Skip to content

<

Svaty Linhart

A cache by anemoni Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/07/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SOCHA sv. LINHARTA na kamenném podstavci s reliéfem sv. Jana Křtitele

se nachází ve volné krajině na rozcestí polních cest západně od obce Sobčice.

Na přední straně nápis: "Stat et statult / seMper a DeVoto pop VLo / SobsChlCinsl eX / Voto" (Památkový úřad uvádí volný překlad: Stojí a vždy /tu/ stálo zvůle zbožného lidu Sobčického) a na soklu dole: „Deate LeonarDe a poena pe CorIs / et qVaLIbet anImatlVes / VoVentes absoLVe“. (volný překlad: Blahoslaven Linharte, od trestu na dobytku a jekékoli duše, chraň ty, kteří zasvětili)

Obnoven L.P. 1894 nákladem manželů Václava a Anny Maťátkových. Přestavěn a opraven L.P. 1909.

Jedná se o kvalitní, autorsky neurčené, lidové kamenosochařské dílo z 2. pol. 18. století. Dokládá donátorské aktivity a projevy religiozity regionu.

                                                

Svatý Linhart (sv. Leonard)

Na Šumavě na bavorské, ale i české straně byl velmi uctívaným patronem pastýřů, stád a chovu dobytka. Ochraňuje i zajatce, zámečníky, sedláky a čeledíny. Hospodáři se k němu obraceli s prosbami o pomoc a symbolicky obětovali hrubě kované železné figurky představující dobytek. To se považovalo za jeden z nejlepších prostředků při nemoci dobytka. Lidé se k němu také obrací v prosbách za dobrý porod, proti bolestem hlavy a duševním chorobám.

Atributy:
mnišský oděv, berla, řetěz, okovy, kláda na nohy, zajatci

Svatý Linhart (St. Leonard) se podle legendy usadil na počátku 6. století jako poustevník nedaleko francouzského Limoges. Z jeho lesní cely, která se stala cílem mnoha zoufalých a hledajících radu, se postupně vyvinul klášter St-Léonard-de-Noblat. Linhart se stal jeho prvním představeným (opatem) a v klášteře je také pochován.

Ve středověku vznikaly Leonardovy poutě, dodnes se jich zachovalo padesát. V Innchenhofenu je v kostele sv. Leonarda velký tzv. Leonardův hřebík. Je to kus železa, vážící asi 150 kg, který nosí poutníci kolem kostela jako symbol připravenosti k pokání.

 K Leonardově cti byly budovány chrámy ponejvíce ve Francii a Německu. Jeden byl od 12. stol. do r.1787 i na Starém Městě v Praze. Karel IV. v r. 1357 přivezl část jeho ostatků. V přibližné době jako v Praze, byl postaven i chrám v Kreuthu v Horním Bavorsku, odkud se úcta rychle rozšířila i se zařazením mezi 14 pomocníků v nouzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sv. Linhart se na cestě bernským krajem setkával s pohanstvím, proti kterému bojoval nezištnou láskou k obyvatelům a mnohé nadchl radostnou zvěstí evangelia, o němž svědčil svým životem. Nakonec zamířil do hlubokého lesa zvaného Pauvain asi v sedmikilometrové vzdálenosti od Limoges, kde si prý bez nástrojů zbudoval prostou chýšku pod skalou. Jeho tichý pobyt neušel pozornosti návštěvníků lesa, kteří brzy pojali k němu důvěru a začali u něj hledat rady a pomoc v tíživých situacích.

Podle legendárního vyprávění se v tomto kraji ocitl v úzkostech i Chlodvíkův potomek král Theudebert I. (panující 534 - 548), který pro zájem o honitbu v lese dočasně přebýval se svou těhotnou ženou na nedalekém loveckém hrádku. Zde ji přepadly prudké porodní bolesti a objevily se komplikace, které ohrožovaly život rodičky i dítěte. Místní obyvatelé králi poradili, že by mohl pomoci poustevník Leonard, jehož modlitbou již mnozí dosáhli uzdravení. Král ho rychle povolal a po jeho modlitbě došlo k šťastnému porodu i k brzkému zotavování rodičky. Z vděčnosti chtěl prý král Leonarda bohatě obdarovat, ale ten krále vyzval, aby peníze, co mu chtěl dát, věnoval chudým, vdovám a sirotkům. Jeden dar od krále nakonec přijal i on sám a to les, v němž poustevničil, aby v něm mohl zbudovat kapli ke cti Panny Marie a mohli se zde usadit i jeho následovníci.

Leonard tedy vybudoval oratoř ke cti Panny Marie a hlavní oltář zasvětil svatému Remigiovi. Klášter dostal jméno Nobiliacum (dnes Noblac). Zde také svatý Leonard zemřel 6. listopadu 545 a je zde pochován. Dodnes je jeho hrob hojně navštěvovaným poutním místem.

Additional Hints (Decrypt)

ynivpxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.