum in Bydgoszcz presents history and activity of waterworks in Poland. It also shows waterworks equipment and sewage system utilities. The museum is located in two buildings: in the Water Tower in the district of Szwederowo and in the historic building of Pumping Station in the Gdańsk Forest.

The educational path is located in the former Pumping Station. You can see many types of historic equipment and utilities such as hydrants, water pumps, locks, turncocks, etc. There is also a replica of fifteen meter rain water channel built at the end of the 19th century.

The cache is located in small room next to the main exhibition hall of the Pumpig Station (according to the map). The cache is locked with the 4 digit security padlock (code ABCD). If you want to find the code to the padlock, solve all tasks below.

 

Your walk begins next to the main gate of the Water Supply Museum. Go to the Waypoint 1 and find the information board about some object from Poznań. The number of letters in the Polish name of the object is your letter A. Then go to the Waypoint 2, where the hand water pump is located. The number of red flowers in lower part of the pump is your letter B. A red hydrant head (No.50) is located close to the SE cornern of the Pumping Station (Waypoint 3). The number of letters in the name of the city on the red hydrant head is your letter C. Go to the Waypoint 4 and find a black hand water pump with inscription 'Margorabowa'. The number of letters in the name of the city on the black hand water pump is your letter C. Now, you can go to the final cache which is located next to the ticket office. Use code ABCD in order to open the padlock. Good luck!

 

CACHE: The cache contains logbook, stamp, chits and stamp pillow. Use your own stamp to log this cache. If you don’t have your own stamp, just draw something (pencil and crayons are in the cache). Do not take any things from the cache (with exception of pledges). Travel Bugs and xWG’s are for exchange (!), close the padlock carefully (!)

 

ENTRANCE: The Water Supply Museum is opened on weekdays between 11 a.m. and 4 p.m. (with exception of Fridays) and on weekends between 1 p.m to 5 p.m. You will find details here
If you want to get in the area of the Water Supply Museum you must push the button '1' or ‘Ochrona’ on the entryphone at the main gate and say ‘zwiedzanie’ [zvʲjɛˈʣ̑ãɲɛ ]. You can solve all tasks on your way from the main gate to the ticket office. The bought ticket allows you to visit the whole museum with the tour guide. Of course, if you want, you can go just only to the cache. Do not visit the rest of exhibition without the tour guide (!)

 

You can paste the virtual souvenir into your profile: (SOUVENIR IS UNAVAILABLE AT THE MOMENT)
<center><a href="https://www.geocaching.com/geocache/GC7T4D4_muzeum-wodociagow" target=_blank><img src="http://i65.tinypic.com/2zswta9.jpg"></a></center>


Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)